reklama

Fundacja Rodzić po Ludzku ostrzega. Znikną Standardy Opieki Okołoporodowej

Sejm bez konsultacji z żadnymi ekspertami związanymi ze środowiskiem zaangażowanym w opiekę okołoporodową, biorąc pod uwagę jedynie głos Naczelnej Rady Lekarskiej wprowadził zmiany w ustawie o działalności leczniczej z dnia 10 czerwca 2016 roku. W efekcie likwidując to co przez ostatnie lata zostało wypracowane przez zespół ekspercki.

Dotyczy to standardów medycznych porodu fizjologicznego, łagodzenia bólu podczas porodu, jak również postępowania, kiedy ciąża jest powikłana, pojawiają się patologie oraz niepowodzenia położnicze.

Standardy w niezmienionej wersji będą obowiązywały co najwyżej do 31 grudnia 2018 roku. Co będzie później?

Likwidacja Standardu sprawi, że kobietom zabierze się prawo do wniesienia skargi, bo nie będą miały do tego prawa. Jakość opieki zależeć będzie od ordynatora lub lekarza i zasad panujących w szpitalu. Czyli nagle może się okazać, że zniknie możliwość przyjmowania wygodnych pozycji przez rodzącą, wyboru sposobu parcia, stały kontakt matki z dzieckiem po porodzie, wsparcie w laktacji, itp.

W ten sposób przekreślono lata pracy ekspertów nad Standardami opieki okołoporodowej, które rozpoczęły się na wniosek Ministra Zdrowia prof. Zbigniewa Religi w 2007 roku, a przecież ustawa z 2016 roku tworzona była również na podstawie głosu tysięcy kobiet, które od 1994 roku brały udział w kolejnych edycjach akcji Rodzić po Ludzku.

I chociaż z kontroli przeprowadzonych przez NIK  „Opieka okołoporodowa na oddziałach położniczych” (P/15/065)  wynika, że wprowadzone przez Polskę – jako standardy opieki okołoporodowej nie były w pełni przestrzegane przez personel medyczny w żadnej ze skontrolowanych placówek to z roku na rok sytuacja rodzących się poprawiała, a jednocześnie niezadowolone pacjentki miały możliwość napisania skargi. W związku z nowym zapisem ta możliwość zostaje im zabrana.

Fundacja Rodzić po Ludzku już zapowiedziała, że będzie walczyć o przywrócenie poprzednich zapisów o respektowanie praw i potrzeb kobiet w trakcie porodu. 

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: