reklama
Nowe zasady zgłoszenia urodzenia dziecka w US

Nowe zasady zgłoszenia urodzenia dziecka w US

Z dniem 1 marca 2015 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie ministra zdrowia, które wprowadza nowe zasady dotyczące zgłaszania urodzenia dziecka.

Ma to związek z wejściem w życie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. „Prawo o aktach stanu cywilnego”, która reguluje zasady i tryb rejestracji stanu cywilnego oraz dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Co się zmienia?

Od 1 marca 2015 roku, aby zgłosić urodzenie dziecka, należy wypełnić dokument - Kartę urodzenia lub Kartę martwego urodzenia (zamiast dotychczasowego Pisemnego zgłoszenie urodzenia dziecka).  

W przypadku urodzenia dziecka żywego Kartę urodzenia przekazuje się do urzędu stanu cywilnego w ciągu trzech dni od jej wypełnienia.

Kartę martwego urodzenia należy wypełniać wyłącznie wtedy, jeżeli określono płeć dziecka, po czym przekazuje się ją do urzędu stanu cywilnego w ciągu jednego dnia od jej wypełnienia. W sytuacji urodzenia martwego, kiedy płeć nie jest ustalona lub nie jest możliwa do ustalenia, karty martwego urodzenia nie wypełnia się.

Od 1 stycznia 2018 roku wejdą w życie elektroniczne karty urodzenia oraz martwego urodzenia.

Wzory kart możesz pobrać z tego załącznika

źródło: www.mz.gov.pl

stan na marzec 2015 r.

reklama

Niezbędniki w dziale ciąża

reklama