Rejestracja urodzeń

Rejestracja urodzeń

Każde urodzone  dziecko wymaga zarejestrowania w USC w terminie 14 dni od dnia narodzin.

Zgłoszenia dziecka obowiązani są dokonać:

·    ojciec dziecka, 
·    mama ,jeżeli stan jej  zdrowia na to pozwala
·    w wyjątkowych okolicznościach, inna osoba pełnoletnia
upoważniona na piśmie przez rodziców dziecka

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PODCZAS REJESTRACJI NOWORODKA: 

W PRZYPADKU DZIECKA POCHODZĄCEGO Z MAŁŻEŃSTWA :

·    dowody osobiste rodziców 
·    odpis skrócony aktu małżeństwa 
·    zaświadczenie o urodzeniu dziecka wydane przez szpital

KIEDY MAMA DZIECKA JEST PANNĄ:

·    dowód osobisty matki dziecka 
·    odpis skrócony aktu urodzenia matki
·    zaświadczenie o urodzeniu dziecka

MAMA PO ROZWODZIE :

·    dowód osobisty matki dziecka
·    odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
·    zaświadczenie o urodzeniu dziecka
jeżeli od rozwodu nie upłynęło 300 dni – przyjmuje się, ze ojcem dziecka jest były mąż

GDY MAMA JEST WDOWĄ :

·    dowód osobisty matki dziecka 
·    odpis skrócony aktu małżeństwa 
·    odpis skrócony aktu zgonu ojca dziecka 
·    zaświadczenie o  urodzeniu dziecka
w okresie do 300 dni od śmierci męża – przyjmuje się, że jest on ojcem dziecka

reklama

KIEDY DZIECKO POZAMAŁŻEŃSKIE MA ZOSTAĆ UZNANE PRZEZ OJCA DZIECKA:

·    oboje rodzice biologiczni muszą stawić się razem  z dowodami osobistymi oraz z w/w dokumentami w zależności od stanu cywilnego
·    odpis aktu urodzenia matki dziecka
·    zaświadczenie o urodzeniu dziecka

 

Ocena: 4.26 z 5. Ocen: 33

Kliknij, żeby dodać swój głos

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: