reklama

"Helikopterowi rodzice" mogą blokować prawidłowy rozwój dzieci

Czy znasz “helikopterowych rodziców”, zwanych czasami nadrodzicami? Codziennie krążą nad swoimi dziećmi, czuwają, interweniują i maksymalnie wkraczają w ich życie. Ostatnie badania mówią, że nadmierny udział w życiu szkolnym, zwłaszcza w pomaganiu w pracach domowych, jest potencjalnym zagrożeniem dla rozwoju ich dzieci.

Nowe badania pokazały, że nadopiekuńczość rodziców, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za pracę domową dziecka, można zrobić więcej szkody niż pożytku, zwłaszcza kiedy dzieci podrosną.  W badaniu wzięło 866 rodziców z trzech szkół. Zauważono, że “helikopterowi rodzice” biorą na siebie odpowiedzialność za prace domowe swoich dzieci, ale również oczekują tego od nauczycieli. 

Naukowcy podkreślają, że zaangażowanie rodziców w naukę dzieci rzeczywiście wpływa na ich sukcesy w szkole,  jednak pomoc w odrabianiu lekcji powinna być ograniczana w miarę jak dziecko dorasta.

„Pomoc rodzicielska przestaje być korzystna, kiedy dzieci osiągają wiek dojrzewania i wczesnej dorosłości. W efekcie bowiem może prowadzić do słabej odporności na porażki, wytwarzać postawę roszczeniową, ograniczone poczucie odpowiedzialności(…) i brak rozumienia konsekwencji swoich działań" - ostrzega dr Judith Locke - psycholożka kliniczna.

 

Okazuje się, że w skrajnych przypadkach rodzice ingerują w naukę swoich dzieci także na etapie studiów. Potrafią wybierać kierunek i interweniować u wykładowców, jeśli nie są usatysfakcjonowani ocenami. Takie działania często kończą się nie tylko zmniejszeniem satysfakcji z życia, ale w wielu wypadkach depresją ich dzieci.

Pomoc ze strony rodziców może być konstruktywna, kiedy okazują zainteresowanie i wspierają dzieci, żeby ukończyły pracę. Natomiast podpowiadanie  właściwej odpowiedzi, czy odrabianie lekcji będzie miało negatywny wpływ na przyszłość tych młodych ludzi.

Dlatego nawet jeśli  szlaczek wydaje ci się krzywy, a literki koślawe - motywuj dziecko do ćwiczeń i pozwól mu czerpać radość i siłę z własnych dokonań. To zaowocuje w przyszłości i pozwoli mu osiągać sukcesy, bo właśnie w ten sposób się tego nauczyło.

źródło

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: