reklama
Forum BabyBoom

Dzień dobry...

Starasz się o maleństwo, wiesz, że zostaniecie rodzicami a może masz już dziecko? Poszukujesz informacji, chcesz się podzielić swoim doświadczeniem? Dołącz do naszej społeczności. Rejestracja jest bezpieczna, darmowa i szybka. A wsparcie i wdzięczność, które otrzymasz - nieocenione. Podoba Ci się? Wskakuj na pokład! Zamiast być gościem korzystaj z wszystkich możliwości. A jeśli masz pytania - pisz śmiało.

Ania Ślusarczyk (aniaslu)

  • Jest taka sprawa. Trudna. Jedna z naszych babyboomowych moderatorek dowiedziała się, że ma nowotwór. Stało się to kompletnie nieoczekiwanie, a szok spotęgowała informacja, że nowotwór jest złośliwy i niestety są przerzuty. Rozpoczęła się walka. Jeśli możesz wesprzeć Iwonę, bo wiesz jak ważne, żeby maluszki miały mamę - nie czekaj. Jeśli masz do niej pytania, wiesz, gdzie jej szukać. Przeczytaj i zadziałaj

reklama

Przydatne porady dla samotnych rodziców

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
Kochane mamuśki postarajmy się wklejać w tym miejscu przydatne wzory pism procesowych,linki i paragrafy- tak, żeby można było znależć wszystko w jednym miejscu i nie trzeba będzie szukać tego po całym wątku.Nie piszmy tu o swoich problemach tylko konkretnie np.pozew o alimenty,rozwod czy link do takich pism- to wklejajmy,przepis o zasiłku dla samotnych,ustawe czy coś w tym rodzaju.Posty nie na temat będą usuwane.Dzięki za zrozumienie
 
Ostatnia edycja:
reklama
JAK SKIEROWAĆ NA ODWYK


Wniosek o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Alkoholizm jest chorobą, która dotyka cała rodzinę. Następuje rozkład pożycia małżeńskiego. Pojawiają się problemy społeczne, finansowe. Aby zapobiegać i leczyć patologię wprowadzono ochronę prawną. Jeśli osoba doprowadza do rozkładu pożycia rodzinnego, demoralizacji, uchyla się od pracy lub systematycznie zakłóca porządek publiczny może być poddana leczeniu. Badanie przeprowadza biegły w sprawie uzależnienia od alkoholu i wskazuje rodzaj zakładu leczniczego.

Kto może wystąpić o skierowanie na badania?
• Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych
• Prokurator
• Sam zainteresowany

Postępowanie

Właściwością sądu jest sąd rejonowy dla miejsca zameldowania lub zamieszkania osoby uzależnionej. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek komisji lub prokuratora. Do wniosku należy dołączyć dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone. Sprawa ma charakter nieprocesowy.

Wniosek o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 
……………….( miasto), ………………………r.


Sąd Rejonowy w……………...
Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. …………………………… ………………………………..


Powód/ka: …………………………, zam. ul…………………………………….
reprezentowana/y przez przedstawiciela/lkę ustawowego/ą
…………………………….( imię i nazwisko)
zam.ul……………………………………………….

Pozwany/a: ………………zam.ul…………………………………………………


Pozew o alimenty

Wnoszę o:

1. Zasądzenie od pozwanego/ej …………………….. na rzecz
małoletniego/ej……………………………. alimentów w kwocie …….
(słownie: ………………………) miesięcznie, płatnych z góry do
dnia 10 każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności
którejkolwiek z rat;
2. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.
3. Przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powódki.

Ponadto wnoszę o zabezpieczenie powództwa na czas trwania procesu,
4. zasądzając od pozwanego/ej ……………… na rzecz na rzecz
małoletniego/ej……………………………. alimentów w kwocie …….
(słownie: ………………………) miesięcznie, płatnych z góry do
dnia 10 każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności
którejkolwiek z rat;


UZASADNIENIE

Powód/ka jest małoletnim dzieckiem ………………( imię i nazwisko matki) i…………………………….( imię i nazwisko ojca).
Dowód: akt urodzenia dziecka

W dniu ……………r. Sąd Rejonowy w ……………….. zasądził od ojca/matki małoletniej/ego alimenty w wysokości ……………….
Dowód: wyrok z dnia…………………

W dniu ………………., przedstawiciel/ka ustawowy/a małoletniego złożyła u Komornika Sądowego Rewiru….. w……………… wniosek o egzekucję alimentów.
Dowód: wniosek z dnia…………….

Komornik w dniu …………. Wydał postanowienie o bezskuteczności egzekucji wobec…….( imię i nazwisko ojca lub matki dziecka).
Dowód: postanowienie Komornika z dnia………..

Małoletni powód/ ka pozostaje na wyłącznym utrzymaniu matki/ojca, która/y uzyskuje miesięczny dochód w wysokości………..
Dowód: zaświadczenie o zarobkach

W/w kwota nie wystarcza na pokrycie wszystkich opłat związanych z utrzymaniem małoletniego/ej oraz jego/jej matki.
Pozwany/a uzyskuje miesięczny dochód w kwocie…… z tytułu wynagrodzenia/emerytury/renty, ma więc możliwość finansowego wsparcia swojego wnuka/wnuczki.

Wobec powyższego powód/ka zmuszony/a był/a do wystąpienia z pozwem o alimenty na rzecz małoletniej/ego dziecka stron przeciwko jego/jej dziadkowi/ babci, a co za tym idzie żądanie pozwu uznać należy za uzasadnione.


Załączniki:
1. W/w dowody.
2. Odpis pozwu i załączników.
 
Ostatnia edycja:
Do góry