reklama

Mamom z Małopolski pomogą nianie

Pilotażowy projekt „Małopolska Niania” to pierwszy w Polsce program wspierający pracujących rodziców najmłodszych dzieci, w ramach którego będą oni mogli otrzymać 1500 zł miesięcznie na zatrudnienie niani dla malucha. Dofinansowanie na zatrudnienie opiekunki do dziecka ma pomóc rodzicom w powrocie do pracy.

Zarząd województwa małopolskiego zaproponował młodym rodzicom dopłaty w wysokości 1500 złotych na zatrudnienie niani - 1000 złotych wypłacane będzie z budżetu wojewódzkiego, pozostałą część ma finansować konkretna gmina. Warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia jest aktywność zawodowa rodziców.

Według badań przeprowadzonych przez samorząd małopolski niania jest preferowaną formą opieki nad małym dzieckiem. Jednak rodzice decydują się na to rozwiązanie najrzadziej - ze względu na koszty.

 „Małopolska Niania” to program pionierski. Inicjatywa wesprze 92 rodziny z małopolskich gmin (początkowo zakładano, że zatrudnionych zostanie 50 niań), w których sytuacja jest najtrudniejsza. Program ma objąć 23 gminy, które mają największy problem z zapewnieniem dostępu do usług opieki nad dziećmi do 3. roku życia – nie ma w nich żłobków, a komunikacja pomiędzy miejscowościami jest utrudniona.

Akces mógł zgłosić każdy potrzebujący, jednak z założenia programem objęte zostaną w pierwszej kolejności te rodziny, w których dochody są najniższe. Pierwszeństwo w otrzymaniu pomocy będą miały także osoby samotnie wychowujące dziecko, rodziny wielodzietne oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych.

Rodzice sami mogli znaleźć i wybrać opiekuna dla malucha. Mógł się jej podjąć każdy, także bezrobotny członek rodziny – warunkiem było nie przekroczenie 60. roku życia w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn).

„Małopolska Niania” ma charakter pilotażowy - potrwa 10 miesięcy, przewidywana jest jego kontynuacja.  Świadczenie będzie wypłacane do końca roku szkolnego 2017/2018. W sumie na realizację pilotażu przeznaczono 1,38 mln zł (z czego 920 tys. zł pochodzi z budżetu województwa małopolskiego, z budżetu gmin – 460 tys. zł).

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: