reklama
 1. Uwierz, że jesteś ok. Masz prawo mieć gorszy dzień, masz prawo czuć się zmęczona i popełniać błędy. Najważniejsze, że masz prawo być z siebie dumna. Razem z Dove świętujemy Dzień Mamy Świętuj z nami. Konkursowo/

  Wybierz zabawkę, która uszczęśliwi twojego maluszka Konkurs/

  Zamknij powiadomienie

Dotacje dla przedszkoli

Temat na forum 'Żłobki/Przedszkola' rozpoczęty przez Ascend Cosulting, 8 Wrzesień 2016.

 1. Ascend Cosulting

  Ascend Cosulting

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  Chciałam poinformować o możliwości pozyskania dotacji na Rozwój edukacji przedszkolnej w województwie Podkarpackim i Świętokrzyskim. Poniżej przedstawiam krótki opis naborów.

  RPO Świętokrzyskie
  Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej


  Wsparcie dla nowych i istniejących przedszkoli w województwie świętokrzyskim.
  Od 31.08. 2016r. do 20.09.2016 zainteresowani będą mogli powaliczyc o dofinansowanie z ogólnej puli 10 mln złotych.
  Wnioski będą mogły składać:
  Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:
  • przedszkola, a także ich organy prowadzące (w tym przedszkola z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania),
  • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, w tym z oddziałami przedszkolnymi,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe,
  • osoby prawne
  Typy projektów:
  Typ 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowopowstających ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
  Typ 2. Wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących OWP, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
  Typ 3. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, w tym szczególnie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. dzieci z niepełnosprawnościami), poprzez realizację zajęć wspierających, wydłużenie czasu świadczenia usług wychowania przedszkolnego.
  Budżet konkursu to 10 000 000,00 PLN
  Maksymalny poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych.

  Wydatkami kwalifikowanymi będą m.in.:
  Typ 1. :
  Utworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego w tym:
  • dostosowanego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
  • modernizacja istniejącej infrastruktury;
  • opracowanie/modernizacja programów nauczania;
  • doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt;
  • zakup i montaż wyposażenia (np. meble, wyposażenia wypoczynkowego);
  • zakup pomocy dydaktycznych/specjalistycznego sprzętu lub narzędzi
  • dostosowanych do rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
  • budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;

  Typ 2. :
  • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
  • doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt;
  • budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią
  • i ogrodzeniem;
  • modernizacja istniejącej infrastruktury;
  • zakup i montaż wyposażenia (np. meble, wyposażenia wypoczynkowego);
  • zakup pomocy dydaktycznych/specjalistycznego sprzętu lub narzędzi
  • dostosowanych do rozpoznania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
  • modyfikacja przestrzeni wspierającej rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;

  Typ. 3:
  • rozszerzenie/dostosowanie oferty edukacyjnej ośrodka wychowania przedszkolnego;
  • rozszerzenie/dostosowanie oferty edukacyjnej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • rozszerzenie/dostosowanie oferty edukacyjnej dla dzieci z niepełnosprawnościami;
  • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze;
  • zajęcia psychologiczno - pedagogiczne;
  • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne;
  • zajęcia logopedyczne;
  • zajęcia socjoterapeutyczne;
  • zajęcia integracyjne;

  RPO Podkarpackie
  9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej


  29.08.2016 rozpocznie się nabór, który potrwa jedynie do 30.09.2016.
  Wnioski będą mogły składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (z wyjątkiem osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)
  Typy projektów powinny swoim zakresem obejmować zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego poprzez:
  a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowoutworzonych OWP;
  b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
  c) rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów
  d) wydłużenie godzin pracy OWP;
  e) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych

  Budżet konkursu to 20 000 000,00 zł
  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 90 %.
  Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN
  Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta wynosi 10 %.

  Do wydatków kwalifikowanych zaliczać się będą :
  • Wynagrodzenie nauczycieli;
  • wydatki na zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca wychowania przedszkolnego (np. wyżywienie dzieci);
  • Budowa, montaż, wyposażenie placu zabaw( wraz z nawierzchnią i ogrodzeniem);
  • Sprzęt multimedialny i RTV;
  • Wyposażenie(zakup i montaż);
  • Sprzęt elektroniczny;
  • Wynajem sali wykładowej;
  • Materiały szkoleniowe, kursy, szkolenia;
  • Koszty towarzyszące (zwrot kosztów dojazdu, nocleg w kraju, badania lekarskie dla uczestników szkolenia itp.);
  • Dostosowanie/adaptacja pomieszczeń, w tym m. in. do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania;
  • Modernizacja istniejącej bazy przedszkolnej;
  • Inne wydatki, o ile są niezbędne do uczestnictwa konkretnego dziecka w wychowaniu przedszkolnym oraz prawidłowego funkcjonowania OWP
   
 2. kasia1992

  kasia1992

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
 3. reklama
 4. Ascend Cosulting

  Ascend Cosulting

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  Witam, jeżeli chodzi o województwo Małopolskie nabór rozpocznie się w czwartym kwartale. Poniżej podaję maila do kontaktu: aleksandra@ascendconsulting.pl
   

Poleć forum

 1. Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu: utrzymania sesji zalogowanego użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności i efektywności publikowanych reklam.Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
  Zamknij powiadomienie