reklama
 1. Kostki magnetyczne MagicubeKonkurs/

  Wybierz zabawkę, która uszczęśliwi twojego maluszka Konkurs/

  Zamknij powiadomienie

ZUS, KRUS, zasiłki, becikowe i inne podobne dylematy listopadówek 2013:)

Temat na forum 'Dzieci urodzone w listopadzie 2013' rozpoczęty przez rojku, 4 Wrzesień 2013.

 1. rojku

  rojku Gość

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  Dziewczyny obeznane prosimy o oświecenie w sprawach urzędowych :) .

  Na początek brackie i świeżutkie info o becikowym.
   
 2. brackiee

  brackiee Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  Ja wam kobitki napisze tylko to co ja wiem i co na kartce dostałam
  Do wniosku o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2013?2014 należy dołączyć:
  1.kserokopie dowodów osobistych matki i ojca dziecka/jeśli nie były skladane/
  2.akt małżenstwa/jeśli nie były składane/
  3.zaswiadczenia z urzędu skarbowego o dochodach za 2012 rok
  4.oświadczenia o dochodzie niepodlegajacym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiagnietym w roku kalendarzowym 2012
  5.zaswiadczenia albo oświadczenia o wysokości skladek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2012
  6.nakaz platniczy,zaswiadczenie lub oświadczenie o wielkości gospogarstwa rolnego posiadanego w 2012 roku
  7.zaświadczenie o nie ubieganie się o zasiłek rodzinny w innej gminie/jeśli sie jest zameldowanym w innej gminie niż sie mieszka/
  8.dokument określajacy datę utraty dochodu oraz miesięczna wysokość utraconego dochodu

  a i zapomniałam o skróconym odpisie aktu urodzenia dziecka

  ubiegając się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka czyli becikowe należy również dołączyć

  zaświadczenie lekarskie/wystawione przez lekarza ginekologa lub położną/potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieka medycznanie pózniej niż od 10 tygodnia ciąży do porodu/
   
  Ostatnia edycja: 4 Wrzesień 2013
 3. reklama
 4. annie.

  annie. bean carrier

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  dziewczyny kopiuję z wrześniówek bo w zasadzie jest tam wszystko o czym chciałam Wam napisać

  Po urodzeniu się dziecka:
  W ciągu 2 tygodni jeden z rodziców powinien zgłosić ten fakt w urzędzie stanu cywilnego, w miejscu, w którym dziecko się urodziło. Niezbędne jest wydane przez szpital zaświadczenie o urodzeniu się dziecka i z tego co pamiętam małżeństwom, które ślub brały w innym miejscu akt małżeństwa. Otrzymamy akt urodzenia dziecka.

  Aby otrzymać PESEL dziecka trzeba się zgłosić do UM lub również w USC, zależy od miasta.

  Urlop macierzyński:
  20 tygodni
  + 6 tygodni
  + 26 tygodni

  Jeżeli matka w terminie do 14 dni od porodu zadeklaruje, że będzie korzystać z 52-tygodniowego urlopu (macierzyńskiego, dodatkowego i rodzicielskiego łącznie), przez cały okres jego trwania będzie otrzymywać zasiłek w wysokości 80 proc. swojego wynagrodzenia. Jeżeli decyzję o przejściu na urlop dodatkowy podejmie dopiero gdy już będzie przebywać na urlopie macierzyńskim, to przez pierwszych 26 tygodni będzie otrzymywać 100 proc. swojego wynagrodzenia, a w pozostałym czasie 60 proc.

  Jeżeli kobieta zadeklaruje, że będzie korzystać z 52-tygodniowego urlopu macierzyńskiego, jednak po 20 tygodniach zdecyduje, że chce wrócić do pracy, przysługuje jej wyrównanie dotychczas pobranego zasiłku z 80 proc. do 100 proc.
  Nie wiem niestety jak jest w przypadku zmiany pracodawcy.

  Tatusiom przysługuje 2 dni urlopu okolicznościowego i 2 tygodniowy urlop, do wykorzystania w ciągu roku od narodzin dziecka.
  Znalazłam jeszcze taką informację dotyczącą L4 na żonę dla męża:
  Art. 33. 1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres:
  1) 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2;
  2) 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3.
  2. Zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym.
  3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się niezależnie od liczby członków rodziny uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.
  Art. 34. Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.
  Teoretycznie po porodzie małżonek może dostać 60 dni zasiłku opiekuńczego na dziecko lub 14 dni na żonę. Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku


  Becikowe:

  Przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł (dochody za rok 2011)
  Wysokość - 1000 zł wypłacana jednorazowo.
  Dokumenty potrzebne do becikowego to:
  - wniosek o przyznanie becikowego
  - zaświadczenie lekarskie matki dziecka, że matka zgłosiła się do lekarza ginekologa nie później jak w 10 tygodniu ciąży i była minimum na 3 wizytach
  - oświadczenie, że drugi z rodziców nie otrzymał becikowego
  - oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów za rok poprzedzający rok złożenia wniosku
  - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
  - kopię dokumentu tożsamości osoby ubiegającej się o świadczenie
  Dokumenty składa się w MOPSIE (tam też można pobrać wzory dokumentów), do 12 miesięcy od narodzin dziecka.

  (edit Rojku: linki do wzorów dokumentów również TU)

  Jest jeszcze becikowe samorządowe – zależy ono od miejscowość w której się zamieszkuje. W Urzędzie Miasta lub Gminy należy zorientować się czy takowa pomoc jest wypłacana i jakie warunki należy spełnić by ją otrzymać.
  Ciekawostek kilka:

  Matka ma prawo do urlopu macierzyńskiego na 2 tygodnie przed narodzinami dziecka i WAŻNE ma prawo, nie obowiązek. Wiem z doświadczenia, że wielu ginekologów „zmusza” do wzięcia macierzyńskiego jeszcze przed urodzeniem dziecka.
  Przepisy nie są jednoznaczne w tej kwestii, ze swego doświadczenia radzę „powalczyć” z ginem.

  Druga ciekawostka dotyczy ochrony w przypadku powrotu na niepełny etat po urlopie macierzyńskim. Jeśli ma się prawo do urlopu wychowawczego, a zmniejszy się wymiar czasu pracy przez rok podlegamy ochronie przed zwolnieniem. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, zwolnień grupowych lub z winy pracownika.
  Wniosek należy złożyć na 2 tygodnie przed planowanym powrotem do pracy.
  Podstawa prawna KP art. 186

  Trzecia sprawa, to już nie ciekawostka, pamiętajcie, że przysługuje Wam 2 dni opieki na dziecko w roku kalendarzowym (jednemu z rodziców). Trzeba o tym pamiętać, bo urlop niewykorzystany przepada.
   
  Ostatnio edytowane przez moderatora: 5 Wrzesień 2013
 5. annie.

  annie. bean carrier

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  Uznanie dziecka nienarodzonego:

  Ojcostwo może być uznane przed urodzeniem dziecka, w trakcie rejestracji urodzenia dziecka lub po sporządzeniem aktu urodzenia (art.75 §1). Do uznania ojcostwa potrzebna jest zgoda matki w formie oświadczenia potwierdzającego, że dany mężczyzna jest ojcem dziecka. Najlepiej więc razem udać się do USC, złożyć oświadczenia i podpisy. Oświadczenie o uznaniu dziecka składa się najczęściej w USC właściwym dla miejsca zamieszkania matki. Można uznać również dziecko w każdym innym urzędzie stanu cywilnego (przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce). Wymagane dokumenty do uznania dziecka poczętego:
  • dowody osobiste/paszporty rodziców,
  • gdy matka jest panną - odpis skrócony jej aktu urodzenia,
  • gdy matka jest rozwiedziona - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
  • gdy matka jest wdową - odpis skrócony aktu zgonu męża,
  • -zaświadczenie lekarskie o ciąży kobiety,
  Nie są wymagane w/w odpisy aktów, jeżeli zostały sporządzone w tym samym urzędzie.
  • przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka — bez opłat,
  Nazwisko dziecka uznanego przez ojca wynika ze zgodnych oświadczeń rodziców składanych z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa.
  Dziecko może nosić nazwisko: ojca, matki, matki+ojca, ojca+matki. Jeżeli rodzice dziecka nie złożyli oświadczeń o nazwisku dla dziecka, nosi ono nazwisko matki i dołączonego do niego nazwiska ojca .
  Z oświadczenia o uznaniu dziecka poczętego do księgi urodzeń wydaje się dokument złożonego oświadczenia na druku odpisu zupełnego aktu urodzenia. Po urodzeniu dziecka, przy sporządzaniu jego metryki - rodzice dziecka powinni złożyć ten dokument (wynika z niego nazwisko dziecka i jego pochodzenie od mężczyzny, który je uznał).
   
  Ostatnio edytowane przez moderatora: 5 Wrzesień 2013
 6. annie.

  annie. bean carrier

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  Lista zasiłków które można otrzymać:


  Zasiłki rodzinne
  Podstawową formą pomocy jest zasiłek rodzinny. Do zasiłku przysługuja dodatki.

  Komu zasiłek
  - rodzinom, w których miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 504 zł netto;
  - rodzinom wychowującym dziecko niepełnosprawne, w których miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 583 zł netto.

  Zasiłek przysługuje:
  - do czasu ukończenia przez dziecko 18. roku życia;
  - do 21. roku życia, jeśli się uczy (nie dotyczy to studiów);
  - do 24. roku życia, jeśli jest niepełnosprawne i jednocześnie uczy się lub studiuje.

  Gdzie po pomoc
  Wniosek o zasiłek składasz w urzędzie gminy lub miasta lub w ośrodku pomocy społecznej upoważnionym przez wójta, burmistrza lub prezydenta do wypłacania świadczeń rodzinnych. Formularz wniosku znajdziesz w urzędzie i na stronie internetowej: www.mpsis.gov.pl.Jeśli starasz się też o dodatki do zasiłku, na formularzu zakreślasz odpowiedni kwadrat.

  Co we wniosku
  Wniosek powinien zawierać dane:
  - osoby występującej o przyznanie świadczenia, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
  - dzieci pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.

  Jakie dokumenty do wniosku
  Do wniosku powinieneś dołączyć (zależnie od dodatku, o który się starasz):
  - zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członków rodziny;
  - zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości innych dochodów;
  oraz ewentualnie:
  - dokument stwierdzający wiek dziecka;
  - orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
  - zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
  - zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia.

  Ile możesz dostać:
  Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka.
  - 68 zł na dziecko do 5 lat;
  - 91 zł na dziecko od 6 do 18 lat;
  - 98 zł na dziecko od 19 do 24 lat.

  Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
  Przysługuje ci tylko wtedy, gdy masz przyznany zasiłek rodzinny. Możesz się o niego starać najpóźniej do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

  Uwaga! Nie myl tego dodatku z tzw. becikowym, do którego mają prawo wszyscy rodzice.

  Ile możesz dostać:
  - 1000 zł na każde dziecko (jednorazowo)


  Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego

  Przysługuje ci tylko, jeśli masz przyznany zasiłek rodzinny i masz prawo do urlopu wychowawczego.

  Jest przyznawany
  - do 24 miesięcy na jedno dziecko;
  - do 36 miesięcy, jeśli urodzi się dwoje lub więcej dzieci;
  - do 72 miesięcy, jeśli urodzi się dziecko niepełnosprawne.Nie przysługuje ci, jeśli:
  - bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pracowałaś krócej niż 6 miesięcy;
  - w czasie urlopu wychowawczego pracujesz;
  - nie zajmujesz się dzieckiem osobiście (np. dziecko chodzi do przedszkola).

  Ile możesz dostać
  - 400 zł miesięcznie.

  Dodatek dla rodzin wielodzietnych
  Przysługuje ci, jeśli masz prawo do zasiłku rodzinnego i wychowujesz co najmniej troje dzieci. Możesz dostać 80 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko.

  Dodatek dla samotnych rodziców
  Możesz go dostać, jeśli masz prawo do zasiłku rodzinnego, a ojciec dziecka nie żyje lub jest nieznany.

  Możesz dostać:
  - 170 zł na dziecko, ale nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci w rodzinie - przy dochodzie 504 zł na osobę;
  - 250 zł na dziecko niepełnosprawne, ale nie więcej niż 500 zł, gdy dwoje lub więcej dzieci jest niepełnosprawnych - przy dochodzie 583 zł na osobę.

  Dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego

  Przysługuje ci:
  - jeśli masz prawo do zasiłku rodzinnego i wychowujesz dziecko do ukończenia 16. roku życia, a ono ma orzeczenie o niepełnosprawności;
  - jeśli masz prawo do zasiłku rodzinnego i wychowujesz dziecko powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, a ono ma orzeczenie o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  Możesz dostać:
  - 60 zł na dziecko do 5. roku życia;
  - 80 zł na dziecko w wieku od 6 do 24 lat.

  Dodatek wyprawkowy

  Możesz go otrzymać, jeśli masz prawo do zasiłku rodzinnego i wychowujesz dzieci od zerówki po szkołę ponadgimnazjalną. Możesz dostać 100 zł na dziecko raz w roku w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego (na wyprawkę szkolną).

  Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

  Otrzymasz go, jeśli przysługuje ci zasiłek rodzinny, a twoje dziecko uczy się poza miejscem zamieszkania. Możesz dostać:
  - 90 zł miesięcznie od września do czerwca - na opłacenie kosztów mieszkania (np. internatu, bursy) w miejscowości, w której znajduje się szkoła.
  - 50 zł miesięcznie od wrześnie do czerwca - gdy dziecko dojeż-dża do szkoły w innej miejscowości.

  Uwaga! Jedno dziecko dostaje dodatek albo na mieszkanie, albo na dojazdy.

  Zasiłek pielęgnacyjny
  Od tego roku można go dostać bez względu na dochody. Przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

  Komu przysługuje:
  - niepełnosprawnemu dziecku;
  - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia;
  - osobie, która ukończyła 75 lat.

  Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
  - osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
  - osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
  - jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

  Możesz dostać 153 zł miesięcznie.

  Świadczenie pielęgnacyjne

  Masz do niego prawo, jeżeli nie podejmujesz lub rezygnujesz z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad:
  - osobą mającą orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  - osobą mającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

  Uwaga! Od 1 stycznia 2010 r. przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

  Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
  - matce albo ojcu lub innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny - pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki nad osobą niepełnosprawną
  - opiekunowi faktycznemu dziecka, który wystąpił z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka
  - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.


  Świadczenia rodzinne - Pieniądze, Pomoc Społeczna, Zasiłek, Zasiłek Rodzinny -Wydarzenia, Sport, Plotki, Auto-moto, Seriale - SE.pl

   
  Ostatnio edytowane przez moderatora: 5 Wrzesień 2013
 7. brackiee

  brackiee Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  annie nas dotyczy dochód za 2012 rok a nie 2011 bo zasiłek rodzinny i becikowe jest po pazdzierniku 2013.
  Rodzinne jest przyznawane od listopada tego roku do listopada roku następnego.Taki mają tzw.okres rozliczeniowy.
   
 8. annie.

  annie. bean carrier

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  zaraz poprawiam :)

  rojku ależ to pięknie podkolorowałaś :-)
   
 9. melonowa89

  melonowa89 Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  dziewczyny dzisiaj bylam dowiadywac sie o becikowe i potrzebne jest zaswiadczenie z urzedu skarbowego za 2011 rok i tez sie bardzo zdziwilam

  *aby dostac dodatek do rodzinnego - becikowe- dochod nie moze przekroczyc 504 zl
  * aby dostac becikowe rządowe/ gminne dochod na osobe nie moze przekroczyc 539 zl
  * no i becikowe "dla wszystkich" dochód za osobe 1922 zl
   
 10. reklama
 11. brackiee

  brackiee Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  no to ja już nic z tego nie rozumiem wychodzi że co urząd to innaczej chcą
  mnie powiedziała że za 2012 rok
  aż zadzwonie i sie zapytam jeszcze raz
   
 12. DoMisia1985

  DoMisia1985 Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  A czy orientujecie się, czy dochód za 2011 rok przeliczamy na ilość osób z 2011, czy ilość osób w 2013? (chodzi mi czy uwzględniamy nowego członka rodziny z 2013?)
   

Poleć forum

 1. Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu: utrzymania sesji zalogowanego użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności i efektywności publikowanych reklam.Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
  Zamknij powiadomienie