reklama
Alergia na białka mleka krowiego (CMA - cow milk allergy)

Alergia na białka mleka krowiego (CMA - cow milk allergy)

Alergia na białka mleka krowiego jest najwcześniej występującą postacią alergii na pokarmy. Występuje najczęściej w okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa, ale też nawet w życiu płodowym. (We krwi pępowinowej wykryto przeciwciała IgE przeciw białkom mleka krowiego, co może sugerować uczulenie wewnątrzmaciczne.)

Uczulenie na alergeny mleka przeważnie ustępuje w wieku 2-3 lat. Diagnostyka alergii na pokarmy jest zadaniem niełatwym; powinna być prowadzona w ośrodku specjalistycznym. 

Częstość występowania

 • 0,5-7,5% zależnie od badanej populacji, sposobu żywienia, kryteriów rozpoznawania. 
 • 3-5% u dzieci karmionych sztucznie
 • jeszcze częściej u dzieci karmionych sztucznie oraz z dodatnim wywiadem rodzinnym. 

Objawy kliniczne alergii na mleko są bardzo różnorodne, mogą dotyczyć wielu narządów i układów. Najczęściej występują:

 • zmiany skórne - wyprysk niemowlęcy, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy czy atopowe zapalenie skóry. 
 • w układzie oddechowym - objawy astmy, nawracającego zapalenia oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, ucha środkowego, krtani.
 • w przewodzie pokarmowym - biegunka, nudności, wymioty, kolka brzuszna, obfite ulewanie, krwawienie z przewodu pokarowego, zaparcia i inne.

Powikłania

 • niedokrwistość
 • zaburzenia w odżywianiu i wzrastaniu
 • upośledzone uwapnienia kości
 • niepokój
 • pobudzenie, drgawki
 • gorączka
 • oraz wiele innych powikłań, ze wstrząsem anafilaktycznym włącznie

Wstrząs występuje czasem u dzieci dotąd karmionych piersią lub mieszankami mlekozastępczymi podczas gwałtownej zmiany diety na mleko krowie. 

Objawy wstrząsu anafilaktycznego:

 • obrzęk warg, języka, krtani
 • skurcz oskrzeli, duszność
 • pokrzywka występująca na skórze
 • pogarszanie stanu ogólnego dziecka
 • spadek ciśnienia krwi
 • utrata świadomości
 • zapaść
 • drgawki
 • zgon dziecka

Rozpoznawanie alergii na białka mleka

 • Wywiad i wykazany związek pom. objawami obserwowanymi u dziecka a spożyciem mleka przez dziecko lub jego karmiącą matkę.
 • Oznaczenie swoistych E przeciw alergenom mleka krowiego
 • Testy skórne (SPT) z antygenami pokarmowymi są rzadziej wykonywane u niemowląt (traumatyzujące i trudne do interpretacji w tym wieku)
 • Testy migracji i transformacji blastycznej limfocytów T pod wpływem antygenu.
 • Inne testy (uwalniania histaminy z leukocytów czy oznaczania cytokin w supernatancie po stymulacji limfocytów alergenem używane są głównie w badaniach naukowych)
 • Największe znaczenie zarówno dla rozpoznawania alergii na mleko, jak i inne alergeny pokarmowe ma DBPCFC, czyli próba prowokacyjna podwójnie ślepa, kontrolowana placebo (duble blind, placebo controlled food challenge). Próba ta stanowi złoty standard w rozpoznawaniu alergii. Jest często dość trudna do przeprowadzenia, ale konieczna.

Leczenie 

 • Podstawą leczenia alergii pokarmowej jest dieta eliminacyjna.
 • Jeżeli objawy nadwrażliwości na białka mleka krowiego wystąpiły w okresie karmienia dziecka piersią, dieta dotyczy także matki, która musi wyłączyć ze swoich posiłków zarówno mleko, jak i produkty mleczne.
 • Dziecko powinno być karmione piersią do 6 - 9 miesiąca życia. Tylko wyjątkowo istnieje potrzeba karmienia piersią do roku lub dłużej.
 • Matka karmiąca poza wyłączeniem mleka powinna być na diecie bez jaj, wołowiny, ryb, używek, cytrusów, z suplementacją preparatami wapnia i witamin. Może włączyć do diety własnej hydrolizaty mleka (krowiego lub mieszanki sojowe)
 • Wprowadzanie dziecku z alergią pokarmów stałych (zupa, jarzyny, owoce, mięso i in.) powinno nastąpić później niż u dzieci zdrowych, zawsze po ukończeniu 6 miesięcy.
 • Jeżeli matce brakuje pokarmu, należy wprowadzić dziecku mieszanki eliminacyjne: hydrolizaty kazeiny lub białek serwatkowych mleka albo preparaty sojowe.
 • Leczenie farmakologiczne obejmuje te grupy leków, które są potrzebne są do opanowania objawów pacjenta. (Maści na zmiany skórne, leki rozkurczające oskrzela, przepisane przez lekarza.)

Mieszanki mlekozastępcze

 1. Hydrolizaty kazeinowe (Nutramigen, Pregestimil). Uzyskane z frakcji kazeinowej mleka krowiego. Rzadko uczulają, mają gorzki smak, mało zachęcający wygląd i zapach. Trudno je wprowadzić u starszych niemowląt lub dzieci po ukończeniu 1 roku.
 2. Hydrolizaty z białek serwatkowych (Profylac, Bebilon-pepti, Alfare). Są lepsze w smaku niż hydrolizaty kazeinowe, jednak częściej mogą dawać objawy alergiczne.
 3. Preparaty o wysokim stopniu hydrolizy zawierające wolne aminokwasy (Bebilon amino, Neocate) stosowane są w przypadkach ciężkiej alergii na pokarmy, w zaostrzeniach, w alergii karmowej opornej na leczenie innymi preparatami dietetycznymi. się te preparaty mieszankami elementarnymi. Mają zły smak i przykry zapach.
 4. Preparaty sojowe (Prosobee, Bebilon sojowy, Humana SL, Bebiko sojowe), w których źródłem białka jest białko soi wzbogacone ważnymi aminokwasami (metionina, tauryna). Preparaty te dobrze zastępują mleko krowie, można się jednak na nie uczulić, podobnie na mleko krowie. Białka soi szczególnie łatwo uczulają, jeśli stosuje się je w okresie uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego.
 5. Preparaty o niskim stopniu hydrolizy. Jest to modyfikowane mleko o małej alergogenności, np. NANHA. Przewidziane są dla dzieci z rodzin obciążonych ryzykiem alergii na pokarmy, ale bez wyraźnych objawów alergii. Wszystkie te mieszanki zapewniają prawidłowy rozwój dzieci.

Opracowała Magdalena Busk, na podstawie książki Alergologia praktyczna, pod red. Krystyny Obuchowicz, wyd. PZWL, rok 2001

reklama

Niezbędniki w dziale dzieci 1-2