Książeczka zdrowia dziecka znów obowiązkowa

Książeczka zdrowia dziecka znów obowiązkowa

reklama

Do 2002 roku posiadanie książeczek zdrowia dziecka było obowiązkowe. Później, gdy przestały być dokumentem, zastąpiły je nowe książeczki, najczęściej sponsorowane przez firmy farmaceutyczne. Od 2016 roku to się zmieni – książeczka zdrowia dziecka znów będzie ujednoliconym, obowiązkowym dokumentem urzędowym.

Obecnie książeczki zdrowia, wydawane rodzicom przy urodzeniu dziecka przez oddziały noworodkowe, różnią się między sobą nie tylko grafiką, ale i zawartością - ich wypełnianie nie jest obowiązkowe. To ma się zmienić.

O to, by tak się stało, zabiegał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Jego zdaniem pozwoli to na gromadzenie - w sposób rzetelny i jednorodny - informacji o stanie zdrowia dziecka, przebiegu jego leczenia, szczepieniach, badaniach bilansowych, przeprowadzonych zabiegach, ale także przypomni rodzicom, że w Polsce wszystkie dzieci mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej.

Książeczka może pomóc monitorować losy dziecka, ułatwi komunikację między pacjentem a lekarzem, usprawni leczenie, a w sytuacjach nagłych dane z książeczki zdrowia mogą być dla personelu medycznego cennym źródłem informacji o dziecku.

reklama

- Gdy rodzi się dziecko, powinno być ono zgłoszone do lekarza pierwszego kontaktu. Szpital powinien powiadamiać nie tylko urząd stanu cywilnego, ale również przychodnię - wskazaną przez rodzica lub najbliższą miejsca zamieszkania dziecka. Nie można czekać, aż zrobią to rodzice, to powinna być odpowiedzialność państwa. – mówi Rzecznik Praw Dziecka.

Zdaniem Rzecznika dokument powinien być funkcjonalny, tzn. prosty do wypełnienia dla personelu medycznego (czytelny system skrótów i możliwości zakreśleń) oraz użyteczny dla rodziców (pokazując historię zdrowia dziecka, ułatwi dokonanie oceny skuteczności leczenia, w tym prawidłowości podejmowanych decyzji w zakresie leczenia).

Pojawiają się głosy krytyki ze strony lekarzy – niektórzy sugerują, że dokument w formie papierowej to nie tylko zbędna biurokracja, ale i rozwiązanie przestarzałe. Według nich lepiej sprawdziłby się system informatyczny.

reklama

Minister Zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, jednolity wzór m.in. książeczki zdrowia dziecka (październik 2015) oraz kart przebiegu ciąży i obserwacji porodu. Przywrócenie książeczki zdrowia dziecka to część założeń projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta.

Źródło: PAP


Ocena: 5 z 5. Ocen: 1

Kliknij, żeby dodać swój głos

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: