reklama

Rekrutacja do przedszkola na rok 2019/2020. Co powinni wiedzieć rodzice?

Jeśli chcesz, by twoje dziecko od września zostało przedszkolakiem, już teraz musisz pomyśleć o formalnościach. Czy wiesz, jak i kiedy zapisać dziecko do przedszkola na rok 2019/2020? Jakie obowiązują kryteria i harmonogram? Trzymaj rękę na pulsie, by nie przegapić terminów.

Co warto wiedzieć o rekrutacji do przedszkola na rok 2019/2020?

Rekrutacja do przedszkoli co roku zaczyna się zwykle już wiosną i najczęściej odbywa się przez system elektroniczny.

Nie ma jednego, powszechnie obowiązującego terminu składania wniosków. Harmonogram rekrutacji do przedszkoli na rok 2019/2020 ustalany jest na poziomie regionalnym, a szczegółowych informacji należy szukać na stronach urzędu miasta lub gminy.

Jeśli dziecko idzie po raz pierwszy do przedszkola państwowego, musi wziąć udział w rekrutacji, która przebiega w dwóch etapach. Jeśli dziecko chodziło już do przedszkola, rodzice muszą złożyć deklarację o kontynuowaniu edukacji w wybranej placówce.

W pierwszym etapie podanie o przyjęcie do przedszkola składają wszyscy zainteresowani. W drugim etapie rekrutacji placówki informują o wolnych miejscach, przeprowadza się rekrutację uzupełniającą. O jej wynikach decyduje samorząd.

Jak zapisać dziecko do przedszkola?

Jeśli rekrutacja do przedszkola odbywa się przez system elektroniczny, należy zarejestrować dziecko na platformie rekrutacyjnej. Tam też wskazuje się wybrane przedszkola, ponieważ można ubiegać się o miejsce w kilku wybranych placówkach.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola składa się tylko jeden, a wydrukowane zgłoszenie, wraz z dokumentami, zanosi do przedszkola tzw. pierwszego wyboru.

Może się zdarzyć, że przedszkole nie prowadzi naboru przez internet. Wówczas należy zgłosić się do wybranej placówki po wniosek o przyjęcie dziecka i tam też złożyć dokument już wypełniony.

Kryteria przyjęcia do przedszkola

W przedszkolach państwowych obowiązują odgórne kryteria ustawowe. Są one brane pod uwagę we wszystkich przedszkolach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.

Według ustawy pierwszeństwo w naborze do przedszkola mają dzieci:

  • pochodzące z rodzin wielodzietnych,
  • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
  • posiadające rodziców lub rodzeństwo z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • samotnych rodziców,
  • wychowujące się w rodzinach zastępczych.

Składając wniosek o przyjęcie do przedszkola, należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają spełnienie określonych kryteriów. I tak:

  • w rodzinie wielodzietnej niezbędne jest oświadczenie o wielodzietności,
  • w rodzinie z niepełnosprawnością - orzeczenie o niepełnosprawności,
  • samotni rodzice muszą dostarczyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego (potwierdzający rozwód lub separację), akt zgonu rodzica lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Każda gmina może ustalić własne kryteria dodatkowe, niemniej o przyjęciu dziecka do przedszkola państwowego nigdy nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Kryteria samorządowe brane są pod uwagę przy rekrutacji uzupełniającej, którą przeprowadza się, jeśli po pierwszym etapie rekrutacji zostaną wolne miejsca.

Po ogłoszeniu wyników, jeśli dziecko zostało przyjęte do przedszkola, należy potwierdzić zgłoszenie. A co, jeśli tak się nie stanie?

Jeśli dziecko nie dostało się do przedszkola

Jeśli dziecko nie dostało się do przedszkola, kolejną szansa jest rekrutacja uzupełniająca.

Rodzice mogą się też odwołać od decyzji. W ciągu 7 dni mają prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do placówki. Po jego otrzymaniu mają 7 dni na wniesienie do dyrektora przedszkola odwołania od decyzji komisji.

Procedura odwoławcza jest możliwa zarówno przy pierwszej rekrutacji do przedszkola, jak też przy rekrutacji uzupełniającej.

Do przedszkola mogą chodzić maluchy, które ukończyły 2,5 roku, a obowiązek edukacji przedszkolnej ma w Polsce każdy 6-latek.

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: