reklama
Forum BabyBoom

Dzień dobry...

Starasz się o maleństwo, wiesz, że zostaniecie rodzicami a może masz już dziecko? Poszukujesz informacji, chcesz się podzielić swoim doświadczeniem? Dołącz do naszej społeczności. Rejestracja jest bezpieczna, darmowa i szybka. A wsparcie i wdzięczność, które otrzymasz - nieocenione. Podoba Ci się? Wskakuj na pokład! Zamiast być gościem korzystaj z wszystkich możliwości. A jeśli masz pytania - pisz śmiało.

Ania Ślusarczyk (aniaslu)

  • Masa kreatywności, czyli Farma Świeżości!

    Wskakuj na Farmę Świeżości i sprawdź propozycje dla dzieci 3-10 l. Jasne, że wskakuję.

    Nie zapomnijcie wziąć udział w konkursie Netto: Zdobądź nagrody!

reklama

Becikowe i inne formalnosci

Przyszła_Mamuśka

Początkująca w BB
Dołączył(a)
18 Maj 2009
Postów
24
Miasto
Sochaczew
Grudnióweczki 2009, co jest potrzebne do Becikowego:szok:
Ja na tą chwile wiem, że ciąża musi być wykryta do 10 tygodnia ciąży. Byłam u ginekologa gdzieś w 4-5 tygodniu, ale kartę ciąży założył mi w 8 tygodniu. Ale nie wystawił mi żadnych papierków.Nie wiem, czy mam go o coś prosić i wogóle??:eek:
 
reklama

NeSSi

Moderatorka
Członek załogi
Dołączył(a)
14 Maj 2009
Postów
15 327
Grudnióweczki 2009, co jest potrzebne do Becikowego:szok:
Ja na tą chwile wiem, że ciąża musi być wykryta do 10 tygodnia ciąży. Byłam u ginekologa gdzieś w 4-5 tygodniu, ale kartę ciąży założył mi w 8 tygodniu. Ale nie wystawił mi żadnych papierków.Nie wiem, czy mam go o coś prosić i wogóle??:eek:

Hmm, jeszcze nie weszły te przepisy z 10 tyg. ciąży, może od listopada a i to wątpliwe ........ BTW. najpierw rodzi się dziecko, potem odbierasz becikowe. A formalności jak i wszędzie.
 

maarta100

Szczęśliwa mamusia
Dołączył(a)
9 Listopad 2006
Postów
12 699
Właśnie się dowiedziałam, że najpierw trzeba nadać dziecku numer PESEL (1 miesiąc czekania), i dopiero się można starać... biurokracja

różnie to bywa, jezeli dziecko nei urodziło się w miejscu zamieszkania to i dłużej może to trwać.

Ja już nie pamiętam co jeszcze tzreba..... :sorry: myśle tu o tym wyższym becikowym tzn 2000 zł.
 

NeSSi

Moderatorka
Członek załogi
Dołączył(a)
14 Maj 2009
Postów
15 327
BECIKOWE - WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ, KOMU PRZYSŁUGUJĄ, KIEDY I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK


Świadczenia rodzinne związane z urodzeniem dziecka (WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ, KOMU PRZYSŁUGUJĄ, KIEDY I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK)
1. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - zależy od dochodu rodziny i prawa do zasiłku rodzinnego;
2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - przysługuje niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny.
Ad 1. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.
Od 1 stycznia 2006 roku dwukrotnie wzrasta wysokość dodatku z tytułu urodzenia dziecka, który przysługuje tym rodzinom, które miały prawo do zasiłku rodzinnego. To ok. 70 proc. rodzin w Polsce. W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.) ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2005r., Nr 267, poz. 2260) od stycznia do zasiłku rodzinnego przysługuje dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł. Do dnia 31 grudnia 2005 roku, dodatek ten wypłacany był w wysokości 500 zł. UWAGA! To świadczenie jest wypłacane jednorazowo.
Dla kogo dodatek?
Jak stanowi art. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje także opiekunowi faktycznemu dziecka - do ukończenia przez to dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został on przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. Należy pamiętać, że ustawa o świadczeniach rodzinnych podaje następującą definicję opiekuna faktycznego - jest to osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie tego dziecka. Nie jest, zatem opiekunem faktycznym babcia dziecka pozostawionego pod jej opieką przez rodziców, którzy np. wyjechali za granicę do pracy sezonowej. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko. Zatem rodzina z bliźniakami otrzyma dwa dodatki - na każde z dzieci po 1000 zł.
Jak otrzymać dodatek?
Aby uzyskać dodatek z tytułu urodzenia dziecka, należy być uprawnionym do zasiłku rodzinnego. Nie ma możliwości otrzymania samego dodatku bez zasiłku rodzinnego. Dlatego trzeba najpierw złożyć wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, w którym należy zaznaczyć: dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Jeżeli rodzina jest uprawniona do zasiłku rodzinnego, czyli przede wszystkim jej dochód netto uzyskany w roku 2004 nie przekracza kwoty 504 zł miesięcznie na osobę w rodzinie albo 583 zł miesięcznie na osobę w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, to przysługuje tej rodzinie prawo do zasiłku rodzinnego. Dzięki temu rodzina może się starać także o dodatki do zasiłku rodzinnego - w naszym przypadku dodatek z tytułu urodzenia dziecka.
Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek można złożyć:
- u pracodawcy, jeśli w dniu 31 lipca 2005 r. zatrudniał on, co najmniej 20 pracowników. Pracodawca taki do końca bieżącego okresu zasiłkowego tj. do 31 sierpnia 2006 roku, wypłaca swoim pracownikom w czasie trwania ich zatrudnienia oraz osobom wykonującym pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami z tytułu: urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Jeśli ktoś ubiega się o zasiłek rodzinny i inne dodatki niż wymienione powyżej, czyli np. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - po wszystkie świadczenia od razu powinien zgłosić się do urzędu gminy bądź upoważnionego do realizacji świadczeń rodzinnych ośrodka pomocy społecznej.
- w pozostałych przypadkach (dotyczy np.: osób bezrobotnych, osób zatrudnionych u pracodawców zatrudniających poniżej 20 pracowników, funkcjonariuszy) wniosek o świadczenia rodzinne uprawnieni składają w urzędzie gminy lub w upoważnionym do realizacji świadczeń rodzinnych ośrodku pomocy społecznej.
Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć przede wszystkim:
- uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
- orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
- zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny.
W zależności od sytuacji rodzinny mogą być też wymagane inne dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005r., Nr 105, poz. 881, z późn. zm.).
Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek o ustalenie uprawnienia do omawianego dodatku należy złożyć najpóźniej do dnia, w którym dziecko kończy 1 rok życia. UWAGA! Na wnioski złożone w grudniu ubiegłego roku, które są rozpatrywane już po 1 stycznia 2006 roku przysługuje dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł. Data złożenia wniosku nie decyduje tu o wysokości dodatku. Istotne znaczenie ma dzień, w którym podejmowana jest decyzja. Ponieważ zgodnie z art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071) organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa, zatem decyzja wydawana jest w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu wydawania tej decyzji. Dlatego wszystkie decyzje o przyznaniu dodatku z tytułu urodzenia dziecka, wydane po dniu 1 stycznia 2006 roku, powinny wskazywać jako wysokość dodatku kwotę 1000 zł.
Ad 2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
Z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na dziecko wprowadzona ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 12, poz. 67).
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.) jest świadczeniem rodzinnym.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w art. 21 ust. 1 pkt 8 stanowi, iż świadczenia rodzinne są wolne od podatku dochodowego.
Zapomoga przysługuje:
1. matce,
2. ojcu lub
3. opiekunowi prawnemu dziecka.
Pisemny wniosek o jednorazową zapomogę można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie trzech miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania.
Do pisemnego wniosku o zapomogę powinny być dołączone następujące dokumenty:
1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka;
3. pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego z rodziców).
 

NeSSi

Moderatorka
Członek załogi
Dołączył(a)
14 Maj 2009
Postów
15 327
Zgadza się. Najpierw zapodają pomysł a po przeliczeniu wydatków w budżecie zaczynają powoli od tego odchodzić. W końcu prędzej czy później z tego pomysłu zrezygnują.
 

eliza80

Mamusia Gabi i Olka :)
Dołączył(a)
26 Maj 2009
Postów
3 409
Miasto
W/J
...ale ta ustawa w końcu weszła czy nie ???...ja mam wrażenie ,że tak i dzieci urodzone po 1 listopada 2009 będzie obowiązywała...
 
Ostatnia edycja:

grudnióweczka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
30 Kwiecień 2009
Postów
422
Miasto
Bydgoszcz
...ale ta ustawa w końcu weszła czy nie ???...ja mam wrażenie ,że tak i dzieci urodzone po 1 listopada 2009 będzie obowiązywała...

Też mi się tak wydaje - mój wyjazd stąd nie jest pewny na 100% więc chciałabym mieć pewność jakiejkolwiek pomocy od tego państwa, a nie tylko zdzierania każdej złotówki..

A w karcie ciąży jak byk mam napisane, że byłam u lekarza w 13 tygodniu ciąży.. [ a wykryta została w 7 tyg.] :/
 
reklama

dagmar

Fanka BB :)
Dołączył(a)
11 Maj 2009
Postów
4 634
Dziewczynki byłam dzisiaj w UM wyrobić dzieciom dowód i się pytałam.
To ma być zaświadczenie od lekarza.
Więc będzie się liczyła 1sza wizyta a nie data w książeczce ciąży :-)
Poza tym u nas w wisi oficjalnie kartka, że od 1.11 proszę przychodzić z zaświadczeniem od lekarza. Więc najwyraźniej wchodzi to w życie
 
Do góry