reklama

Mama 4 Plus. Emeryturę otrzymuje już ponad 50 tysięcy matek co najmniej czwórki dzieci

W ramach realizacji programu Mama 4 plus do połowy sierpnia przyznano ponad 50 tysięcy rodzicielskich świadczeń uzupełniających – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. Zgodnie z jego założeniami osoby, które wychowały przynajmniej czworo dzieci nabywają prawo do świadczenia w wysokości minimalnej emerytury, czyli 1100 zł brutto.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4 plus to program dla osób, które w przeszłości zrezygnowały z pracy na rzecz wychowywania co najmniej czworga dzieci i nie mają prawa nawet do najniższego świadczenia emerytalnego lub otrzymują je w niższej wysokości. To dlatego świadczenie nazywane jest emeryturą dla matek, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, nazywane w skrócie Mama 4 Plus, może otrzymać:

  • matka, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej czworo dzieci,
  • ojciec, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej czworo dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Ile wynosi świadczenie Mama 4 Plus?

Na świadczenie uzupełniające w budżecie państwa zarezerwowano w tym roku ponad 801 mln zł. Świadczenie Mama 4 Plus w 2019 r. wynosi 1100 zł brutto, czyli ok. 934 zł netto (kwota podlega waloryzacji zgodnie ze wzrostem wysokości emerytury minimalnej), z tym że jeśli dana osoba otrzymuje już emeryturę, ale niższą od emerytury minimalnej, to dostaje wyrównanie, by łącznie otrzymywać wspomniane 1100 zł. Jeśli ktoś wychował minimum czwórkę dzieci, ale oprócz tego pracował, z tytułu czego należy mu się emerytura wyższa od minimalnej, z programu Mama 4 Plus nie skorzysta.

Mama 4 plus – kto otrzymuje świadczenie

Łącznie do ZUS wpłynęło już 57,5 tys. wniosków. Są one na bieżąco rozpatrywane. Dotychczas ZUS wydał około 5 tysięcy decyzji odmownych. Najczęstszą przyczyną odmowy przyznania świadczenia był dochód osób ubiegających się o nie (3,3 tys. odmów) lub wychowanie mniej niż 4 dzieci (1,2 tys. odmów).

Wśród ubiegających się o tzw. matczyną emeryturę największą grupę wiekową, liczącą ponad 41,9 tys., stanowią osoby między 60. a 69. rokiem – wskazała Bożena Borys-Szopa. Zaznaczyła, że dwa wnioski o dodatek złożyły również osoby, które skończyły 99 lat.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że najwięcej decyzji (27,5 tys.) dotyczy osób z czwórką dzieci. Prawie 2 tysiące decyzji dotyczy osób, które wychowały więcej niż dziewięcioro dzieci. Świadczenie otrzymują głównie kobiety, ale i 120 mężczyzn.

Najwięcej decyzji dotyczy osób z czwórką dzieci. Prawie 2 tysiące decyzji dotyczy osób, które wychowały więcej niż dziewięcioro dzieci.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, spośród 49,2 tys. świadczeń przyznanych przez ZUS 31,4 tys. to dopełnienie do emerytury minimalnej, a 17,8 tys. to świadczenie w pełnej kwocie 1100 zł brutto.

Największą liczbę wniosków zarejestrowano w Gdańsku (3,6 tys.). Na drugim miejscu uplasował się Rzeszów (2,7 tys. złożonych wniosków), a na trzecim Rybnik, w którym złożono 2,4 tys. podań.

To efekt wysokiego przyrostu naturalnego, jaki od lat utrzymuje się w trzech powiatach województwa pomorskiego: kartuskim, gdańskim, wejherowskim. ZUS w Rybniku obejmuje rejony typowo górnicze z tradycyjnym modelem rodziny, w którym na dom zarabia mąż, a kobieta wychowuje dzieci. Podobnie jest w Rzeszowie.

Kto może się ubiegać o świadczenie Mama 4 Plus?

O świadczenie w ramach programu "Mama 4 plus" mogą się ubiegać matki po osiągnięciu wieku emerytalnego 60 lat. W razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci świadczenie po osiągnięciu 65 lat przysługuje także ojcom czworga dzieci.

Świadczenie nie przysługuje osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył jej władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci (np. ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności). Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego mają także osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające rozpatruje prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wnioskujący osiągnął wiek emerytalny.

Wsparcie merytoryczne:
www.gov.pl
www.gazetaprawna.pl
businessinsider.com.pl
www.zus.pl
www.pap.pl

 

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: