reklama

Info - Gdy Twoje dziecko jest nieśmiałe

Szybki przegląd

Zapraszam na warsztat z kształtowania umiejętności asertywnych dla dzieci i młodzieży w wieku 7
Stworzone w:
24 Wrzesień 2013
Kategoria:
Bez kategorii
Ludzie:
1
Tematy:
0
Wiadomości w dyskusji:
0

Opis

Zapraszam na warsztat z kształtowania umiejętności asertywnych dla dzieci i młodzieży w wieku 7-9 i 10-13 lat.
Przez ciekawe zadania i zabawy będziemy uczyć się, jak w wyrazić swoje zdanie w sposób nieagresywny oraz jak bronić własnego zadania.

Dlaczego warto zapisać się na trening asertywności?
Korzyści dla Twojego dziecka:
- skuteczniej osiąga własne cele i realizuje własne potrzeby
- ma większą wiarę w siebie
- jest bardziej pewny/a siebie i świadomy/a swoich zasobów i ograniczeń
- nie ulega negatywnym wpływom innych
- nie poddaje się manipulacji i sam/a nie manipuluje
- umie poprosić innych o pomoc lub przysługę
- potrafi reagować na lekceważenie ze strony innych
- umie wyrażać i przyjmować krytykę i pochwały
- w kontakcie z autorytetem potrafi otwarcie określić własne stanowisko i bronić własnych praw

Cel warsztatu:
- dostarczenie kompetencji psychologicznych niezbędnych do efektywnego, funkcjonowania w szkole i grupie rówieśniczej
- przełamywanie nieśmiałości, radzenie sobie ze stresem i złością
- nauka odmawiania bez poczucia winy i konieczności usprawiedliwienia się
- wzmacnianie poczucia własnej wartości
- trening swobodnego wyrażania myśli i zadawania pytań w relacji z autorytetem

Efekty po szkoleniu:
- umiejętności respektowania swoich praw, przyjmowania krytyki i pochwał
- umiejętność wyrażania uczuć i opinii
- większa pewność siebie w kontaktach z innymi
- określenie swoich granic

Metody pracy z grupą:
Zabawy edukacyjne
Ćwiczenia grupowe
Odgrywanie scenek
Praca grupowa - burza mózgów
Aktywny wykład

Termin: 6 spotkań po 1,45 min.
16, 25, 30 listopada, 7,14, 21 grudnia
Godz. 10.00-11.30 dla grupy 7-9 lat
Godz. 12.30 - 14.00 dla grupy 10-13 lat
Miejsce: Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz"
ul. Popiełuszki 13, Warszawa

Koszt: 380 zł

Warsztaty prowadzi psycholog

Zasady