reklama

Bezpłatne szkolenie dla mam z woj.lubelskiego

Temat na forum 'Ogłoszenia - Lublin' rozpoczęty przez Anna1122, 16 Styczeń 2014.

 1. Anna1122

  Anna1122

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  Fundacja „Fundusz Inicjatyw” zaprasza niepracujące mamy z terenu województwa lubelskiego do wzięcia udziału w BEZPŁATNEJ ścieżce kariery obejmującej szkolenie „Business English z zaawansowaną obsługą pakietu MS Office” w ramach projektu „PWP Rynek pracy dla mam”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w Ustawie o pomocy społecznej z 12.03.2004 r., tj. z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

  Spełniające łącznie następujące warunki:
  • zamieszkanie (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie województwa lubelskiego;
  • wiek aktywności zawodowej (od 25 do 34 roku życia);
  • posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo;
  • brak podjęcia zatrudnienia po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, tj. w okresie minimum 12 miesięcy, maksimum 5 lat od urodzenia najmłodszego dziecka;
  • zainteresowanie podnoszeniem i uzupełnianiem swoich kwalifikacji zawodowych;
  • gotowość do podjęcia zatrudnienia w minimum połowie wymiaru czasu pracy oraz do odbycia trzymiesięcznego stażu,
  • gotowość męża/partnera do udziału w warsztatach równych szans kobiet i mężczyzn.

  Ścieżka kariery obejmuje:
  • Doradztwo indywidualne – 3 godz./osobę;
  • Coaching psychologiczny – 8 godz./osobę;
  • szkolenie „Business English z zaawansowaną obsługą pakietu MS Office”;
  • Trzymiesięczny płatny staż;
  • Warsztat równych szans kobiet i mężczyzn dla uczestniczek projektu oraz ich mężów/partnerów – 8 godz./grupę;
  • Wyjazd na międzynarodowe spotkanie partnerskie do Wilna dla 1 uczestniczki.

  Uczestniczkom zapewniamy:
  • materiały szkoleniowe i pomocnicze;
  • wyżywienie;
  • stypendia szkoleniowe/stażowe;
  • zwrot kosztów przejazdu;
  REKRUTACJA: STYCZEŃ – LUTY 2014 r.

  Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl, w zakładce projektu "PWP Rynek pracy dla mam" pod numerami telefonów 81 532 10 30/33, oraz w Biurze Projektu przy ul. Narutowicza 57/6 (II piętro) w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
  Serdecznie zapraszamy,
  Zespół Projektu „PWP Rynek pracy dla mam”.
   
 2. reklama

Poleć forum