reklama

"Tęczowy Świat Dziecka"

Międzynarodowe Przedszkole Edukacji Innowacyjnej, integrujące dzieci z różnych kultur i środowisk, mając pozytywny wpływ na kształtowanie w wychowankach otwartych postaw w odniesieniu do otaczającego świata, ludzi i problemów, na rozwijanie dziecięcej samodzielności, ciekawości i tolerancji poznawczej, różnorodnych umiejętności społecznych, empatii i życzliwości. Integracja społeczna poprowadzi także do zrozumienia innych ludzi, innych kultur a w efekcie do wzajemnego poszanowania indywidualnych różnic rozwojowych i kulturowych. W przedszkolu tym odbywają się zajęcia i zabawy edukacyjne dostosowane do zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i możliwości dzieci, z uwzględnieniem pracy indywidualnej na poziomach zdolności i doświadczeń edukacyjnych.