reklama

Zmiany w prawie dotyczące ciężarnych i małych dzieci. Co nas czeka w 2017 roku?

Rzeczywistość nie przestaje zaskakiwać i co jakiś czas, niczym króliki z rządowego kapelusza, wyskakują nowe pomysły, ustawy i rozporządzenia. Najwięcej emocji budzą te, które dotyczą ciężarnych i małych dzieci. Czego mogą się spodziewać w 2017 roku?

Jednorazowe świadczenie 4 tys. zł dla matki za urodzenie niepełnosprawnego dziecka

Pod koniec 2016 roku Sejm uchwalił ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", która obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Przewiduje ona m.in. przyznanie rodzicom i opiekunom jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł z tytułu urodzenia ciężko chorego dziecka z nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.

Aby otrzymać jednorazowe świadczenie, osoba zainteresowana powinna wystąpić ze stosownym wnioskiem, który należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Dodatkowym warunkiem uzyskania świadczenia jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego (lub wystawionego przez położną), że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu.
Ustawa z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860)

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży

Kolejną zmianą, wynikającą z wejścia w życie ustawy ''Za życiem'' jest wprowadzona przez NFZ koordynowana opieka (w ośrodkach II lub III poziomu referencyjnego) nad kobietą w ciąży, w przypadku której zdiagnozowano wady rozwojowe lub ciężkie choroby płodu. Ciężarne będą miały pełny dostęp do świadczeń zgodnie ze wskazaniami medycznymi, z uwzględnieniem standardów opieki medycznej nad ciążą powikłaną.
Źródło

Dzieci zostaną pozbawione opieki lekarzy pediatrów?

Pojawiły się obawy, że nowelizacja ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, planowana przez ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła sprawi, że dzieci zostaną pozbawione opieki lekarzy pediatrów.
Pediatrzy nie zostali uwzględnieni w grupie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), czyli takich, którzy mają podpisany kontrakt z NFZ.

Według nowych przepisów pediatra przestanie być lekarzem pierwszego kontaktu dla dziecka, a rodzice będą kierowani do lekarza rodzinnego, który może nie posiadać dostatecznej wiedzy w zakresie leczenia chorób dziecięcych. Nowelizację skrytykowało Polskie Towarzystwo Pediatryczne.

Projekt przekazany do konsultacji zakłada, że podstawowa opieka zdrowotna będzie oparta na medycynie rodzinnej. Proponujemy w nim, aby za lekarza POZ uznać również lekarza ze specjalizacją I stopnia albo specjalizacją inną niż medycyna rodzinna albo II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej – w tym lekarza pediatrę – jeżeli: udzielał on świadczeń zdrowotnych w POZ przez co najmniej 3 lata i ma umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ oraz  listę aktywną pacjentów.
źródło

Nowe przepisy dotyczące opieki okołoporodowej

A co ze standardami opieki okołoporodowej? Te według ministerstwa zdrowia nie są zagrożone. Dotychczasowe rozporządzenie będzie obowiązywało do czasu wejścia w życie nowego aktu wykonawczego, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r.

Nowe rozporządzenie nie będzie zawierało przepisów dotyczących stosowania procedur medycznych – tworzenie ich szczegółowego opisu powinno pozostać w gestii towarzystw naukowych, nie powinno mieć charakteru prawnego. Minister zdrowia na podstawie nowej delegacji określi w drodze rozporządzenia standardy organizacyjne w zakresie opieki okołoporodowej.
źródło

Narodowy Program Prokreacyjny zamiast in vitro

Ponieważ w połowie ubiegłego roku wygasł rządowy program leczenia niepłodności metodą in vitro, a nowy program prokreacyjny oparty na naprotechnologii nie przewiduje refundacji zabiegów in vitro, pary borykające się z niepłodnością nie będą miały możliwości refundacji leczenia tą metodą.

W ramach "Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020" ma zostać utworzona sieć ośrodków referencyjnych (zespół poradni specjalistycznych), gdzie przyjmować będą ginekolodzy, endokrynolodzy, androlodzy czy genetycy. W ośrodku możliwa będzie diagnostyka w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych z możliwością przeprowadzania badań inwazyjnych i nieinwazyjnych oraz zabiegów operacyjnych.

Resort zapewnia, że diagnostyka i leczenie niepłodności odbywać się będzie "w oparciu o światowe standardy i rekomendacje zgodne z najnowszą wiedzą medyczną".
źródło: mz.gov.pl

Specjalna opieka dla niepełnosprawnych dzieci poniżej 3. roku życia

Kolejną konsekwencją ustawy ''Za życiem'' jest wprowadzana przez NFZ tzw. dziecięca opieka koordynowana. Wdrożenie dziecięcej opieki koordynowanej ma pozwolić na sfinansowanie zintegrowanej opieki neonatologicznej i wielospecjalistycznej opieki pediatrycznej, a także programów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci.

Opieka koordynowana obejmie dzieci do 3. roku życia, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Świadczenia te są także dedykowane noworodkom urodzonym przedwcześnie (przed 33. tygodniem ciąży).
źródło:politykazdrowotna.com

Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla wszystkich dzieci urodzonych 2017 roku

Od stycznia wszystkie nowo narodzone dzieci będą szczepione przeciwko pneumokokom. Szczepienie w całości będzie finansowane z budżetu państwa. Dzieci otrzymają szczepionkę Synflorix PCV10. Ministerstwo kupiło również szczepionkę Prevenar PCV13, dla dzieci z obniżoną odpornością.
Jednak wprowadzenie szczepionki Synflorix PCV10 budzi pewne kontrowersje w środowisku lekarskim. Uważa się, że szczepionka jest mniej skuteczna niż Prevenar PCV13. Jest możliwe, że
szczepionka PCV10 nie wytworzyła tzw. odporności grupowej w odniesieniu do zapaleń płuc, a chroni jedynie przed inwazyjną chorobą pneumokokową.

Nowy kodeks pracy dla ciężarnych

Od 1 maja 2017 roku kobieta w ciąży pracująca przy  monitorze będzie miała 15-minutową przerwę w każdej godzinie pracy. To oznacza, że czas pracy przy komputerze przyszłej mamy wzrośnie z 4 do sześciu godzin dziennie.

Ocena: z 5. Ocen:

Ten tekst nie ma jeszcze oceny. Dodaj swoją!

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: