reklama

Ogłoszono stan epidemii. Co to oznacza dla każdego z nas?

Foto: Adam Guz, KPRM

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski ogłosił wprowadzenie stanu epidemii na terenie całej Polski. Wcześniej w Polsce obowiązywał stan zagrożenia epidemiologicznego wprowadzony 13 marca.

Co to oznacza dla nas wszystkich?

Stan epidemii można wprowadzić, kiedy zostanie stwierdzone występowanie epidemii i potrzebne są działania, by jak najszybciej ją wygasić. Najważniejszą wiadomością dla rodziców jest przedłużenie czasu zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków i uczelni do Wielkanocy (w tym roku to 12 kwietnia). Premier zapowiedział również wydłużenie czasu wypłacania zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci w wieku do 8 lat.

Poza tym ogłoszenie stanu epidemii pozwala wojewodom i ministerstwu zdrowia delegować pracowników (nie tylko służby zdrowia!) do zwalczania  epidemii. Znacznemu podwyższeniu ulegają również kary administracyjne za złamanie kwarantanny (30.000 zł!), wprowadzono również nowe mechanizmy monitorowania miejsca przebywania osób objętych kwarantanną.

Co mówi prawo?

Stan zagrożenia epidemią i stan epidemii określone są w ustawie z dnia 5 grudnia 2008r. "o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi" Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570 zmienionej 2 marca 2020 r. ustawą "o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych" Dz.U. 2020 poz. 374

Najważniejsze informacje to:

Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, minister właściwy do spraw zdrowia lub wojewoda mogą nałożyć obowiązek szczepień ochronnych na inne osoby niż określone na podstawie art. 17 ust. 9 pkt 2 oraz przeciwinnym zakażeniom i chorobom zakaźnym, o których mowa w art. 3 ust. 1.

4. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, można ustanowić:

  1. 1)  czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,

  2. 2)  czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,

  3. 3)  czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,

  4. 4)  zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,

  5. 5)  obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,

  6. 6)  nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,

  7. 7) obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych – uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń ichorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Przeczytaj również uaktualniane na bieżąco artykuły o koronawirusie w ciąży i koronawirus u dzieci

Fotografia: Adam Guz/KPRM

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: