reklama
Forum BabyBoom

Dzień dobry...

Starasz się o maleństwo, wiesz, że zostaniecie rodzicami a może masz już dziecko? Poszukujesz informacji, chcesz się podzielić swoim doświadczeniem? Dołącz do naszej społeczności. Rejestracja jest bezpieczna, darmowa i szybka. A wsparcie i wdzięczność, które otrzymasz - nieocenione. Podoba Ci się? Wskakuj na pokład! Zamiast być gościem korzystaj z wszystkich możliwości. A jeśli masz pytania - pisz śmiało.

Ania Ślusarczyk (aniaslu)

 • Masa kreatywności, czyli Farma Świeżości!

  Wskakuj na Farmę Świeżości i sprawdź propozycje dla dzieci 3-10 l. Jasne, że wskakuję.

  Nie zapomnijcie wziąć udział w konkursie Netto: Zdobądź nagrody!

reklama

Wzory Pism procesowych

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
WZÓR POZWU O ROZWÓDSąd Okręgowy
w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .
Wydział Cywilny Rodzinny


Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
Pozew

o rozwód

Wnoszę o:
I. Rozwiązanie małżeństwa . . . (Imię, nazwisko powoda) . . . z pozwanym . . . (Imię, nazwisko pozwanego). . . zawartego w dniu . . . (Data zawarcia małżeństwa). . . w USC . . . (miejscowość) . . . bez orzekania o winie, z winy pozwanego, z winy obu stron (Niewłaściwe skreślić);
II. Powierzenie powodowi . . . (Imię, nazwisko powoda) . . . władzy rodzicielskiej nad synem/córką ur. dnia . . . (Data urodzenia dziecka). . . w . . . (Miejscowość urodzenia dziecka) . . . ;
III. Zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania syna/córki w kwocie . . . (Kwota świadczeń alimentacyjnych). . . złotych;
IV. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu wg norm przepisanych.
Uzasadnienie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
(Własnoręczny podpis powoda)
Załączniki:
 • - Odpis pozwu w 3 egz
 • - Odpis skrócony aktu małżeństwa
 • - Odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci;
 • - Zaświadczenie o wysokości dochodów
 
reklama

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
WZÓR WNIOSKU O ZWOLNIENIE Z KOSZTÓW SĄDOWYCH


(Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .

Sąd Rejonowy
w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .
Wydział Cywilny


Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
Sygnatura akt: . . . (Podać syganturę akt sprawy) . . .
Wartość przedmiotu sporu . . . (Określenie wartości przedmiotu roszczenia powoda) . . . złotych
Wniosek

powoda o zwolnienie od kosztów sądowych

wnoszę o:
I. Zwolnienie mnie od zapłaty kosztów sądowych w sprawie przeciwko . . .(Imię i nazwisko osoby pozwanej ) . . . o . . . (określić w jakiej sprawie toczy się postępowanie np. o zapłatę). . .
Uzasadnienie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
(Własnoręczny podpis wnioskującego)


Załączniki:
 • - np. zaświadczenie o zarobkach
 • - np. zaświadczenie lekarskie
 

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
POZEW O ALIMENTY.Sąd Rejonowy
w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .
Wydział Rodzinny i Nieletnich


Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
reprezentowany przez matkę/ojca: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Wartość przedmiotu sporu . . . (Określenie wartości przedmiotu roszczenia powoda) . . . zl
Pozew

o alimenty

w imieniu małoletniego . . . (Imię, nazwisko małoletniego dziecka dla którego mają być orzeczone alimenty) . . .
wnoszę o:
I. Zasądzenie tytułem alimentów od pozwanego . . .(Imię, nazwisko pozwanego) . . .
kwoty . . . (Określenie wysokości kwoty świadczenia). . .złotych
słownie: . . . (Określenie wysokości kwoty świadczenia). . . miesięcznie płatnych do rąk matki/ojca . . .(Imię, nazwisko matki/ojca reprezentanta) . . ., jako ustawowego przedstawiciela do dnia . . .(Dzień miesiąca do którego świadczenie ma być płatne) . . . kazdego miesiaca z góry, poczynajac od dnia . . .(okreslenie poczatkowego terminu platnosci swiadczenia) . . . roku wraz ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia płatnosci którejkolwiek z rat,
II. Wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia sie pozwanego na rozprawe;
III. Nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;
IV. Zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu.
Uzasadnienie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
(Własnoręczny podpis powoda)


Załączniki:
 • - Odpis pozwu
 • - Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest ze związku małżenskiego;
 • - Odpis zupełny aktu urodzenia - jeżeli dziecko jest pozamałżenskie;
 • - Zaświadczenie o wysokości dochodów
Do pozwu należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.
 

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
POZEW O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW


.

Sąd Rejonowy
w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .
Wydział Rodzinny i Nieletnich


Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
reprezentowany przez matkę/ojca: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .

Wartość przedmiotu sporu . . . (Określenie wartości przedmiotu roszczenia powoda) . . . złotych
Pozew

o podwyższenie alimentów

w imieniu małoletniego . . . (Imię, nazwisko małoletniego dziecka dla którego mają być podwyższone alimenty) . . .

wnoszę:

I. Podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego . . .(Imię, nazwisko pozwanego) . . . wyrokiem Sądu Rejonowego w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . . z dnia . . . (Data). . . r. , sygn. akt . . . . . . . . . na rzecz małoletniego . . . (Imię i nazwisko) . . . z kwoty . . . . . . złotych słownie: . . . (Określenie wysokości kwoty świadczenia). . . złotych do kwoty . . . . . . słownie: . . . (Określenie wysokości kwoty świadczenia). . . złotych miesięcznie płatnych do rąk jego matki/ojca . . . (Imię i nazwisko) . . . , jako ustawowej przedstawicielki do dnia . . . . . . . . . . r. każdego miesiąca z góry, poczynąjac od dnia . . . . . . roku z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatnosci którejkolwiek z rat;
II. Zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu według norm przepisanych;
III. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.
Uzasadnienie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
(Własnoręczny podpis powoda)


Załączniki:
 • - Odpis pozwu
 • - . . . . . . . . . . . . . .
 • - . . . . . . . . . . . . . .
 • - . . . . . . . . . . . . . .
Do pozwu należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.
 

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
SEPARACJA


. . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .


Sąd Okręgowy
w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .
Wydział Cywilny Rodzinny


Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
Pozew

o separację

Wnoszę o:
I. Orzeczenie separacji małżeństwa . . . (Imię, nazwisko powoda) . . . z pozwanym . . . (Imię, nazwisko pozwanego). . . zawartego w dniu . . . (Data zawarcia małżeństwa). . . w USC . . . (Miejscowość) . . . bez orzekania o winie, z winy pozwanego, z winy obu stron (Niewłaściwe skreślić);
II. Powierzenie powodowi . . . (Imię, nazwisko powoda) . . . władzy rodzicielskiej nad synem/córką ur. dnia . . . (Data urodzenia dziecka). . . w . . . (Miejscowość urodzenia dziecka) . . . ;
III. Zobowiązanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania syna/córki w kwocie . . . (Kwota świadczeń alimentacyjnych). . . złotych;
IV. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu wg norm przepisanych.
Uzasadnienie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
(Własnoręczny podpis powoda)


Załączniki:
 • - Odpis pozwu w 3 egz
 • - Odpis skrócony aktu małżeństwa
 • - Odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci;
 • - Zaświadczenie o wysokości dochodów
 

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
POZEW O ZNIESIENIE WSPÓLNOTY MAŁŻEŃSKIEJ


Sąd Rejonowy
w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .
Wydział III Rodzinny


Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
Pozew

o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami

Wnoszę o:
I. Zniesienie wspólności majątkowej . . . (Imię, nazwisko powoda) . . . i pozwanego . . . (Imię, nazwisko pozwanego). . . wynikającej z zawarcia przez nich małżeństwa w dniu . . . (Data zawarcia małżeństwa). . . w USC . . . (Miejscowość USC) . . ..
II. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów według norm przepisanych;
Ponadto wnosze o:
III. Zasądzenie od pozwanych kosztów procesu według norm prawem przewidzianych;
IV. Wydanie wyroku zaocznego w razie niestawiennictwa pozwanego na rozprawie ;
V. Przeprowadzenie dowodów że:
świadków:
 • 1. . . . . . . . . . . . . . .
 • 2. . . . . . . . . . . . . . .
 • 3. . . . . . . . . . . . . . .
 • 4. . . . . . . . . . . . . . .
(Imiona, nazwiska i adresy zamieszkania świadków)
dokumentów:
 • 1. . . . . . . . . . . . . . .
 • 2. . . . . . . . . . . . . . .
 • 3. . . . . . . . . . . . . . .
 • 4. . . . . . . . . . . . . . .
Uzasadnienie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
(Własnoręczny podpis powoda)


Załączniki:
 • - Odpis pozwu w 3 egz
 • - Odpis aktu małżeństwa
 • - Zaświadczenie o wysokosci dochodów powoda
Do pozwu należy dołączyć ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.
 

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
Pozew o rozwiązanie przysposobienia
. . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .


Sąd Rejonowy
w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .
Wydział Cywilny


Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
Pozew

o rozwiązanie przysposobienia

wnoszę o:
I. Rozwiązanie przysposobienia orzeczonego postanowieniem Sądu Rejonowego w . . .(Miejscowość siedziby sądu) . . . z dnia . . .(data wydania postanowienia ) . . . roku, sygn. akt . . .(Określenie sygnatury akt sprawy) . . . pomiędzy pozwanym . . .(Imię i nazwisko pozwanego) . . .a powodem . . .(Imię i nazwisko powoda) . . .
II. Zakazanie pozwanemu używania nazwiska powoda, tj.. . .(Imię i nazwisko powoda) . . .
III. Zasądzenie kosztów procesu wg norm przypisanych
Uzasadnienie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
(Własnoręczny podpis powoda)


Załączniki:
 • - Odpis pozwu i załączników
 • -
 • -
Do pozwu należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.
 

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
Pozew o unieważnienie uznania
. . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .


Sąd Rejonowy
w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .
Wydział III Rodzinny i Nieletnich


Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
Pozwani:
1. . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym dziecka) . . .
2. . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym matki dziecka) . . .
Pozew

o unieważnienie uznanaia dziecka

wnoszę o:
I. Unieważnienie uznania małoletniej pozwanej . . .(Imię i nazwisko pozwanej) . . . urodzonej w dniu . . .(Data urodzenia ) . . . w . . .(miejsce urodzenia) . . . jako córka pozwanej . . .(Imię i nazwisko pozwanej matki) . . .. Powód złożył stosowne oświadczenie o uznaniu pozwanej małoletniej w dniu . . .(data złożenia oświadczenia o uznaniu) . . . przed . . .(Określenie podmiotu przed którym doszło do uznania) . . .
II. Zasądzenie kosztów procesu wg norm przypisanych
Uzasadnienie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
(Własnoręczny podpis powoda)


Załączniki:
 • - Odpis zupełny aktu urodzenia pozwanej.
 • - Odpis pozwu i załączników.
 • -
Do pozwu należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.
 

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
Pozew o unieważnienie małżenstwa


. . . (Miejscowość). . . . dnia . . . (Data) . . .


Sąd Okręgowy
w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .
Wydział Cywilny


Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
Pozew

o unieważnienie małżeństwa

wnoszę o:
I. Unieważnienie małżeństwa zawartego w dniu . . .(Data zawarcia małżeństwa) . . . roku w . . .(Miejscowość zawarcia zwiazku małżeńskiego) . . . przez pozwanego . . .(Imię i nazwisko pozwanego) . . . i powoda . . .(Imie i nazwisko powoda) . . .
II. Zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych
Uzasadnienie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
(Własnoręczny podpis reprezentującego)


Załączniki:
 • - akt małżeństwa
 • - 2 odpisy pozwu i załączników
Do pozwu należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.
 
reklama

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej
. . . (Miejscowość). . . dnia . . . (data) . . .


Sąd Rejonowy
w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . .
Wydział III Rodzinny i Nieletnich


Wnioskodawca: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
Uczestnicy:
1. . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . .
Wniosek

o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Wnoszę o:
I. Pozbawienie władzy rodzicielskiej uczestnika postępowania . . . (Imię i nazwisko uczestnika) . . . nad jego małoletnim dzieckiem . . . (Imię i nazwisko dziecka) . . . urodzonego dn. . . . (Data urodzenia dziecka) . . . roku, w . . . (miejscowość urodzenia dziecka) . . ..
II. Zasądzenie kosztów procesu wg norm przepisanych.
III. Przeprowadzenie wskazanych w uzasadnieniu wniosku dowodów.
Uzasadnienie:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
(Własnoręczny podpis wnioskodawcy)


Załączniki:
 • - Odpis wniosku dla sądu
 • - Odpis skrócony aktu urodzenia.
 • - . . . . . . . . . . . . . .
 • - . . . . . . . . . . . . . .
Do wniosku należy dołączyc ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.
 
Do góry