Mama i jej prawa - na etacie i umowach „śmieciowych”

Mama i jej prawa - na etacie i umowach „śmieciowych”

Przywileje, jakie przysługują pracującej młodej mamie, wynikają z umowy, na podstawie której jest zatrudniona.

Umowa zlecenie i umowa o dzieło

zwane „umowami śmieciowymi”, od umowy o pracę różnią się tym, że są umowami opartymi na Kodeksie Cywilnym - nie mają do nich zastosowania regulacje zawarte w Kodeksie Pracy. Dlatego też młodej mamie wykonującej swoje zadania na podstawie jednej z tych dwóch umów nie przysługują uprawnienia zastrzeżone dla pracowników, szczególnie te związane z rodzicielstwem (w świetle przepisów prawa praca taka mama nie jest pracownikiem).

reklama

Umowa o dzieło, umowa zlecenie - co powinna wiedzieć młoda mama?

·    nie podlega ochronie przed rozwiązaniem umowy w przypadku ciąży – umowa może zostać rozwiązana w każdym momencie;

·    nie może wystąpić o udzielenie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego ani wychowawczego;

·    wykonując umowę zlecenie podlega dobrowolnemu ubezpieczenie chorobowemu – ale tylko na swój wniosek. W takim przypadku – warunkiem otrzymania zasiłku macierzyńskiego jest urodzenie dziecka w czasie podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu. Jeżeli nie złoży takiego wniosku, nie nabędzie uprawnień do zasiłku. Nie nabędzie również prawa do zasiłku jeżeli poród nastąpi po rozwiązaniu takiej umowy, w momencie kiedy przestaje być objęta ubezpieczeniem.

Umowa o pracę a przyszła młoda mama

Jest najkorzystniejszą formą zatrudnienia dla przyszłej mamy uregulowaną przepisami Kodeksu pracy. Wszelkie przywileje wynikające z Kodeksu pracy przysługują wyłącznie pracownicom zatrudnionym  na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę.

·    już od chwili powiadomienia pracodawcy o fakcie ciąży jest objęta ochroną przed ewentualnym zwolnieniem. Umowa o pracę na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy bądź na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega w świetle prawa przedłużeniu do dnia porodu;

·    nie można jej zatrudniać w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz bez jej zgody delegować poza miejsce pracy;

·    ma zakaz wykonywania określonych prac;

·    podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu więc za czas niezdolności do pracy związanej z przebiegiem ciąży, przysługuje zasiłek  chorobowy w wysokości 100% , przez okres nie dłuższy niż 270 dni; również za czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński;

·    ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem , nie dłużej jednak  niż do ukończenia przez dziecko 5 lat;

·    przysługują jej przerwy na karmienie malucha (dwie półgodzinne), gdy jest zatrudniona na czas dłuższy niż 4 godziny dziennie;

·    w ciągu roku kalendarzowego przysługuje zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem ( do ukończenia przez dziecko 14 lat) na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

stan na 01.2014

Ocena: Jeszcze nie ma ocen...

Kliknij, żeby dodać swój głos

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją:

Zobacz także

Co do szpitala wziąć dla noworodka?

Co do szpitala wziąć dla noworodka?

Wielki dzień, kiedy powitacie na świecie malucha, zbliża się wielkimi krokami. Z pewnością i ty, i tata...   Więcej

Nie musi boleć! Rodzić ze znieczuleniem czy bez?

Nie musi boleć! Rodzić ze znieczuleniem czy bez?

Pogląd, że „poród nie musi boleć” wciąż jeszcze jest kontrowersyjny. Wielu lekarzy to zwolennicy polityki...   Więcej

Seks po porodzie

Seks po porodzie

Jesteś szczęściarą, jeśli nie możesz doczekać się tego „pierwszego razu" po porodzie, ba- jesteś w...   Więcej

Pomysły na baby shower

Pomysły na baby shower

Baby shower, czyli przyjęcie dla mamy i jej jeszcze nie narodzonego dziecka, to zwyczaj zdecydowanie nie...   Więcej

Ile można mieć cesarskich cięć?

Ile można mieć cesarskich cięć?

Cesarskie cięcie to zabieg chirurgiczny kończący ciążę, który uratował niejedno życie - często zarówno...   Więcej

Formalności po urodzeniu dziecka

Formalności po urodzeniu dziecka

Kiedy dziecko przychodzi na świat, wypełnia go rodzicom po horyzont. Nagle okazuje się, że żyją w innym...   Więcej

reklama