reklama

Powrót do szkoły, czyli wielka niewiadoma. Najnowsze wiadomości dla rodziców

Niebawem dzieci i młodzież wrócą do szkół. Niestety zapowiada się, że kolejny rok szkolny nie będzie należał do najłatwiejszych. Na ten moment wiadomo, że rozpocznie się on edukacją w trybie stacjonarnym. Ale co będzie dalej, skoro przed nami zapowiadana czwarta fala pandemii? Co się zmieni?

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedzieli, że uczniowie powrócą do nauki stacjonarnej od 1 września.

- Powrót do szkół odbędzie się stacjonarnie i zgodnie z harmonogramem, czyli 1 września. Wszyscy mamy świadomość tego, że po miesiącach pracy zdalnej w klasach 4-8 i w szkołach ponadpodstawowych ten powrót do nauki stacjonarnej jest potrzebny. Nauka zdalna nigdy nie zastąpi nauki stacjonarnej - podkreślał minister edukacji i nauki. - powiedział minister Czarnek.

Wprawdzie na razie brany jest pod uwagę jedynie wariant zakładający naukę stacjonarną, resort edukacji przygotował rozporządzenie, które pozwoli zorganizować zdalne nauczanie również w roku szkolnym 2021/22. MEiN tłumaczy to tym, że nie wiadomo na razie, jak będzie rozwijać się pandemia.  

- Ani w krótszym, ani w dłuższym horyzoncie czasowym nie widzimy żadnych zagrożeń dla nauki stacjonarnej – podkreślał Przemysław Czarnek.

Co z programem nauczania?

Pomimo słabych wyników osiąganych w nauczaniu zdalnym, przeładowanej podstawy programowej oraz problemu przeludnionych roczników nic się nie zmieni. MEiN nie planuje żadnych rewizji i korekt.

- Przeciwnie. Aby dało się związać koniec z końcem w szkołach musi być jeszcze gęściej. Na takie niezbędne reformy było półtora roku czasu. Nikt najmniejszego ruchu nie wykonał - obowiązuje zasada "Jakoś to będzie!". – czytamy na FB www.facebook.com/NIEdlachaosuwszkole

Nowa lista lektur szkolnych

Zmianie uległa za to lista lektur szkolnych. Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym zmieniony zostanie kanon lektur. W nowej liście lektur znalazło się wiele utworów Jana Pawła II, a także takich, które zawierają treści patriotyczne. Cytując „Nie dla chaosu w szkole”:

- Minister zmienia listę lektur, aby na lekcjach – niczym na spotkaniu oazowym – było pod względem moralnym bardziej czytelnie, a pod względem kulturowym mniej różnorodnie. Koniec z zasadą, że dzieła reprezentują epokę, od teraz reprezentują tylko jeden jej nurt: narodowo-katolicko-męczeński.

Przemysław Czarnek przekształca szkolny kanon w taki sposób, aby poloniści stawali się animatorami życia duchowego uczniów. Lektury są tak dobrane, by kształtować człowieka o mentalności prokatolickiej. Jan Paweł II i Stefan Wyszyński to filary listy.

Tym samym papież jest równie mocno obecny w edukacji polonistycznej co Jan Kochanowski czy Adam Mickiewicz, a przecież pod względem literackim to zupełnie inna liga. Natomiast Jan Paweł II na liście lektur o głowę bije noblistów: Czesława Miłosza oraz Wisławę Szymborską.

Harmonogram roku szkolnego 2021/2022

Jak wygląda harmonogram roku szkolnego?

  • 1 września 2021 r. - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • 23 - 31 grudnia 2021 r. - zimowa przerwa świąteczna,
  • Ferie zimowe:

17 - 30 stycznia 2022 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
24 stycznia - 6 lutego 2022 r.  województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
31 stycznia - 13 lutego 2022 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
14 – 27 lutego 2022 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

  • 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. wiosenna przerwa świąteczna,
  • 29 kwietnia 2022 r. zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia,
  • 24 czerwca 2022 r. - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach,
  • 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.- ferie letnie.

Co ze szczepieniami?

Nie ma na razie też żadnych planów dotyczących przymusowych szczepień uczniów i nauczycieli czy dzielenia uczniów na zaszczepionych i niezaszczepionych.  

Minister edukacji i nauki zwrócił uwagę na fakt, że od 75 do 80 procent nauczycieli jest zaszczepionych. Z tego powodu jego zdaniem "wprowadzanie obowiązku szczepień w tej grupie ma ograniczony sens".

Jak zapowiedział minister Czarnek w szkołach, które się zgłoszą, mają powstać mobilne punkty szczepień.

- Szczepienia oczywiście będą dobrowolne. Aby odbyły się w danej szkole, niezbędna będzie zgoda dyrektora, który oprze się na opiniach i wskazaniach zebranych przez rodziców - zaznaczał Niedzielski. – Ponadto do szczepienia przeciwko COVID-19 wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka/rodzica na świadczenie profilaktyczne (przeprowadzenie szczepienia), złożona na kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem. Rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia" - informował MEiN.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zakłada, że punkty szczepień w szkołach ruszą w połowie września. Będzie to zależało od zainteresowania rodziców dzieci, młodzieży od 18. roku życia i od dyrektorów szkół, którzy będą sobie tego życzyli.

Od czerwca szczepić się mogą dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Według danych Ministerstwa Zdrowia zaszczepił się już co czwarty uczeń w tym wieku. Na razie nie przewiduje się szczepienia młodszych dzieci, bo Europejska Agencja Leków nie dopuściła takiej możliwości.

Wytyczne przeciwepidemiczne dla szkół

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywać od 1 września.

W poniedziałek, 2 sierpnia za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej trafily do szkół wytyczne przeciwepidemiczne. To przygotowany przez MEiN wspólnie z MZ i GIS zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną.

Zbiór rekomendacji uwzględnia najważniejsze zasady bezpieczeństwa, takie jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione zagadnienia dotyczące organizacji zajęć w szkole, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Szkoły i przedszkola otrzymają również środki bezpieczeństwa, w tym stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury przed wejściem do budynku czy środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki i płyn dezynfekujący).

Dyrektorzy szkół zostaną zobligowani do modyfikacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego o treści związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i profilaktyką chorób zakaźnych na podstawie diagnozy czynników chroniących i ryzyka dla szkoły.

Po 20 sierpnia szkoły otrzymają pakiety edukacyjne. Będą to to filmiki edukacyjne, materiały informacyjne, przykładowe konspekty i scenariusze lekcji o zdrowiu opracowane przez ORE we współpracy z MZ, GIS i konsultowane z Radą Medyczną.

Minister zdrowia zaznaczył także, że miesiące epidemii koronawirusa i edukacji zdalnej wywarły duży wpływ na zdrowie psychiczne dzieci. W związku z tym resort chce stworzyć ośrodki środowiskowej opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej.

Wsparcie merytoryczne:

www.facebook.com/NIEdlachaosuwszkole
newrepublic.com/article/163287/kids-vaccine-covid-schools-reopening-delta-cdc
www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20212022
www.prawo.pl/oswiata/zamkniecie-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawych-powrot-do-szkol,503642.html

 

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: