reklama
Forum BabyBoom

Dzień dobry...

Starasz się o maleństwo, wiesz, że zostaniecie rodzicami a może masz już dziecko? Poszukujesz informacji, chcesz się podzielić swoim doświadczeniem? Dołącz do naszej społeczności. Rejestracja jest bezpieczna, darmowa i szybka. A wsparcie i wdzięczność, które otrzymasz - nieocenione. Podoba Ci się? Wskakuj na pokład! Zamiast być gościem korzystaj z wszystkich możliwości. A jeśli masz pytania - pisz śmiało.

Ania Ślusarczyk (aniaslu)

reklama

Zasiłek rodzinny i dodatki

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
Komu przysługuje zasiłek rodzinny i dodatki?

Zasiłek rodzinny - jest podstawową formą wsparcia, którą wprowadza nowa regulacja. Oznacza to, że od tego czy przysługuje nam prawo do zasiłku rodzinnego, zależy czy otrzymamy inne dodatki opisane w ustawie (nie dotyczy to świadczeń opiekuńczych).

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków przysługuje:
- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
- osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem (jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka),
- osobie uczącej się (nie wlicza się w to studiów wyższych) (pełnoletniej, "nie pozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów").
Zasiłek, w zależności od sytuacji, przysługuje: - do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, - do zakończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do końca 21 roku życia, - do 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki przez osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym.
Podstawą uzyskania zasiłku jest kryterium dochodowe:
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzinom, których przeciętny dochód miesięczny w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 504 zł na osobę (583 zł w razie wychowywania dziecka niepełnosprawnego). W drugim przypadku należy legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia lub orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności). Pod uwagę bierze się tu dochód netto, to znaczy po odliczeniu obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz zapłaconego podatku dochodowego. Do dochodu nie wlicza się także świadczeń z pomocy społecznej i Funduszu Alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych.
W przypadku gdy dochód przekracza kwoty, o których mowa powyżej, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek przysługuje jeśli przyznany był w poprzednim okresie zasiłkowym.
 
reklama

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
Zasiłek nie przysługuje, jeśli:

  • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
  • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
  • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.
  • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
UWAGA!

Zasiłek rodzinny nie przysługuje także osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego rodzica, chyba że:

  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego
 

mamoośka

Fanka BB :)
Dołączył(a)
5 Październik 2007
Postów
6 506
Jeżeli uzyskasz prawo do zasiłku rodzinnego, będą ci przysługiwały dodatki.
- z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1000 zł (nie myl tego dodatku z becikowym!). Możesz o niego wystąpić, jeśli dziecko nie ukończyło roku życia. Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku należy w takiej sytuacji dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.
- z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego. Jeżeli zdecydujesz się na osobistą opiekę nad dzieckiem i pójdziesz na urlop wychowawczy, przez dwa lata będziesz otrzymywała dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie. Nie otrzymasz jednak tych pieniędzy, jeżeli: oddasz dziecko do żłobka, przedszkola lub innej placówki, w której będzie miało zapewnioną opiekę, czyli nie będziesz zajmować się nim osobiście, podejmiesz pracę zarobkową, otrzymujesz zasiłek macierzyński, pobierasz rentę lub emeryturę.
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Dodatek przysługuje jednorazowo z okazji rozpoczęcia roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego w zerówce. Jego wysokość wynosi 100 zł.
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Jeżeli twoja pociecha w czasie nauki mieszka poza rodzinna miejscowością przysługuje dodatek w wysokości 90 zł, a gdy dojeżdża do szkoły – 50 zł.Ten dodatek wypłaca się od września do czerwca.
- dla samotnych rodziców. Ten dodatek przysługuje tylko wtedy, gdy dziecko nie ma ustalonych alimentów, bo jedno z rodziców nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany
 
Podobne tematy
Autor Tytuł Forum Odpowiedzi Data
2 Kinderland - zasiłek rodzinny z Niemiec Potrzebuję porady 2
M Zasiłek rodzinny w wymiarze 28 tygodni po ustaniu zatrudnienia??? Porady prawnika 1
Zanetka_22 Jednorazowy zasiłek rodzinny z tytułu urodzenia dziecka. Porady prawnika 2
arwen zasiłek rodzinny Porady prawnika 4
mama MATIEGO dokumenty do wniosku o zasiłek rodzinny Porady prawnika 2
Rajani Zasiłek rodzinny. Porady prawnika 5
agunia31 Zaległy zasiłek rodzinny. Porady prawnika 1
B Zasiłek rodzinny a związek partnerski. Porady prawnika 13
agunia31 Zasiłek rodzinny,a alimenty. Porady prawnika 9
KasiaiAlex Na jakiej podstawie przydzielany jest zasiłek rodzinny i dodatek opiekuńczy? Porady prawnika 2
I Kindergeld ( zasiłek rodzinny) w PL Porady prawnika 2
D Zasiłek macierzyński Potrzebuję porady 22
B Wypłata świadczenia z Zus Potrzebuję porady 11
P Zasiłek macierzyński oraz rodzicielski w przypadku umowy o pracę na czas określony - podpowiedzcie Potrzebuję porady 19
Rogata1298 Urlop macierzyński Potrzebuję porady 5
L Zasiłek pielęgnacyjny dla alergika Potrzebuję porady 1
O likwidacja firmy a kolejna ciąża Potrzebuję porady 2
P Zasilek macierzyński Potrzebuję porady 1
N Koniec urlopu macierzyńskiego a zasiłek Potrzebuję porady 4
Oleczkaaa Zus zasiłek chorobowy Potrzebuję porady 5
U Zasiłek UPwitam. Potrzebuję porady 0
wiola0904 Zasiłek macierzyński z Zus Ciąża, poród, połóg 3
N Zasiłek opiekunczy, opieka, L4 na dziecko Potrzebuję porady 1
Monia95 Zasiłek macierzyński w Irlandii Potrzebuję porady 0
D Urlop,a zasiłek macierzyński Potrzebuję porady 5
Justyna_maj2017 L4/zasiłek opiekuńczy na dziecko Potrzebuję porady 2
akinoM222 Zasiłek Potrzebuję porady 5
G zasiłek macierzyński Potrzebuję porady 2
L Kiedy złożyć wniosek do ZUS o zasiłek chorobowy? Potrzebuję porady 7
ewelina_1989 Umowa o pracę, urlop, zasiłek Potrzebuję porady 11
M Zasiłek macierzyński Potrzebuję porady 3
Sonitka Zus - zasiłek macierzyński Potrzebuję porady 3
N Własna działalność a zasiłek. Potrzebuję porady 10
M Zatrudnienie przed porodem Potrzebuję porady 2
A Zasiłek opiekuńczy Potrzebuję porady 17
M Kindergeld, Eltengeld, Zasiłek dla bezrobotnej ? co jak i gdzie pomocy ! Mamy z Niemiec 0
M Zasiłek dla bezrobotnej czy Elterngeld? Dla dziecka Kindergeld. Potrzebuję porady 3
A Umowa o pracę na czas określony a zasiłek macierzyński. Potrzebuję porady 4
P Z wychowawczego na l4- dochód uzyskany? Potrzebuję porady 6
I Koniec umowy na macierzyńskim a ciąża Potrzebuję porady 1
Marciaaa55 Umowa na czas określony a zasiłek macierzyński ! Potrzebuję porady 6
misia12 Ubezpieczenie, zasiłek, urlop. Jak to jest? Potrzebuję porady 7
E Ciąża (w USA) a url.wychowawczy (2017) - bardzo proszę o pomoc! Potrzebuję porady 4
W Umowa do dnia porodu a zasiłek macierzyński Porady prawnika 14
euphory667 Zasiłek rodzicielski Potrzebuję porady 2
A Koniec umowy o pracę przed porodem a zasiłek macierzyński Potrzebuję porady 15
doris33 zasiłek chorobowy Potrzebuję porady 3
B Zasiłek macierzyński dla bezrobotnych Potrzebuję porady 4
P Jaki zasiłek po porodzie? Porady prawnika 2
agula82 Pierwsza praca zwolnienie L4 a zasiłek chorobowy Porady prawnika 2

Podobne tematy

Do góry