Urlop i zasiłek macierzyński - podstawowe informacje

Urlop i zasiłek macierzyński - podstawowe informacje

reklama

Zmiany, jakie wprowadza nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych przekładają się na regulacje w zakresie świadczeń macierzyńskich. Kto będzie miał prawo do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego? Ile wyniesie zasiłek macierzyński? Zobacz, jakie zmiany zaczną obowiązywać w 2016 roku (zasiłek macierzyński w 2017 t. przyznawany jest na tych samych zasadach, co w roku 2016).

Ostatnie zmiany w Kodeksie Pracy związane z urlopem macierzyńskim miały miejsce w styczniu 2016 roku.

Urlop macierzyński i rodzicielski

Podstawowy urlop macierzyński trwa 20 tygodni, z czego 6 przyszła mama może wykorzystać jeszcze przed porodem.

W przypadku bliźniaków jego wymiar to 31 tygodni, przy trójce dzieci - 33, czwórce - 35, a piątce - 37 tygodni. Zakłada się, że 14 tygodni musi wykorzystać matka dziecka, a pozostałe 6 może także tata, jeśli jest zatrudniony na etacie, prowadzi działalność gospodarczą lub pracuje na umowie-zlecenie i opłaca składkę chorobową.

Obecnie po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego można przejść na dodatkowy urlop macierzyński, który wynosi 6 tygodni (opcja i dla mamy, i dla taty; przy ciąży mnogiej - 8 tygodni)), W sumie więc urlop macierzyński trwa 26 tygodni. Po jego zakończeniu  można przejść na urlop rodzicielski, który trwa 26 tygodni. Mogą go wziąć wyłącznie osoby opłacające składkę chorobową.

Od stycznia 2016 roku dodatkowy urlop macierzyński zostanie połączony z urlopem rodzicielskim, który wyniesie 32 do 34 tygodni (w zależności od tego, czy matka rodzi jedno, czy więcej dzieci). Dlatego urlop rodzicielski przysługiwać będzie bezpośrednio po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze.

I tak urlop rodzicielski można wykorzystać w pełnym albo niepełnym wymiarze, w 1, 2, a nawet 4 częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia. Co ważne będzie można zrezygnować z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie, za zgodą pracodawcy. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim będzie można składać do 21 dni po porodzie (teraz to 14 dni).

Do tej pory w trakcie urlopu rodzicielskiego można było pracować na pół etatu. Od  2016 roku dzięki temu proporcjonalnie wydłuży się wymiar urlopu rodzicielskiego. Maksymalnie do 64 tygodni (opieka nad jednym dzieckiem) lub do 68 tygodni (więcej niż jedno dziecko).

Urlop macierzyński przysługuje każdej kobiecie, która podczas zatrudnienia urodziła dziecko. Urlop macierzyński jest obowiązkowy, ale w uzasadnionych przypadkach przewidzianych przez Kodeks Pracy, pracownica ma prawo do częściowej rezygnacji z jego odbywania.

reklama

Komu przysługuje urlop i zasiłek macierzyński

Dotychczas prawo do urlopu macierzyńskiego miały wyłącznie kobiety zatrudnione na etacie i te, które opłacają ubezpieczenie chorobowe. Było to równoznaczne z posiadaniem prawa do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Od stycznia 2016 roku rodzice, którym do tej pory nie przysługiwał zasiłek macierzyński, przez okres 12 miesięcy od urodzenia dziecka będą dostawać 1 000 zł netto świadczeń rodzicielskich, bez względu na status finansowy. Dlatego dostaną je bezrobotni, zatrudnieni na umowę o dzieło, rolnicy, studenci, a także wszystkie mamy, które prowadzą własną działalność gospodarczą (niezależnie od wysokości płaconych składek).

Ile wynosi zasiłek macierzyński

Przez pierwsze 26 tygodni zasiłek macierzyński wynosi 100 % podstawy wymiaru opłacanych składek. Jeśli zaś rodzic zdecyduje się na urlop rodzicielski, zasiłek wynosi 60 % wynagrodzenia (Pamiętajmy, że jeśli kwota jest niższa niż 1 000 zł, od 2016 roku nastąpi wyrównanie do tej kwoty). Jeśli zaś mama zdecyduje, że zostaje z dzieckiem przez 12 miesięcy, może - po wypełnieniu dokumentów - przez cały rok otrzymywać 80 %  wynagrodzenia.

Jeżeli z tytułu wykonywanej pracy i opłacanych składek kobiecie będzie przysługiwała niższa kwota niż 1 000 zł, rząd dopłaci różnicę.

Nowy zasiłek ma również przysługiwać osobom, które zostaną rodzicami jeszcze w 2015 r. Mogliby oni pobierać pieniądze od 1 stycznia 2016 r.
 

aktualizacja: listopad 2017 r.

Ocena: 4.5 z 5. Ocen: 1

Kliknij, żeby dodać swój głos

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: