reklama
Forum BabyBoom

Dzień dobry...

Starasz się o maleństwo, wiesz, że zostaniecie rodzicami a może masz już dziecko? Poszukujesz informacji, chcesz się podzielić swoim doświadczeniem? Dołącz do naszej społeczności. Rejestracja jest bezpieczna, darmowa i szybka. A wsparcie i wdzięczność, które otrzymasz - nieocenione. Podoba Ci się? Wskakuj na pokład! Zamiast być gościem korzystaj z wszystkich możliwości. A jeśli masz pytania - pisz śmiało.

Ania Ślusarczyk (aniaslu)

 • Masa kreatywności, czyli Farma Świeżości!

  Wskakuj na Farmę Świeżości i sprawdź propozycje dla dzieci 3-10 l. Jasne, że wskakuję.

  Nie zapomnijcie wziąć udział w konkursie Netto: Zdobądź nagrody!

reklama

Badania Po Poronieniu

syla28

Mama Aniołka 30.04.08
Dołączył(a)
18 Maj 2008
Postów
2 915
każda kobieta która pragnie dziecka po bolesnym przeżyciu jakim jest jego strata, we wczesniejszej czy późniejszej ciaży zadaje sobie pytanie dlaczego???
niestety nie każda z nas uzyskała odpowiedź na to pytanie... i pewnie nie jedna w ogóle tej odpowiedzi nie uzyska...
mimo wielu podobnym opiniom lekarzy, iż po pierwszej starcie nie robić żadnych badań, tylko te podstawowe, każda z nas szuka i węszy w poszukiwaniu odpowiedzi na własną ręke, ciagle padają pytania odnośnie listy badań...
no to do dzieła dziewczyny stwórzmy ją same....
zapraszam:-)
 
Ostatnia edycja:
reklama

Alutka17

najszczęśliwsza mama
Dołączył(a)
13 Czerwiec 2008
Postów
3 027
Miasto
Gorzów
ja znalazłam rekomendacje polskiego tow. ginekologicznego.
ja mam osobiście zamiar zrobić wszystkie te badania które są tu opisane.
nie wiem jak to się wklei:

Poniżej podajemy zasady postępowania u par, które doświadczyły dwóch lub więcej poronień ciąż.

1. Badania genetyczne

Oboje rodzice powinni poddać się badaniu kariotypu z krwi obwodowej.

Zważywszy na fakt, że jeden z partnerów spośród 3-5% par z poronieniami nawracającymi jest nosicielem zrównoważonej strukturalnej anomalii chromosomów, z których najczęstsza jest translokacja Robertsonowska badanie to uważa się za niezbędne.

Powinno ono być rozszerzone o konsultację genetyczną, uwzględniającą w razie potrzeby rodzinne badania chromosomalne, rokowanie odnośnie kolejnej ciąży oraz wskazania do diagnostyki prenatalnej.

Należy podjąć działania, aby pacjentki z poronieniami nawracającymi miały wykonane cytogenetyczne badania zarodka lub kosmówki w przypadku niepowodzenia kolejnej ciąży. Nawracające poronienia mogą być spowodowane chromosomalnymi nieprawidłowościami zarodka lub jego strukturalnymi wadami. Jednak w miarę wzrostu liczby powtarzających się poronień częstość chromosomalnych nieprawidłowości spada, a nieprawidłowy kariotyp poronionego płodu jest dobrą prognozą dla kolejnej ciąży.

2. Ocena anatomii narządów płciowych.

Ocena ultrasonograficzna macicy należy do podstawowych badań u kobiet z nawracającymi poronieniami. Szczególnie obiecujące są badania macicy przy użyciu ultrasonografii trójwymiarowej. Częstość wad macicy jako przyczyny nawracających poronień określa się od 1,8 do 37,6%. Ta rozbieżność odzwierciedla różnice w kryteriach i stosowanej technice dla ustalenia rozpoznania. Wady macicy są częściej związane z późnym poronieniem i mogą być przyczyną niewydolności cieśniowo-szyjkowej.

Rutynowe stosowanie hysterosalpingografii jako skriningu dla anomalii macicy u kobiet z poronieniami nawracającymi jest dyskusyjne. Uważa się, że nie jest ono bardziej swoiste niż nieinwazyjne badanie ultrasonograficzne. Jeżeli natomiast wynik badania ultrasonograficznego sugeruje wadę macicy, hysterosalpingografia jest jak najbardziej uzasadniona. W przypadku nieprawidłowego hysterosalpingogramu należy rozszerzyć diagnostykę o hysteroskopię, a w niektórych przypadkach również o laparoskopię. Tylko połączenie tych dwóch metod pozwoli na poprawną klasyfikację wad macicy.

Wszystkim kobietom z poronieniami nawracającymi i stwierdzoną przegrodą w jamie macicy grubości powyżej 10mm należy zaoferować wycięcie przegrody w hysteroskopii. Operacje te zdecydowanie poprawiają rokowanie odnośnie pomyślnego zakończenia kolejnej ciąży. W przypadku macicy dwurożnej nie zaleca się operacji hysteroskopowej, zaś „otwarta” chirurgia macicy jest mało efektywna.

W przypadku klinicznych lub ultrasonograficznych objawów niewydolności cieśniowo-szyjkowej w kolejnej ciąży zaleca się założenie szwu okrężnego na szyjkę macicy.

3. Badania immunologiczne

Czynniki autoimmunologiczne

U wszystkich kobiet z nawracającymi poronieniami należy oznaczyć przeciwciała antyfosfolipidowe, tzn. antykoagulant tocznia lub/i przeciwciała antykardiolipinowe IgG i/lub IgM.

Pierwotny zespół antyfosfolipidowy oznacza występowanie przeciwciał antyfosfolipidowych i niepowodzeń ciąży lub zakrzepicy. Niepowodzenia ciąży obejmują: trzy lub więcej następujące po sobie poronienia przed 10 tygodniem ciąży, jeden lub więcej zgonów morfologicznie prawidłowego płodu po 20 tygodniu ciąży, jeden lub więcej zgonów przed 34 tygodniem ciąży, porodów spowodowanych ciężkim stanem przedrzucawkowym, rzucawką lub niewydolnością łożyska. Przeciwciała antyfosfolipidowe są obecne u 15% kobiet z poronieniami nawracającymi, co stanowi dość istotny odsetek w porównaniu z kobietami z małym ryzykiem położniczym, u których częstość występowania przeciwciał antyfosfolipidowych wynosi mniej niż 2%.

Mechanizm, przez który przeciwciała antyfosfolipidowe powodują poronienie nie jest dokładnie poznany. Najbardziej prawdopodobnym jest zahamowanie funkcji i różnicowania trofoblastu, a w późniejszej ciąży zakrzepica w naczyniach maciczno-łożyskowych.

Biochemicznymi wykładnikami pierwotnego zespołu antyfosfolipidowego są dwa pozytywne testy wykonane w odstępie przynajmniej 6 tygodni dla antykoagulanta tocznia lub przeciwciał antykardiolipinowych w zakresie IgG i/lub IgM obecnych w średnich lub wysokich mianach. Za średnie miana przyjęto powyżej 20 jednostek GPL lub MPL, natomiast miana powyżej 80 jednostek GPL lub MPL uznawane są za wysokie.

U kobiet z nawracającymi poronieniami związanymi z antyfosfolipidowym zespołem odsetek żywych urodzeń z ciąż nie leczonych wynosi tylko 10%. Leczenie aspiryną i heparyną istotnie poprawia rokowanie. Badania randomizowane z grupą kontrolną wykazały, że odsetek żywych urodzeń u kobiet z poronieniami nawracającymi i zespołem antyfosfolipidowym po zastosowaniu samej aspiryny wynosił 40%, a po połączeniu niskich dawek aspiryny i heparyny 70%.

Nie wszystkie jednak wyniki badań są tak optymistyczne. Przeważa pogląd, że ciąże związane z zespołem antyfosfolipidowym, mimo leczenia aspiryną i heparyną obarczone są wysokim ryzykiem powikłań podczas wszystkich trzech trymestrów.

Skrining przeciwciał przeciwtarczycowych u kobiet z nawracającymi poronieniami nie jest zalecany.

Czynniki alloimmunologiczne

Kobietom, które doświadczyły kilku, tzn. 4 i więcej następujących po sobie poronień o niewyjaśnionej etiologii można zaproponować wykonywanie następujących badań:
test limfocytotoksyczny
ocena odsetkowej zawartości subpopulacji limfocytów, w tym komórek NK
ocena antygenów HLA klasy I i II u obojga partnerów,

a w przypadku ich nieprawidłowych wyników rozważyć immunoterapię. Należy jednak przedstawić pacjentce aktualne trendy, które nie potwierdzają skuteczności tego rodzaju leczenia. Przegląd 18 randomizowanych badań z grupą kontrolną wykazał, że stosowanie różnych form immunoterapii włącznie z immunizacją limfocytami dawcy lub partnera i dożylnym stosowaniem immunoglobulin u kobiet z niewyjaśnionymi nawracającymi poronieniami nie zapobiega w sposób istotny kolejnym poronieniom. Co więcej pojawiają się głosy, że immunoterapia nie powinna być dłużej oferowana kobietom z niewyjaśnionymi poronieniami nawracającymi, a rutynowe testy dla HLA i przeciwciał przeciwojcowskich powinny być zarzucone.

4. Badania hormonalne

Rutynowa ocena stężenia progesteronu w II fazie cyklu, podobnie jak mikroskopowe badanie błony śluzowej macicy nie są badaniami obligatoryjnymi u kobiet z poronieniami nawracającymi. Nie ma wątpliwości, że niewydolność ciałka żółtego i mała produkcja progesteronu może uniemożliwić implantację lub zaburzyć wczesny rozwój ciąży.

Brak jest jednak wiarygodnych metod, które pozwoliłyby zdiagnozować niewydolność ciałka żółtego we wczesnej ciąży. Oceniono, że niewydolność ciałka żółtego i defekt fazy lutealnej dotyczy od 23 do 50% kobiet z poronieniami nawracającymi, jednak w większości stężenie progesteronu i stan endometrium były badane w cyklu niekoncepcyjnym. Wiadomo również, że przynajmniej 50% przypadków defektu fazy lutealnej rozpoznanego badaniem mikroskopowym współistnieje z prawidłowym stężeniem progesteronu. Z drugiej strony nie ma dowodów na to, iż suplementacja progesteronem we wczesnej ciąży zapobiega poronieniu, podobnie jak nie ma przekonywujących badań odnośnie korzystnego efektu ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej na rozwój ciąży u kobiet z poronieniami nawracającymi.

Mikroskopowa ocena endometrium powinna być zarezerwowana dla kobiet z podejrzeniem zaburzenia receptywności endometrium. Aby uzyskane informacje były wiarygodne, endometrium należy pobrać w tzw. oknie implatacyjnym, tzn. między 7 a 9 dniem po owulacji. Obecnie zaleca się pozyskiwanie błony śluzowej przy pomocy pipelli, co nie wymaga ani znieczulenia, ani hospitalizacji.

Nie potwierdzono również aby supresja wysokiego stężenia LH przed kolejną ciąża u kobiet z poronieniami nawracającymi i zespołem policystycznych jajników zwiększała odsetek żywych urodzeń.

Nie ma też wystarczających dowodów na to, że hyperprolaktynemia stanowi ryzyko poronień nawracających.

5. Ocena czynnika infekcyjnego

Skrining i leczenie bakteryjnej waginozy oraz zakażenia Chlamydia trachomatis we wczesnej ciąży u kobiet, które wcześniej doświadczyły utraty ciąży w drugim trymestrze lub przedwczesnego porodu może zmniejszyć ryzyko tych powikłań.

Natomiast rutynowe badania w kierunku toxoplazmozy, różyczki, cytomegalowirusa i wirusa opryszczki nie są pomocne w procesie diagnostyczno-terapeutycznym u kobiet z nawracającymi poronieniami.

6. Badania w kierunku trombofilii wrodzonej

U wszystkich kobiet z powtarzającymi się poronieniami należy przeprowadzić wywiad w kierunku trombofilii. Obejmuje on występowanie choroby zakrzepowo-zatorowej, udarów, zawałów, zakrzepicy żylnej oraz choroby wieńcowej zarówno u pacjentki, jak i u jej krewnych pierwszego stopnia. Dodatni wywiad obliguje do wykonania badań w kierunku mutacji typu Leiden czynnika V, mutacji genu protrombiny, stężenia antytrombiny oraz poziomu białka C i białka S.

Leczenie kobiet z poronieniami nawracającymi i trombofilią wrodzoną polega na stosowaniu aspiryny i heparny przed zajściem w kolejną ciążę i przez wszystkie trymestry ciąży.

W etiologii poronień duże znaczenie ma czynnik psychoemocjonalny, dlatego troskliwa opieka nad ciężarną, która doświadczyła położniczych niepowodzeń może przyczynić się do pomyślnego zakończenia ciąży.

Diagnostyka i leczenie nawracających poronień powinno mieć miejsce w ośrodkach referencyjnych.
 

muffy

Fanka BB :)
Dołączył(a)
21 Marzec 2007
Postów
362
Miasto
UK
Syla, bardzo dobry pomysl z tym tematem :tak: Ja jestem po 2 poronieniach. Moj problem to nie donaszanie ciazy (tak mowi moj gin. lecz nie potrafi wytlumaczyc czego tak sie dzieje) Po drugim poronieniu zmienilam lekarza, a ten dal mi skierowanie na mase badan (prywatnie). Teraz zaluje, ze nie zrobilam ich po pierwszej stracie. Dlatego dziewczyny- nie sluchajcie lekarzy kiedy wam mowia, ze jeden raz to nic..., ze to sie czesto zdarza! Pamietajcie, lepiej zapobiegac niz miec zlamane serce! :tak:

Oto badania jakie zrobilam:

1. cytomegalia IgG, IgM
2. przeciwciala antykardiolipidowe IgG, IgM
3. antykoagulant tocznia
4. przeciwciala przeciwlozyskowe
5. toxoplasmoza
6. prolaktyna
7. TSH
8. wymaz z kanalu szyjki:
- posiew ogolny,
- Chlamydia, ureaplasma, mycoplasma, candida,trichomonas,neisseria,
HSV I/II - to jest jeden multi test na 9 patogenow - Uro Gin
8. badanie ogolne krwi

Mojemu M. zbadalismy nasionka.

Mam zalecenie na Histeroskopie i Konsultacje Gen. A w razie ciazy brac od pierwszych dni duphaston + acard.
Pierwsza moja strata (blizniaki) spowodowana byla swinstwem co sie nazywa cytomegalia. Zlapalam tego wirusa w pierwszej ciazy i on spowodowal obumarcie moich kruszynek- wedlug lekarza. Druga strata juz niestety nie wiem, czym byla spowodowana :( i pewnie sie nie dowiem. Mam nadzieje, ze teraz bedzie juz szczesliwie. Zmienilam lekarza i jestem z niego zadowolona InviMed- Wroclaw. Moje badania wyszly SUPER poza ta cytomegalia po niej mi pozostaly ciala odpornosciowe co swiadczy o przebytej kiedys infekcji. Reszta jest OK. Moj M. ma bardzo dobre wyniki i duzo zdrowego wojska hehe- co jest bardzo pocieszajace. :)
W ten wtorek 24.06 ide do kliniki na USG wiec bede edytowac moj wpis :)
 
Ostatnia edycja:

selena

Ola i Magdalenka-skarby
Dołączył(a)
18 Czerwiec 2008
Postów
1 151
Miasto
Wrocław
Jejku, ile tych badań!!! Ja póki co jutro robię badania na TOXOPLAZMOZĘ I CYTOMEGALIĘ i LISTERIOZĘ. W przyszłym tygodniu PRZECIWCIAŁA ANTYFOSFOLIPIDOWE , HORMON TARCZYCY TSH (jak wyjdą źle to FT3 i FT4), PROGESTERON.

Po zakończeniu plamienia zrobię TEST UROGIN PRONATAL I POSIEW Z POCHWY Z ANTYBIOGRAMEM. A to dlatego ,że juz trzykrotnie miałam robioną cytologię, która rzekomo nie wychodzi, nie rozumiem dlaczego, wykryli mi silny stan zapalny.Leczony globulkami nadal jest, więc na własne zyczenie chcę zrobić ten posiew, jeśli nie dostanę skierowania to zrobię prywatnie. Wizytę mam 3 lipca w LUXMEDZIE, bo tam mam zakładową opiekę i badania gratis w pakiecie. Do swojego ginekologa idę dopiero 7 lipca i będę miała już pakiet badań. W szpitalu opiekował się Mną lekarz z leczenia bezpłodnośći i napisał mi kilka wskazówek za które jestem mu wdzięczna. Nie wiem czy są te badania konieczne ale nie zaszkodzą. Ja nie chcę sprawdzać czy drugi raz poronię, bo nie zrobiłam żadnych badań. Statystycznie powinno się je robić po 3 poronieniu, Ja robię już, po pierwszym.
 
Ostatnia edycja:

syla28

Mama Aniołka 30.04.08
Dołączył(a)
18 Maj 2008
Postów
2 915
a tu cos na temat UroGin o którym pisała muffy
UroGin to pierwszy w Polsce multitest do diagnostyki genetycznej najczęstszych zakażeń układu moczowo-płciowego oraz kontroli fizjologicznej flory bakteryjnej pochwy. Test ten wykrywa zakażenia następującymi patogenami:
 • Chlamydia trachomatis,
 • Ureaplasma species,
 • Mycoplasma genitalium,
 • Mycoplasma hominis,
 • Сhlamydia trachomatis/Ureaplasma/ M.genitalium,
 • Сhlamydia trachomatis/Ureaplasma/M.hominis,
 • Neisseria gonorrhoeae,
 • Trichomonas vaginalis,
 • Gardnerella vaginalis/Lactobacillus species,
 • HSV I/II
 • Candida albicans.
Test UroGin wykonywany jest przy użyciu nowoczesnej metody Real Time PCR (reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym), a więc oparty jest na identyfikacji materiału genetycznego patogenów. Dzięki zastosowaniu tej techniki test zapewnia bardzo dobrą czułość i wiarygodność otrzymanych wyników.
Przewagą testu molekularnego nad badaniami immunologicznymi jest bardzo szybkie wykrycie infekcji niezależnie od czasu, w którym nastąpiło zakażenie. Metody genetyczne stały się szczególnie użyteczne w przypadku tych mikroorganizmów, których standardowa hodowla w laboratorium mikrobiologicznym jest niemożliwa.
Zastosowanie metod genetycznych opartych na technice Real Time PCR stanowi przełom w zakresie czułości i dokładności wykonywanych oznaczeń.

cena ok.300zł mozna zamówic przez internet
 

selena

Ola i Magdalenka-skarby
Dołączył(a)
18 Czerwiec 2008
Postów
1 151
Miasto
Wrocław
Z tego co znalazłam na stronie internetowej

Urogin

można znaleźć w swojej miejscowości lekarza wykonującego ten test, ale czy na NFZ to nie wiem. Ja wybieram się prywatnie. Spisałam kilka adresów, jutro będę dzwonić. I tak na razie nie mogę nic zrobić, dopiero jak ustanie krwawienie.
 
Dołączył(a)
11 Czerwiec 2008
Postów
2
Miasto
Kraków
Cześć dziewczyny. Świetny pomysł ten temat. Sama zabieram się do badań od następnego tygodnia. Niestety wszystkie robić będę na własny koszt - i chyba zbankrutuję ale wolę to niż kolejny raz przechodzić przez piekło ' ciąży obumarłej'.
Ja poroniłam w drugim trymestrz i moja ginka nie zleciła mi części badań, które podajecie a konkretnie tych na przeciwciała łożyskowe i poziom prolaktyny - chyba nie muszę ich robić macie jakieś zdanie na ten temat?
 
M

modroklejka

Gość
witajcie!!

ja robiłam różne badania...czasami myślę, że aż za dużo, ale w moim przypadku na szczęście zrobione badania, wydane pieniądze i zmarnowane nerwy dały wynik.

w moim przypadku były to:
1. morfologia krwi z tzw. profilem witaminowym
2. badanie moczu - ogólne i posiew
3. profil hormonalny całego cyklu- w tym w każdym cyklu po poronieniu w 2 dc prolaktyna, 7 dni po owulacji progesteron i estadriol
4. badanie tarczycy-z hormonami
5. toxoplazmoza - igg i igm
6. borelioza
7. badania wykluczające zespół antyfosfolipidowy-przeciwciała antyfosfolipinowe, i przeciwciała przeciw beta 2 glikoproteinowe
8. cytomegalowirus
9. chlamydia
10. cytologia
11. Bhcg-żeby wykluczyć ewentualne powikłania po zabiegu
12. badania genetyczne-kariotyp
13. autoimmunologiczne
14. krzywą cukrową i insulinową, po obciążeniu glukozą 75 gr


tak jak wspominałam, w moim przypadku badania dały odpowiedź na pytanie dlaczego straciłam trzy ciąże....niestety dopiero teraz bo bezmyślność lekarzy i systemy, który wysyła na badania dopiero po trzecim poronieniu to głupota!
 
reklama

guska35

szczęśliwa mama
Dołączył(a)
15 Styczeń 2007
Postów
798
czy któraś z was miała robioną histeroskopię?? bo ja dostalam skierowanie na takie badanie, niby zwykle sie przepisuje w przyapdku poronien, ale jakos za duzo info na forum to nie znalazłam.
 
Do góry