reklama
MDM, czyli Mieszkanie dla Młodych

MDM, czyli Mieszkanie dla Młodych

23 listopada 2013 roku weszła w życie ustawa określająca zasady rządowego programu MdM, czyli Mieszkanie dla Młodych. Jest to adresowana głównie do ludzi młodych pomoc państwa w zakupie własnego mieszkania.

Sam program zacznie obowiązywać od stycznia 2014 roku, więc jeżeli planujesz zakup własnego mieszkania lub budowę domu, warto się przyjrzeć - kiedy, komu i w jakiej wysokości państwo dopłaci.

Dopłatę mogą otrzymać:

·    małżeństwa, z których przynajmniej jedno z małżonków nie ma więcej niż 35 lat (liczy się rok kalendarzowy czyli np. osoba kończąca w styczniu 35 lat – do końca roku może wziąć udział w programie);

·    single – również z ograniczeniem wieku 35 lat;

Warunki do spełnienia:

·    brak własnego mieszkania, również w przeszłości – musi to być pierwsze mieszkanie. Jeżeli o dofinansowanie starają się małżonkowie – warunek dotyczy obojga;

·    zakup lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym;

·    kupowane mieszkanie nie może być większe niż 75 m2, a dom – 100 m2. Dla rodzin z trójką dzieci limit ten jest większy o 10m2;

·    wielkość mieszkania

·    mieszkanie kupowane na kredyt:

·    zaciągnięty wyłącznie na zakup mieszkania,

·    na co najmniej 50% ceny mieszkania,

·    wyłącznie w złotówkach,

·    na okres co najmniej 15 lat,

·    kredytobiorcą musi być starający się o dofinansowanie nabywca mieszkania. Jeżeli nie ma wystarczającej zdolności kredytowej – do samego kredytu mogą przystąpić również inni członkowie rodziny.

Forma i wysokość dofinansowania:

·    dopłata do zakupu mieszkania jest jednorazowa; wpłacana jako część wkładu własnego;

·    wysokość dofinansowania wynosi 10% kwoty obliczonej jako iloczyn powierzchni mieszkania (nie więcej niż 50m2) oraz wskaźnika kosztu przeliczeniowego dla danej gminy. Wskaźnik ten będzie na bieżąco aktualizowany i publikowany przez BGK;

·    jeżeli rodzina (nie musi to być małżeństwo) posiada dzieci – wysokość dofinansowania wzrasta do 15%;

·    urodzenie w przeciągu 5 lat trzeciego lub kolejnego dziecka – dodatkowe dofinansowanie w wysokości 5%. Trafia ono również na konto – jako nadpłata kredytu;

Czy są to korzystne warunki? Na pewno przy zakupie pierwszego własnego mieszkania liczy się każda możliwość dofinansowania, warto więc zainteresować się także programem MdM. Już za kilka miesięcy okaże się, jak wielką popularnością się cieszy.

Marzanna Szulta

reklama