reklama
Zmiany w prawie dotyczącym urlopów rodzicielskich

Zmiany w prawie dotyczącym urlopów rodzicielskich

Wprowadzone przez nas rozwiązania ułatwiające rodzicom godzenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi przynoszą pierwsze rezultaty. Dlatego robimy kolejny krok w tę stronę (…) – powiedział dziś Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, podczas spotkania, na którym rozmawiano o pozytywnych aspektach wydłużenia urlopów dla rodziców, ale i o propozycjach na przyszłość.

Urlopy w 2014 r.
Wprowadzony w 2013 r. urlop rodzicielski dał rodzicom możliwość przebywania z dzieckiem aż do 52 tygodni.
W 2014 r. z urlopów dla rodziców skorzystało ponad 631 tys. rodziców, w tym 159,3 tys. mężczyzn. Z urlopów rodzicielskich skorzystało prawie 316 tys. osób.

Styczeń 2015 r.
W styczniu 2015 r. z urlopu rodzicielskiego skorzystało blisko 133 tys. rodziców, czyli 56 tys. więcej niż rok wcześniej. Na urlopie ojcowskim w tym czasie było 11,4 tys. ojców – o 154% więcej w stosunku do stycznia 2014 r.

Główne pomysły na przyszłość urlopów dla rodziców, które pojawiły się w czasie debaty ekspertów w ministerstwie, to:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa dla całej rodziny. Chodzi nie tylko o opiekę nad dzieckiem, ale także o komfortowy powrót do pracy przez rodziców.
  2. Elastyczne wykorzystanie urlopu. Rodzice powinni mieć możliwość dzielenia się urlopem między sobą, ale także wykorzystania go nie tylko w pierwszym roku życia dziecka
  3. Wydłużenie urlopu ojcowskiego.
  4. Wsparcie dla rodziców wracających na rynek pracy. Rodzice powinni mieć szerszy dostęp do pracy na część etatu.
  5. Pomoc rodzicom nieubezpieczonym. Uczestnicy debaty pozytywnie odnieśli się do propozycji wprowadzenia świadczenia rodzicielskiego także dla bezrobotnych czy studentów.
  6. Od 2016 r. świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł. miesięcznie ma trafiać do matek niepracujących, studentek i ubezpieczonych w KRUS. Będzie to świadczenie analogiczne do urlopu rodzicielskiego, a projekt ustawy po konsultacjach społecznych trafił już na komitet stały Rady Ministrów.

    mzb
reklama

Niezbędniki w dziale ciąża

reklama