Cięcie cesarskie

Nie zawsze istnieje możliwość porodu naturalnego. Czasem jest konieczny poród cesarski. Wiele kobiet obawia się takiego rozwiązania. Czym jest taki poród? Jakie są wskazanie i wieli innych informacji znajdziesz w naszym artykule.

Cesarskie cięcie - co to jest?

Cięciem cesarskim określamy poród drogą zabiegu chirurgicznego polegającego na przecięciu powłok brzucha oraz macicy i wydobyciu dziecka przez wytworzoną ranę.

Cesarskie cięcie - skąd nazwa?

Pierwsze zapisy dotyczące tej operacji pochodzą z 715 r p.n.e., kiedy rządził Rzymem Numa Pompilus. Prawo stanowiło, że w przypadku śmierci matki podczas porodu dziecko ma się narodzić przez pośmiertne przecięcie macicy. Pod rządami cezarów prawo to nosiło nazwę Lex caesarea.

Cesarskie cięcie - wskazania do zabiegu? 

Decyzje o wykonaniu cięcia podejmuje się wówczas, gdy poród naturalny nie może być ukończony z zachowaniem bezpieczeństwa płodu i matki. Wskazania do cięcia można podzielić na względne i bezwzględne ale czytelniejszy będzie podział następujący:

  1. wskazania ze strony matki a więc sytuacje gdy ze względu na narastające wyczerpanie rodzącej lub istniejące schorzenia wywoływanie lub dalsze przedłużanie skurczów porodowych jest niebezpieczne dla jej zdrowia i/lub życia. W tej grupie są wskazania okulistyczne i kardiologiczne do cięcia.
  2. wskazania ze strony miednicy czyli wady miednicy zniekształcające ją tak, że poród jest niemożliwy.
  3. wskazania ze strony pochwy a więc przegroda pochwy lub stany po operacjach pochwy.
  4. wskazania ze strony macicy. Tu można zaliczyć stany po zabiegach na macicy jak usunięcie mięśniaka macicy lub stan po klasycznym cięciu cesarskim oraz wady macicy.
  5. wskazania ze strony łożyska: łożysko przodujące lub przedwczesne oddzielenie łożyska prawidłowo usadowionego
  6. wskazania ze strony płodu: położenie poprzeczne, położenie miednicowe płodu u pierwiastki, ciąże mnogie (w zależności od ilości płodów i ich położenia), noworodek o dużej masie ciała, stany zagrożenia płodu.

Decyzja o cięciu może być podjęta w każdej chwili jeżeli wystąpią objawy zagrożenia dziecka lub matki (cięcie ze wskazań nagłych) Może też być podjęta przed wystąpieniem akcji porodowej (cięcie elektywne, z wyboru). Kwestią sporną jest wykonanie cięcia na życzenie pacjentki. Jeżeli koniecznie chcesz urodzić cięciem, pamiętaj o możliwych powikłaniach (patrz niżej).

Cesarskie cięcie - czyli rodzaje cięć skóry.

Ciecie skórne może przebiegać w linii prostej pod pępkiem w kierunku do spojenia łonowego (cięcie podpępkowe pośrodkowe) bądź w linii poprzecznej nad spojeniem łonowym (cięcie Pfannenstiela, Cohena, Mizgav-Ladach - cięcie skórne jest praktycznie takie samo, różnice dotyczą głównie sposobu preparowania tkanki podskórnej). Cięcie w linii pośrodkowej jest przez niektórych zalecane w nagłych przypadkach jako najszybszy sposób dotarcia do macicy, choć wprawnemu operatorowi wykonanie cięcia sp. Cohena lub Mizgav-Ladach nie zajmuje więcej czasu.

Cesarskie cięcie - jak nacina się macicę?

Najczęściej wykonuje się cięcie poprzeczne w dolnym odcinku macicy. Obarczone jest najmniejszym ryzykiem rozejścia blizny.
Rzadko wykonywane jest cięcie sposobem klasycznym, pionowo przez kurczliwą część macicy. Ten sposób zalecany jest w niektórych położeniach płodu, gdy nacięcie macicy poprzecznie nie daje możliwości szybkiego wykonania manewrów koniecznych do wydobycia płodu.
Inne rodzaje cięć macicy mają praktycznie znaczenie historyczne.

Czy cesarskie cięcie jest bezpieczne?

Należy pamiętać, że jest to operacja i niesie ryzyko większe niż poród drogami natury. Obecna śmiertelność przy porodzie cięciem jest pięciokrotnie wyższa niż przy porodzie naturalnym.

Cesarskie cięcie - najczęstsze powikłania

Najczęstszym powikłaniem jest zapalenie błony śluzowej i występuje częściej u pacjentek z porodem przedłużającym się, u kobiet, u których dużo wcześniej przed cięciem odeszły wody płodowe i które często badane były przez pochwę. Proces zapalny może przejść na mięsień macicy. Ze względu na to podawane są po porodzie antybiotyki.

Cesarskie cięcie - rodzaje znieczulenia

Znieczulenie może być ogólne (wtedy śpisz i nic nie pamiętasz) lub miejscowe - dordzeniowe lub nadoponowe (wtedy jesteś "sparaliżowana" od pasa w dół ale w czasie zabiegu jesteś w pełni świadoma). W nagłych cięciach, gdy potrzebne jest szybkie wydobycie dziecka wykonuje się znieczulenie ogólne. Do znieczulenia nadoponowego potrzeba więcej czasu.

Kiedy mogę wstać po cięciu cesarskim?

Zasadą jest szybkie uruchamianie położnic, pozwala to na zmniejszenie ryzyka powikłań zakrzepowych. Po znieczuleniu ogólnym możesz wstać już po kilku godzinach, po zewnątrzoponowym zalecane jest 24-godzinne leżenie na wznak.

Ile można wykonać cięć cesarskich u kobiety?

Z reguły 3-4, choć są opisywane przypadki wykonywania większej ilości cięć. Przy każdym kolejnym cięciu rośnie ryzyko rozejścia się blizny w mięśniu macicy oraz ryzyko uszkodzenia pęcherza moczowego w trakcie zabiegu.

Co ze sterylizacją po cięciu cesarskim?

Zabieg sterylizacji (podwiązanie lub przecięcie jajowodów) wykonywany jest wyłącznie ze względów medycznych. Jeżeli wykonujący cięcie uzna, że następna ciąża niesie wysokie ryzyko dla zdrowia lub życia kobiety to wykona sterylizację. W Polsce oficjalnie nie uznaje się sterylizacji "na życzenie".

Cesarskie cięcie - czy kolejna ciąża też tak się zakończy?

Jeżeli powtarzają się wskazania (wada miednicy, wskazania okulistyczne) to na pewno będzie wykonane cięcie cesarskie. Jeżeli lekarz prowadzący uzna, że można spróbować porodu siłami natury to masz wszelkie szanse na poród naturalny. Obecnie odchodzi się od poglądu "raz cięcie - zawsze cięcie". Wyjątek stanowi tu sytuacja, gdy poprzednio wykonano cięcie klasyczne (wzdłuż mięśnia macicy). Ze względu na relatywnie wysokie ryzyko w tej sytuacji wykonuje się cięcie.

Położenie pośladkowe płodu jest wskazaniem do cięcia cesarskiego?

Samo w sobie nie. Jedynie u pierwiastki położenie pośladkowe przy dużej masie płodu (przyjęto powyżej 3500g) jest uznane za wskazanie do porodu cięciem cesarskim.

Czy w ciąży wielopłodowej zawsze wykonuje się cięcie cesarskie?

Nie. W zależności od położenia płodów, ich liczby, lokalizacji łożyska decyzja jest podejmowana indywidualnie.

Po cięciu cesarskim usunięto mi macicę. Czy można było tego uniknąć?

Usunięcie macicy po cięciu wykonywane jest tylko w przypadkach, kiedy nie można opanować krwotoku. Wykonanie tego zabiegu ratuje życie kobiety.

Kiedy po cesarskim cięciu mogę zajść w następną ciążę?

W większości przypadków po 6 miesiącach od chwili zabiegu blizna pooperacyjne jest już wykształcona można podjąć próby zajścia w następną ciążę. Niektórzy zalecają jednak wydłużenie tego okresu do 1-2 lat

dr n. med. Władysław Gaweł, lekarz ginekolog, położnik

reklama
blog comments powered by Disqus

Niezbędniki w dziale ciąża