Napady afektywnego bezdechu najczęściej pojawiają się między 6. a 18. miesiącem, nasilają się w 2. roku życia i ustępują pomiędzy 5.– 6. rokiem. Czynnikiem wywołującym jest najczęściej płacz lub nagły bodziec bólowy. Najczęściej bezdechy nie są groźne.

Wyróżnia się bezdech siny oraz bezdech blady.

Bezdech siny, czynniki i objawy:

Bezdech blady, czynniki i objawy:

W rzadkich przypadkach mogą pojawić się drgawki.

Co robić. Napady bezdechu po płaczu:

Po ustąpieniu pierwszego w życiu napadu zgłoś się do pediatry. Bezdech może być objawem poważniejszych chorób!

Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji bardzo jasno precyzują, żeby w sytuacji, w której dziecko nie reaguje i nie oddycha prawidłowo, rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową!