reklama

Ile sześciolatków pójdzie do szkoły?

Tylko do końca marca rodzice mogą się starać o orzeczenie dzięki, któremu zostanie odroczony obowiązek szkolny ich dziecka. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w całym kraju przeżywają oblężenie.

  • W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w okresie od 1 lipca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008;r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 oraz urodzone w 2009 r.
  • Decyzję sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej (art.16 ust. 4 ustawy o systemie oświaty).
  • Opinię w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko wydaje publiczna lub niepubliczna poradnia psychologiczno - pedagogiczna wyłącznie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
  • Publiczna poradnia psychologiczno - pedagogiczna jest obowiązana wydać opinię w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.
    Ustawa o systemie oświaty


Jeśli rodzice zdobędą orzeczenie później niż w marcu ich dziecko może trafić do przypadkowej placówki przedszkolnej. To, co mogą zrobić to zwrócić się do poradni psychologiczno - pedagogicznej albo dyrekcji szkoły o wydanie zaświadczenia, które potwierdzi, że dziecko jest w trakcie diagnozowania.

Jak podaje “Dziennik Gazeta Prawna” poradnie psychologiczno-pedagogiczne przeżywają w tej chwili oblężenie. Szacuje się, że nawet 70 tys. dzieci pozostanie w przedszkolach. W Warszawie do szkoły nie pójdzie co piąty sześciolatek, w Krakowie co czwarty. W całym kraju nadal mnóstwo dzieci czeka na orzeczenia. Najczęściej są to dzieci urodzone w drugiej połowie 2009 r.

Czy wasze sześciolatki pójdą we wrześniu do szkoły?


Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: