reklama
Forum BabyBoom

Dzień dobry

Starasz się o maleństwo, wiesz, że zostaniecie rodzicami a może masz już dziecko? Poszukujesz informacji, chcesz się podzielić swoim doświadczeniem? Dołącz do naszej społeczności. Rejestracja jest bezpieczna, darmowa i szybka. A wsparcie i wdzięczność, które otrzymasz - nieocenione. Podoba Ci się? Wskakuj na pokład! Zamiast być gościem korzystaj z wszystkich możliwości. A jeśli masz pytania - pisz śmiało.

Ania Ślusarczyk (aniaslu)

reklama

Legalne zatrudnienie niani

mamaEmilki2005

Justyna,potrójna mama...
Dołączył(a)
16 Czerwiec 2006
Postów
1 394
Miasto
Legionowo
Rozwiązania
0
Jestem zainteresowana legalnym zatrudnieniem niani na 8 godzin dziennie.
Chciałabym zrobić to w myśl nowej Ustawy Żłobkowej.
Prosze mi napisac gdzie powinnam na początek sie udac i co załatwić aby od 1-go października zatrudnić nianie na umowę zlecenie.
Pozdrawiam
 
reklama

E. Słotwińska-Rosłanowska

Ekspert BB. Prawniczka
Dołączył(a)
8 Styczeń 2010
Postów
2 797
Rozwiązania
0
Z USTAWY z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3


Art. 50. 1. Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanej dalej "umową uaktywniającą".
2. Niania sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.

Dziecko musi być w wieku 20 tygodni-3 lata
3. Umowa uaktywniająca jest zawierana w formie pisemnej między nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko.
4. Umowa uaktywniająca określa w szczególności:
1) strony umowy;
2) cel i przedmiot umowy;
3) czas i miejsce sprawowania opieki;
4) liczbę dzieci powierzonych opiece;
5) obowiązki niani;
6) wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty;
7) czas, na jaki umowa została zawarta;
8) warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Należy sporządzić umowę (pisemną) zawierającą powyśze elementy.

Art. 51. 1. Za nianię, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne, opłaca:
1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych - od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2) rodzic (płatnik składek) - od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą minimalnego wynagrodzenia
- na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Za nianię, która przystąpiła dobrowolnie na swój wniosek do ubezpieczenia chorobowego, składki na to ubezpieczenie opłaca rodzic na zasadach określonych dla zleceniobiorców w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych

Nalezy ustalić pensję niani ze świadomoscią w jakim zakresie składki finansowane są przez ZUS a w jakim przez rodzica.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłaca składki, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) niania została zgłoszona przez rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
2) rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych lub prowadzą pozarolniczą działalność;
3) dziecko nie jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym oraz nie zostało objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna.

Nalęzy upewnić się czy spełnioniają państwo powyższe warunki.

Art. 52. Rodzic (płatnik składek) zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o każdej zmianie mającej wpływ na opłacanie składek, w szczególności o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy uaktywniającej.
Art. 53. 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny informacje o liczbie zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego niań w poszczególnych miesiącach.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje w terminach:
1) do 25 lutego za okres od 1 lipca do 31 grudnia;
2) do 25 sierpnia za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.

nalęzy zarejestrować umowę w ZUS
 

Tygrysek1985

Fanka BB :)
Dołączył(a)
25 Luty 2008
Postów
5 153
Rozwiązania
0
Przypuscmy taka sytuacje niania pracuje na 3-4 etatu zarabia 750zł, co z podatkiem? Kto go odprowadza, ile i w jakis sposób?
 
Dołączył(a)
6 Wrzesień 2011
Postów
3
Rozwiązania
0
Korzystając z obecności eksperta na tym forum bardzo proszę o pomoc w podjęciu konkretnych działań przy zatrudnieniu niani.

Mam następujące pytania:
1) w jakim terminie należy zgłosić do ZUS zawarcie umowy z nianią?
2) co należy przedstawić do ZUS? - kopię umowy z nianią i zapewne jakiś formularz?
3) czy należy złożyć dokumenty do ZUS właściwego dla miejsca zamieszkania niani, czy dla rodziców?
4) czy należy również zawiadomić US o zawarciu takiej umowy? Rozumiem, że rodzice nie płacą zaliczki na podatek dochodowy dla niani, przy zawarciu umowy uaktywniającej o charakterze umowy-zlecenie? Niania samodzielnie dokonuje rozliczenia z US w PIT-37?
5) Przy założeniu, że umowa z nianią opiewa na kwotę minimalnego wynagrodzenia, to rodzice wypłacają niani kwotę 1386 zł, a ZUS opłaca składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne?

Będę wdzięczna za podanie odpowiedzi na powyższe pytania. Zebranie informacji w urzędach wymaga bowiem niezłej gimnastyki. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że wkrótce uda mi się zebrać wiedzę w tym zakresie.
 

E. Słotwińska-Rosłanowska

Ekspert BB. Prawniczka
Dołączył(a)
8 Styczeń 2010
Postów
2 797
Rozwiązania
0
Przykro mi, ale nie zawsze zdążam odpowiedzieć na wszystkie pytania od razu.

Kwestia wstepna - prosze pamiętać, że umowa z nianią na zasadach okreslonych w tzw. ustawie żłobkowej może być zawarta dopiero w październiku.
A co do konkretnych pytań:

Mam następujące pytania:
1) w jakim terminie należy zgłosić do ZUS zawarcie umowy z nianią?
Niezwłocznie.
2) co należy przedstawić do ZUS? - kopię umowy z nianią i zapewne jakiś formularz?
Oddziały ZUS nie dostały jeszcze szczegółowych wytycznych. Prawdopodobnie zgłoszenie bedzie dokonywane na formularzu ZUS ZUA.
3) czy należy złożyć dokumenty do ZUS właściwego dla miejsca zamieszkania niani, czy dla rodziców?
Niestety i tu brak szczegółowych wytycznych. Jak tylko wytyczne takie się pojawią, zostana opublikowane na stronie ZUS. Obecnie trwają nad nimi prace.
4) czy należy również zawiadomić US o zawarciu takiej umowy? Rozumiem, że rodzice nie płacą zaliczki na podatek dochodowy dla niani, przy zawarciu umowy uaktywniającej o charakterze umowy-zlecenie? Niania samodzielnie dokonuje rozliczenia z US w PIT-37?
Odprowadzeniem podatku zajmuje się niania. Dochody niania to tzw. dochody uzyskane bez pośrednictwa płatnika.
5) Przy założeniu, że umowa z nianią opiewa na kwotę minimalnego wynagrodzenia, to rodzice wypłacają niani kwotę 1386 zł, a ZUS opłaca składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne?
Tak, chyba, ze niania zechce przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego - wtedy składkę odprowadzają rodzice (potrrącajac z wynagrodzenia niani)
 
Dołączył(a)
6 Wrzesień 2011
Postów
3
Rozwiązania
0
Bardzo dziękuje za odpowiedź.
Swoją drogą to ciekawe, że na 3 tygodnie przed wejściem w życie ustawy w zakresie umowy uaktywniającej, brak jeszcze ZUSowskich regulacji. Cóż, będziemy obserwować stronę ZUS.
Pozdrawiam :)
 
reklama

Tygrysek1985

Fanka BB :)
Dołączył(a)
25 Luty 2008
Postów
5 153
Rozwiązania
0
Dziekuje za odpowiedz i mam jeszcze jedno pytanie, ile procent od dochodu bedzie trzeba oddac urzedowi skarbowemu, zarabiajac 750zl miesiecznie?
 
Do góry