Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem 2016

Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem 2016

Od 2 stycznia 2016 toku zmieniły się zasady korzystania z wolnego przysługującego pracownikowi na opiekę nad dzieckiem. Obecnie owe 2 dni można przeliczać na godziny. Tak mówi art. 188 Kodeksu Pracy. A jak to wygląda w szczegółach i praktyce?

Co to są dni wolne na opiekę nad dzieckiem?

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (§ 1. art. 188 Kodeksu Pracy). Pracownik sam dokonuje wyboru, czy chce korzystać ze zwolnienia w wymiarze godzinowym czy dziennym.

Dotychczas można było skorzystać tylko z całych 2 dni opieki nad dzieckiem. Obecnie można wykorzystać 2 czy 3 godziny jednorazowo, ale i nawet 16 pojedynczych godzin (2 dni to 16 godzin). Takie rozwiązanie jest o wiele bardziej korzystne - idealne na okoliczność wizyt lekarskich, szczepień czy imprez przedszkolnych. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Ostatnim dniem, w którym pracownik może skorzystać z  uprawnienia, jest dzień poprzedzający datę 14. urodzin dziecka.

Kto może skorzystać ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem?

Z prawa do 2 dni wolnych lub 16 godzin może skorzystać ojciec lub matka dziecka, po złożeniu stosownej deklaracji u pracodawcy. Oprócz rodziców biologicznych dziecka prawo do zwolnienia mają również: rodzice adopcyjni, rodzice zastępczy, opiekuni prawni lub opiekuni faktycznie (który faktycznie wychowują dziecko). Rodzic pozbawiony przez sąd władzy rodzicielskiej nie ma prawa do korzystania ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.

reklama

Czy ze zwolnienia może skorzystać każde z rodziców?

Dwa dni lub 16 godzin zwolnienia w roku kalendarzowym przysługują łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka, dlatego ze zwolnienia wolne na opiekę nad dzieckiem może wykorzystać albo jeden rodzic/opiekun w pełnym wymiarze godzin/dni (wówczas drugi rodzic nie jest już do tego uprawniony w danym roku kalendarzowym) albo każde z rodziców/opiekunów może wykorzystać po jednym dniu zwolnienia (ważne, by były to dwa różne terminy). Jeżeli rodzice zdecydują się na wykorzystanie zwolnienia w wymiarze godzinowym, suma ich wolnego od pracy nie może przekroczyć 16 godzin.

Jeżeli jedno z rodziców nie jest zatrudnione, uprawnienie w całości przechodzi na drugiego rodzica będącego pracownikiem.

Kto ma prawo do wykorzystania wolnego do opieki nad dzieckiem?

Do korzystania z dni wolnych na opiekę nad dzieckiem z zachowaniem prawa do wynagrodzenia są uprawnione osoby zatrudnione na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę.

Pracownik nabywa uprawnienie do wolnego od pracy na dziecko niezależnie od wymiaru etatu, na jakim został zatrudniony. Dlatego nie ma tu znaczenia rodzaj umowy o pracę. Może to być umowa na czas nieokreślony, umowa na czas określony, umowa na czas wykonania określonej pracy, umowa na okres próbny.

Jeśli pracuję na niepełny etat, czy przysługuje mi wolne na dziecko?

Przy zatrudnieniu na niepełny wymiar czasu pracy zwolnienie od pracy udzielane jest w wymiarze godzinowym. Ustala się je proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny

reklama

Kto nie może wykorzystać dni wolnych na opiekę nad dzieckiem?

Uprawnień do płatnego wolnego na opiekę nad dzieckiem nie nabywają osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. umowy zlecenia czy umowy o dzieło, ponieważ w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy nie są pracownikami.

Czy liczba wychowywanych dzieci wpływa na wymiar wolnego?

Prawo do skorzystania z dni lub godzin wolnych uzależnione jest od faktu wychowywania co najmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat, ale wymiar zwolnienia nie zależy od liczby wychowywanych dzieci w wieku do 14 lat. Zawsze są to 2 dni lub 16 godzin.

Jak uzyskać zwolnienie na opiekę nad dzieckiem?

Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem udzielane jest na wniosek pracownika – nie trzeba go uzasadniać czy przedstawiać jakichkolwiek zaświadczeń. Pamiętać należy, by opuszczając firmę uprzedzać o tym przełożonego, który nie może wolnego odmówić.

Termin zwolnienia pracownik powinien uzgodnić z pracodawcą. W roku kalendarzowym, przy opcji wykorzystywania nie dnia, a godzin, można złożyć kilka wniosków (suma nie może przekroczyć 16 godzin przy zatrudnieniu na pełny wymiar czasu pracy).

Zobacz jak wygląda wniosek o udzielenie wolnego od pracy na opiekę nad dzieckiem w wieku do 14 lat.

reklama

Co zrobić, by skorzystać z wolnego na opiekę nad dzieckiem?

O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym (§ 2. art. 188 Kodeksu Pracy). Aby zadeklarować chęć skorzystania ze zwolnienia, należy złożyć oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnień. Zobacz wzór.

Co się dzieje z niewykorzystanymi dniami wolnymi?

Niewykorzystane dni wolne nie przechodzą na kolejny rok tak jak dni urlopowe i po prostu przepadają. Zwolnienie na dziecko można wykorzystać wyłącznie do końca roku, w którym przysługuje uprawnienie. Za niewykorzystane zwolnienie nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Ocena: 5 z 5. Ocen: 2

Kliknij, żeby dodać swój głos

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją:

Zobacz także

Formalności po urodzeniu dziecka

Formalności po urodzeniu dziecka

Kiedy dziecko przychodzi na świat, wypełnia go rodzicom po horyzont. Nagle okazuje się, że żyją w innym...   Więcej

Adopcja – formalności

Adopcja – formalności

Liczba dzieci w domach dziecka wynosi obecnie ponad 17 tysięcy, w pogotowiach opiekuńczych ponad 10...   Więcej

Urlop macierzyński i ojcowski w pytaniach i odpowiedziach

Urlop macierzyński i ojcowski w pytaniach i odpowiedziach

Ile wynosi od 17 czerwca 2013 wymiar podstawowego urlopu macierzyńskiego?Wymiar podstawowego...   Więcej

ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta

ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta

Drogi pacjencie, mamo, tato jeśli chcesz poznać historię swoich wizyt u lekarza lub dowiedzieć się, ile...   Więcej

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie czyli e-ZLA. Co powinnaś wiedzieć?

Elektroniczne zaświadczenia lekarskie czyli e-ZLA. Co powinnaś wiedzieć?

Od 1 stycznia 2016 r. lekarze mogą wystawiać zaświadczenia (zwolnienia) w formie dokumentu...   Więcej

reklama