reklama

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w rękach ministerstwa. Czy planowana reforma polepszy dramatyczną sytuację? Oby tak!

Ministerstwo Zdrowia, w związku z potrzebą pilnych zmian w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, pracuje nad wdrożeniem reformy. Jej celem jest stworzenie ogólnokrajowego, kompleksowego systemu zapewniającego wsparcie pacjentom niepełnoletnim doświadczającym zaburzeń psychicznych oraz ich rodzinom.

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży potrzebuje wsparcia, tymczasem w Polsce jest zaledwie czterystu psychiatrów dziecięcych, na oddziałach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży brakuje miejsc, a w szkołach na jednego psychologa przypada tysiąc uczniów. Jeżeli chodzi o liczbę samobójstw wśród dzieci i młodzieży Polska zajmuje drugie miejsce w Europie.

Jak ministerstwo zdrowia planuje zreformować system ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży?

Łóżko w szpitalu na oddziale psychiatrycznym ma być ostatecznością. System opieki zdrowia psychicznego ma się opierać na poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Jednym z pomysłów jest projekt POWER 5.4. Ministerstwo rozpoczęło już realizację programu pilotażowego centrów zdrowia psychicznego (CZP).

- Projekt zakłada, że podstawą nowego modelu powinny być skoordynowane działania nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach, w tym przede wszystkim psychologów. W oświacie jest zatrudnionych około 10 tysięcy psychologów. Ministerstwo zdrowia wyszło z pomysłem, aby w sytuacji braku lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, oprzeć się m.in. na zasobach poradni psychologiczno-pedagogicznych – powiedziała Katarzyna Sarnicka, psycholog kliniczny, psychoterapeutka, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów (OZZP).

Zgodnie z założeniami planowanych zmian system ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży ma składać się z trzech poziomów referencyjnych:

I poziom referencyjny - Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej dla młodzieży. Tworzą go specjaliści ze szkół/nauczyciele/terapeuci środowiskowi, psychoterapeuci dzieci i młodzieży, terapeuci środowiskowi/ambulatorium.

II poziom referencyjny - Środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Tworzą je psychiatrzy dzieci i młodzieży/psychologowie kliniczni/oddziały dzienne.

III poziom referencyjny - Ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej. Świadczenia psychiatryczne całodobowe szpitalne: psychiatra dzieci i młodzieży/psychiatryczna izba przyjęć/oddział całodobowy (planowe przyjęcia oraz przyjęcia w sytuacji zagrożenia życia.

Nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży - założenia

Planuje się, aby nowy model opierał się na koordynacji działań pomiędzy podmiotami udzielającymi psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży, jak również poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Zakłada się, aby w każdym województwie funkcjonował jeden ośrodek 3. poziomu. Nowym modelem zostaną objęte wszystkie zakresy świadczeń dla dzieci i młodzieży.

Celem reformy jest bowiem zapewnienie wszystkim dzieciom i młodzieży właściwej opieki psychiatrycznej poprzez wyrównywanie różnic pomiędzy poszczególnymi regionami oraz zapobieganie nadmiernemu obciążeniu oddziałów psychiatrycznych poprzez rozwój pomocy dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi na pozostałych poziomach referencyjnych.

Wdrażanie nowego modelu zaplanowane zostało na wrzesień 2019r.

Z projektem rozporządzenia oraz aktualnymi informacjami dotyczącymi procedowania zmian legislacyjnych można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Wiecej szczegółów na temat projektu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

 

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: