reklama
Forum BabyBoom

Dzień dobry...

Starasz się o maleństwo, wiesz, że zostaniecie rodzicami a może masz już dziecko? Poszukujesz informacji, chcesz się podzielić swoim doświadczeniem? Dołącz do naszej społeczności. Rejestracja jest bezpieczna, darmowa i szybka. A wsparcie i wdzięczność, które otrzymasz - nieocenione. Podoba Ci się? Wskakuj na pokład! Zamiast być gościem korzystaj z wszystkich możliwości. A jeśli masz pytania - pisz śmiało.

Ania Ślusarczyk (aniaslu)

reklama

Ważne !!!

reklama

shingle

I.2004 / II.2010
Dołączył(a)
6 Styczeń 2009
Postów
2 305
Miasto
Warszawa
Rozwiązania
0
No ładnie !! Ja co prawda mam na 4 października termin ale zastanowię się czy wcześniej nie pójść na L4 !!
 

nikitka12

Zaciekawiona BB
Dołączył(a)
12 Styczeń 2009
Postów
40
Rozwiązania
0
Witajcie dziewczynki, czy wiecie może ile tygodni wynosi urlop macierzyński w przypadku urodzenia drugiego dziecka w 2009r?
 

iwon3004

lipcowa mamuśka 09
Dołączył(a)
12 Maj 2008
Postów
3 302
Miasto
Bielsko
Rozwiązania
0
Przepraszam za pod czytanie wątku.....

nikitka12 teraz już nie ma różnicy czy rodzisz pierwsze czy np. 3 dziecko.
Różnica w tygodniach urlopu macierzyńskiego jest wtedy gdy podczas porodu urodzisz dwoje czy troje czy więcej dzieci....

20 tygodni urlopu przy urodzeniu każdego dziecka ,
31 tygodni - przy urodzeniu bliźniaków.
 

Kachurek

Mamy kwietniowe'08
Dołączył(a)
30 Sierpień 2007
Postów
585
Rozwiązania
0
Akurat w gazecie przeczytałam o zmianach w urlopach macierzyńskich i zwolnieniach która weszły od 1 stycznia 2009:

1. Wymiar urlopu macierzyńskiego
20 tyg. - urodzenie 1 dziecka przy jednym porodzie
31 tyg ------------ 2 ---------------------------------
33 tyg ------------- 3 ----------------------------------
35 tyg------------- 4 --------------------------------
37 tyg ------------- 5 i więcej------------------------( która chętna???:-D:-D:-D)


2. Okres nieprzerwanego dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, po upływie którego osoby podlegające takiemu ubezpieczeniu nabywają prawo do zasiłku chorobowego skrócono ze 180 do 90 dni. ( Jeżeli dobrze zrozumiałam to jeżeli ktoś wyczerpał limit zwolnienia chorobowego na dany rok, to żeby znowu takie zwolnienie się należało trzeba przepracować 3 miechy)

3. Okres zasiłkowy dla ubezpieczonych, których niezdolność do pracy przypada na okres ciąży, został wydłużony do 270 dni :-) ( czyli nie trzeba się starać o zasiłek rehabilitacyjny).

4. Ubezpieczonemu ojcu dziecka przysługuje dodatkowo zasiłek opiekuńczy do 8 tygodni, w czasie korzystania przez matkę z urlopu macierzyńskiego do 8 tyg. po porodzie, jeżeli ojciec przerwie zatrudnienie w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.

A po 1 stycznia 2010 po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego można się starać u pracodawcy o dodatkowe 2 tygodnie macierzyńskiego. I można go łączyć z wykonywaniem pracy u pracodawcy. W takim przypadku urlop macierzyński obejmuje tylko część dobowego czasu pracy.

No i od 2010 ojcu przysługuje 1 tydzień urlopu ojcowskiego przysługujący niezależnie od urlopu macierzyńskiego matki.:tak:
 

Kachurek

Mamy kwietniowe'08
Dołączył(a)
30 Sierpień 2007
Postów
585
Rozwiązania
0
Akurat w gazecie przeczytałam o zmianach w urlopach macierzyńskich i zwolnieniach która weszły od 1 stycznia 2009:

1. Wymiar urlopu macierzyńskiego
20 tyg. - urodzenie 1 dziecka przy jednym porodzie
31 tyg ------------ 2 ---------------------------------
33 tyg ------------- 3 ----------------------------------
35 tyg------------- 4 --------------------------------
37 tyg ------------- 5 i więcej------------------------( która chętna???:-D:-D:-D)


2. Okres nieprzerwanego dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, po upływie którego osoby podlegające takiemu ubezpieczeniu nabywają prawo do zasiłku chorobowego skrócono ze 180 do 90 dni. ( Jeżeli dobrze zrozumiałam to jeżeli ktoś wyczerpał limit zwolnienia chorobowego na dany rok, to żeby znowu takie zwolnienie się należało trzeba przepracować 3 miechy)

3. Okres zasiłkowy dla ubezpieczonych, których niezdolność do pracy przypada na okres ciąży, został wydłużony do 270 dni :-) ( czyli nie trzeba się starać o zasiłek rehabilitacyjny).

4. Ubezpieczonemu ojcu dziecka przysługuje dodatkowo zasiłek opiekuńczy do 8 tygodni, w czasie korzystania przez matkę z urlopu macierzyńskiego do 8 tyg. po porodzie, jeżeli ojciec przerwie zatrudnienie w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.

A po 1 stycznia 2010 po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego można się starać u pracodawcy o dodatkowe 2 tygodnie macierzyńskiego. I można go łączyć z wykonywaniem pracy u pracodawcy. W takim przypadku urlop macierzyński obejmuje tylko część dobowego czasu pracy.

No i od 2010 ojcu przysługuje 1 tydzień urlopu ojcowskiego przysługujący niezależnie od urlopu macierzyńskiego matki.
 

shingle

I.2004 / II.2010
Dołączył(a)
6 Styczeń 2009
Postów
2 305
Miasto
Warszawa
Rozwiązania
0
Pomyślałam że pewne informacje o naszych prawach w ciąży też się przydadzą .

Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze zapewniają pewne szczególne prawa kobietom w ciąży i w okresie bezpośrednio po ciąży. Odnoszą się o­ne jednak do tych kobiet, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, a nie np. umowy o dzieło, zlecenia czy prowadzących własną działalność gospodarczą.Ciąża musi być stwierdzona zaświadczeniem lekarskim.
Pamiętaj, pracodawca nie ma prawa pytać Cię, czy planujesz ciążę np. zatrudniając Cię do pracy, ani prosić o oświadczenie, w którym zobowiązujesz się nie zachodzić w ciążę.
Czy informować pracodawcę, że jestem w ciąży?
Wiele kobiet obawia się następstw poinformowania pracodawcy o tym, że są w ciąży. Jednak istnieją powody, aby jak najszybciej to zgłosić: po pierwsze, pracodawca nie może zatrudniać kobiet w ciąży w pewnych porach, czy w godzinach nadliczbowych, wysyłać na delegacje bez zgody kobiety, czy w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia. Po drugie istnieją przepisy regulujące zasady wypowiadania umowy o pracę kobietom w ciąży, które są korzystne dla Ciebie. Po trzecie wreszcie, jeśli jesteś w ciąży i zachorujesz lub lekarz ginekolog wystawi Ci zwolnienie z powodów związanych z przebiegiem ciąży, wówczas wysokość Twojego zasiłku chorobowego wynosi 100% wynagrodzenia ( a nie, jak co do zasady 80%). Jednak łącznie ze zwolnieniem L-4 musisz dostarczyć pracodawcy zaświadczenie o ciąży, wydane przez lekarza.
Czy możliwe jest wypowiedzenie kobiecie w ciąży umowy o pracę?
Co do zasady nie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy. Dotyczy to każdej umowy o pracę z wyjątkiem umów na okres próbny krótszy niż miesiąc.
Jeżeli jesteś zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony, na czas wykonania określonej pracy albo na czas próbny przekraczający miesiąc, a umowa ta rozwiązałaby się po upływie trzeciego miesiąca ciąży - taka umowa ulega z mocy prawa przedłużeniu do dnia narodzin dziecka (chyba, że kobieta zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy). Jednak w dniu porodu każda z tych umów wygasa, a kobiecie nie przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. Przysługuje jedynie prawo do zasiłku macierzyńskiego.
Sytuacje, gdy kobiecie w ciąży można wypowiedzieć umowę o pracę lub ją rozwiązać bez wypowiedzenia.
Prawo dopuszcza takie sytuacje, jeśli:
-kobieta zatrudniona jest na okres próbny krótszy niż miesiąc;
-jeżeli zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy kobiety, wówczas pracodawca może zwolnić kobietę w ciąży. Jeśli u danego pracodawcy są związki zawodowe i reprezentują o­ne pracownicę, to muszą o­ne wyrazić zgodę na takie zwolnienie. Przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy kobiety to: ciężkie naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienie przez pracownicę w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie jej na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, zawinionej przez pracownicę utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
-jeśli ogłoszono upadłość lub likwidację pracodawcy, to pracodawca może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego.Jeśli u danego pracodawcy są związki zawodowe i reprezentują o­ne pracownicę, pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę.
Jakich prac kobieta w ciąży nie może wykonywać?
Polskie prawo zabrania wykonywania pewnych prac kobietom w ogóle- tym bardziej wiadomo, że nie wolno ich wykonywać kobietom w ciąży.
Kobiety w ciąży nie mogą być zatrudniane w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych. Jeśli więc pracujesz w systemie zmianowym, a jesteś w ciąży, pracodawca będzie musiał przydzielać Ci pracę tylko w dzień. Jeśli nie ma takiej możliwości, wówczas ma obowiązek przenieść Cię do innej pracy, która nie wymaga pracy nocnej. Jeśli jednak okaże się, że pracodawca nie ma takiej możliwości, wówczas może zwolnić Cię z obowiązku świadczenia pracy w ogóle przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia.
Nie możesz pracować w nocy czy w godzinach nadliczbowych, nawet wtedy, gdy się na to zgadzasz.
Co zrobić, gdy lekarz stwierdza przeciwwskazania do wykonywania mojej dotychczasowej pracy?
Taka sytuacja może wystąpić np. wtedy, gdy dotychczas pracowałaś długo przy komputerze, stałaś godzinami przy maszynie lub dużo podróżowałaś, np. samochodem lub samolotem.
Jeśli lekarz stwierdza przeciwwskazania powinnaś przedstawić pracodawcy niezwłocznie odpowiednie zaświadczenie lekarskie a pracodawca jest zobowiązany dostosować warunki pracy do wymagań określonych w tych przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla Twojego zdrowia lub bezpieczeństwa. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany przenieść Cię do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.
Czy muszę jeździć na delegacje w czasie ciąży?
Nie, kobieta ciężarna musi wyrazić zgodę na wyjazd poza miejsce pracy.
Inne uprawnienia:
Pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia
autorka: mgr Anna Szul-Szywała
 

nutria

Mama X 2009
Dołączył(a)
13 Luty 2009
Postów
1 109
Rozwiązania
0
Nic nie rozumiem z tego becikowego. Czy mam do lekarza chodzić z jakimś zaświadczeniem?? W jaki sposób i komu mam udokumentować fakt bycia po opieką lekarską??
 
reklama

gosia06

Aktywna w BB
Dołączył(a)
5 Luty 2009
Postów
78
Miasto
pomorskie
Rozwiązania
0
Nic nie rozumiem z tego becikowego. Czy mam do lekarza chodzić z jakimś zaświadczeniem?? W jaki sposób i komu mam udokumentować fakt bycia po opieką lekarską??
Z tego co wiem, po porodzie, kiedy będziesz się starać o któreś z tych świadczeń, będziesz musiała dostarczyć dokumenty: akt urodzenia dziecka, wniosek (nie wiem co jeszcze). Od 1 listopada 2009 r. dodatkowo będzie trzeba przynieść zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę, że ciąża była prowadzona od co najmniej 10 tygodnia tzn. że od 10 tc byłaś pod stałą opieką lekarską, poddawałaś się badaniom i byłaś na wizytach. Wiele kobiet jeszcze o tym nie wie, bo niewiele się o tym mówi. A dużo kobiet idzie później do lekarza niż w 10 tc.
Jak dla mnie:
Cięcia w bużecie + Polityka prorodzinna = Żenada
 
Autor Podobne tematy Forum Odpowiedzi Data
J WAŻNE Zapomniałam zabrać tabletki 2 dni temu Potrzebuję porady 3
M Płeć dziecka... ważne! Ciąża, poród, połóg 43
natala95 Ważne Potrzebuję porady 9
C Czy liczycie/liczyłyście ruchy dziecka?To az takie ważne? Potrzebuję porady 5
DorisYeh Ważne pytanie Potrzebuję porady 5
Gubi Mam ważne pytanie do was! Przyszłe mamy 5
Sara.maj Ile są ważne badania morfologii i moczu? Potrzebuję porady 4
Asteraki Synagis - Ważne! Zdrowe dziecko 0
Evell23 Śluz zabarwiony krwią po luteinie, ważne! Potrzebuję porady 10
E Baaaaaaardzo ważne-czy to ciąża???? Staramy się 1
E Baaaaaaardzo ważne-czy to ciąża???? Staramy się 4
E Bardzo ważne-czy to ciąża? Potrzebuję porady 1
M Mam bardzo ważne pytanie o numery Potrzebuję porady 0
M Mam bardzo ważne pytanie Potrzebuję porady 1
M Mam bardzo ważne pytanie Potrzebuję porady 0
E WAŻNE-Ile czasu starałyście się o dziedziaczki?... Staramy się 14
ewwe Ważne, przydatne, potrzebne. Dzieci urodzone w maju 2014 0
deli80 Ważne linki - bez komentarzy Dzieci urodzone w październiku 2013 6
kurczak1305 ważne - przydatne - pożyteczne Dzieci urodzone w maju 2010 0
FraniowaMama Ważne! Ulga rehabilitacyjna Wcześniaki 2
villandra8 Ważne i sprawdzone porady w pielęgnacji naszych maleństw Dzieci urodzone w marcu 2012 106
Felidae LINKI - ważne i przydatne Wrocław 3
I Ważne informacje dla Mam w Holandii Mamy z Holandii 39
paulusia2209 Regulamin- czytaj ważne:):) Dzieci urodzone w kwietniu 2012 8
P Poronienie ważne Porady położnej 0
J@god@ Informacja o wstawianiu ogłoszeń - ważne !!! Warszawa 3
A Proszę o poradę-WAŻNE Porady prawnika 0
O Ważne. Proszę o pomoc ! Ogłoszenia - Warszawa 0
pandorka Ważne, fajne, pozyteczne... Dzieci urodzone w kwietniu 2011 9
vikiigus Linkownia - WAŻNE - zasady w pierwszym poście !!! Dzieci urodzone w lutym 2011 101
G Pytanie dość ważne Ciąża, poród, połóg 12
Butterfly88 Ważne !!!!!!!!! Dzieci urodzone w lipcu 2010 2
_Roszpunka_ To co ważne- regulamin, ogłoszenia, ważne informacje Dzieci urodzone w maju 2011 33
mamolka Ważne, przydatne, potrzebne Grudniowe mamy 2010 167
Ewunia22 WAŻNE! jeśli możecie, pomóżcie! Dzieci rok po roku 0
Ewunia22 Ważne i mniej ważne!! Kielce i okolice 0
czarna79 WAŻNE*~*~*ogłoszenia*~*~*WAŻNE Dzieci urodzone w październiku 2008 6
Z Wiek ciąży a wielkość płodu i wielkość główki - WAŻNE Ciąża, poród, połóg 10
_Roszpunka_ to co ważne: REGULAMIN, OGŁOSZENIA Dzieci urodzone w listopadzie 2009 412
A ROCZEK-nasze pierwsze ważne święto :-) Dzieci urodzone w maju 2008 21
agata077 Linki-ważne lub bardzo ważne :) Dzieci urodzone w czerwcu 2009 1
Kasiula190384 Bardzo Ważne i Trudne Pytanie Ciąża, poród, połóg 11
agamal Dlaczego żółtko jaja jest tak ważne w diecie niemowlęcia?????? Żywienie 15
M Euvax B - WAżNE!!!!!!!!!!! Zdrowie 12
Mamuska Dziewczyny Uwaga Ważne!!!!!!!! Dzieci urodzone w październiku 2006 7
Rusia Krew pępowinowa - WAŻNE! Dzieci urodzone w czerwcu 2006r. 9
aniaslu Bardzo ważne - zanim zamieścisz zdjęcie Dzieciaczki 5
M ważne!!! Dzieci urodzone w październiku 2005 1
Podobne tematy
Do góry