reklama

Program "Mama 4+", czyli emerytura dla matek czwórki dzieci. Zasady

Rząd przyjął projekt ustawy "Mama 4+", dzięki któremu świadczenie emerytalne otrzymają także osoby, które wychowały przynajmniej czworo dzieci, ale nie nabyły prawa do emerytury.

Ideą programu "Mama 4+" jest wsparcie finansowe osób, które zrezygnowały z zatrudnienia lub nie mogły go podjąć ze względu na wychowywanie dzieci. Choć nie wypracowały minimalnego stażu pracy (nie przepracowały 20 lat), będą miały prawo do minimalnej emerytury. Autorem programu „Mama 4+” jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- Chcemy docenić wszystkich rodziców, którzy wzięli na siebie trud wychowania kilkorga dzieci. Wspieramy oczywiście matki. Nie zapominamy też o ojcach, którzy z przyczyn losowych podjęli się samotnej opieki nad dziećmi. Państwo powinno dostrzegać i dostrzega różne grupy ludzi, które potrzebują wsparcia - mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Program "Mama 4+" – komu przysługuje świadczenie?

W myśl programu "Mama 4+" każda osoba, która wychowała co najmniej 4 dzieci, będzie mogła otrzymać świadczenie po złożeniu wniosku. O świadczenie będą mogły się ubiegać zarówno matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat, jak i ojcowie po osiągnięciu 65 lat.

Świadczenie przysługuje bowiem nie tylko kobietom, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci, ale i ojcom czworga i więcej dzieci - w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia przez nią dzieci.

O świadczenie mogą się również starać osoby w wieku emerytalnym, które nie mają niezbędnych środków do życia (kobiety po 60. i mężczyźni po 65. roku życia).

Program "Mama 4+" – zasady

"Program „Mama 4+” zacznie obowiązywać od stycznia 2019 roku, a świadczenie, wynoszące 1100 zł, będzie przyznawane od 1 marca 2019 r.  Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie corocznie waloryzowane. Program będzie realizować ZUS oraz KRUS.

Ponieważ emerytura nie będzie przyznawana automatycznie, by ją otrzymać, po osiągnięciu wieku emerytalnego należy złożyć wiosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Można to będzie zrobić, gdy przepisy wejdą w życie.

- Świadczenie „Mama 4+” wynosić będzie tyle, ile minimalna emerytura. Jeśli osoby pobierają emeryturę niższą niż minimalna emerytura, to świadczenie będzie wyrównaniem do tej kwoty – mówiła minister Elżbieta Rafalska.

Świadczenie przysługuje pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski w trakcie jego pobierania.

Program "Mama 4+" – komu świadczenie nie przysługuje?

Świadczenia nie będzie mogła pobierać osoba:

  • pozbawiona sądownie władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,
  • w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci,
  • gdy po przyznaniu świadczenia osoba, która je pobiera jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności lub przebywa w całodobowych placówkach odwykowych dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

Programem "Mama 4+" może zostać objętych w sumie ok. 85,8 tys. osób. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że realizacja programu będzie kosztować rocznie 900 mln zł.

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: