reklama

Start drugiej edycji programu WzmocniONE

Rozpoczęła się druga edycja ogólnopolskiego programu WzmocniONE, którego celem jest wspieranie poczucia podmiotowości kobiet, wyrównywanie szans społecznych oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego. Sukces pomysłów nagrodzonych w pierwszej edycji programu udowadnia, że nawet lokalne działania mogą przełożyć się na wielką zmianę. Do zdobycia granty po 40 tys. zł.

WzmocniONE to program wsparcia dla organizacji działających na rzecz poczucia własnej wartości, podmiotowości i samostanowienia kobiet w Polsce. Organizatorzy – Fundacja Ashoka i spółka Magovox – chcą zachęcić kobiety do zabierania głosu w ważnych dla nich sprawach i proaktywnego zmieniania otaczającego ich świata.

„Ważne są dla nas te pomysły, które są mało powszechne w Polsce, ale jednocześnie mają potencjał upowszechnienia i rozwoju. Programy mogą być realizowane lokalnie, ale powinny mieć ambicję jak największego wpływu na jakość życia wielu osób” – podkreśla Agata Stafiej-Bartosik z fundacji Ashoka.

Zgłaszane inicjatywy powinny być oparte na sprawdzonej diagnozie danego problemu społecznego, a także przedstawiać spójne rozwiązanie. Przy wyborze wniosków będą brane pod uwagę doświadczenie i motywacja zespołu.

„Bezpośrednimi beneficjentami nie muszą być dziewczęta lub kobiety - szukamy także przedsięwzięć, które pracują z chłopcami lub mężczyznami na rzecz  budowania relacji między płciami, opartej na równej godności ” – zaznacza Krzysztof Rutkowski ze spółki Magovox.

Wśród zgłoszonych inicjatyw, wybranych zostanie 10 organizacji, które otrzymają wsparcie szkoleniowe i doradcze. Dodatkowo, cztery z nich otrzymają po 40.000 zł. Szczegółowe kryteria znaleźć można w witrynie www.ashoka-cee.org/wzmocnione/

Dzięki pierwszej edycji programu WzmocniONE wsparcie dostały m.in. Dziewczyńskie Centra Mocy oraz inicjatywa Siostry Rzeki (przestrzeń dla kobiet z całej Polski do organizowania się  w obronie lokalnych rzek).

„Zgłoszone w pierwszej edycji inicjatywy pokazują, jak ważne jest wsparcie dla pomysłów wzmacniających dziewczęta i kobiety w Polsce. Nagrody otrzymały te koncepcje,
które nie są jednorazowymi akcjami czy chwilowymi zrywami, ale przemyślanymi
i zaangażowanymi działaniami, które – o czym jestem głęboko przekonana – będą w następnych latach oddziaływać na coraz większą część społeczeństwa” – mówi Małgorzata Rutkowska ze spółki Magovox.


MAGOVOX to spółka powołana do życia przez Małgorzatę Rutkowską, która tym samym przekazała swoje prywatne środki pieniężne na realizację różnych celów społecznych. Główną misją spółki jest budowanie społeczeństwa świadomych obywateli, którzy biorą odpowiedzialność za swoje życie i realizują drzemiący w nich potencjał. Magovox wychodzi z założenia, że relacje oparte na zaufaniu i zasadzie równej godności są możliwe między ludźmi o zdrowym poczuciu własnej wartości. Główny nacisk jest kładziony na projekty wzmacniające dzieci i kobiety -głównie takie, które niosą trwałą zmianę i są obliczone na długą metę. Magovox współpracuje z takimi organizacjami jak np. Fundacja Ashoka, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, Familylab Polska czy Watchdog Polska.

ASHOKA jest międzynarodową organizacją pozarządową, która znajduje i wspiera innowatorów społecznych. Staramy się budować ekosystem, dzięki któremu działalność tych wybitnych osób zyskuje większy impakt i generuje prawdziwą zmianę społeczną. Osoby wybrane przez Ashokę systemowo, twórczo i mierzalnie zmieniają rzeczywistość. Działamy w 87 krajach. Do tej pory 3000 członków Ashoki na całym świecie przyczyniło się do zmniejszenia biedy, poprawy edukacji, sprawiedliwego dostępu do edukacji, do opieki zdrowotnej, większej przejrzystości władz publicznych, czy lepszej integracji społeczeństw. W Polsce nasza sieć innowatorów i przedsiębiorców społecznych liczy ponad 70 osób.

WIKIPEDIĘ wymyślił członek Ashoki Jimmy Wales. SLOW FOOD wymyślił członek Ashoki Carlo Petrini. COUCHSURFING wymyślił członek Ashoki Casey Fenton.

W Ashoce wiemy, żeby osiągnąć coś trwałego potrzeba zaangażowania wielu osób i organizacji. Nasi partnerzy na całym świecie, tacy jak Boehringer Ingelheim, 3M, Intel, LEGO, C&A, czy Magovox rozumieją i podzielają wizję Ashoki; wizję świata, w którym każdy może dokonać zmiany na lepsze.

Więcej na stronach: www.poland.ashoka.org oraz www.ashoka.org

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: