reklama

Abonament RTV. Płacić czy nie?

Jak to jest z abonamentem RTV – powinno się go płacić czy nie? Od kilku lat atmosfera wokół tego tematu ma charakter bardzo polityczny, a niepłacenie abonamentu stało się... bardzo modne. Niestety, niezależnie od takich czy innych słów czy obietnic polityków, abonament RTV nadal istnieje, a dopóki nie zostaną zmienione zasady – mamy obowiązek opłacania o. Wprawdzie nie wywiązuje się z tegoż połowa z nas, ale niczego to nie usprawiedliwia. Żadnym wytłumaczeniem nie jest też fakt, że nie oglądasz telewizji publicznej.

Abonament radiowo-telewizyjny płaci się obowiązkowo za samo posiadanie radia i/lub telewizora. Liczy się tu gospodarstwo domowe. Jeżeli masz w domu np. 2 telewizory, radio w domu i dodatkowo jeszcze w samochodzie – płacisz tylko jedną opłatę abonamentową. W roku 2012 wynosi ona miesięcznie 5,50zł za samo radio i 18,50zl za radio i telewizor. Opłata powinna być uiszczana w terminie do 25-go każdego miesiąca.

Mając zarejestrowany odbiornik i nie płacąc – zbierają się na twoim koncie zaległości. Jeżeli jeszcze nie dostałaś upomnienia, wkrótce możesz je otrzymać. Zignorowanie upomnienia może być niebezpieczne. Poczta Polska o wyegzekwowanie długu zwraca się do urzędów skarbowych, które na pewno są bardzo skuteczne w ściąganiu należności. Lepiej, abyś nie musiała się o tym przekonywać w praktyce. Tym bardziej, że kwota może nie być mała, a dojdą do tego jeszcze koszty egzekucji. Jeżeli abonamentu nie płacisz od dawna – mogło się tego uzbierać. Obecnie wysyłane upomnienia mogą dotyczyć zaległości z ostatnich 5 lat – na dzień dzisiejszy jest to kwota 1585,25zł. Nawet jeżeli w międzyczasie zmieniłaś adres zamieszkania, wcale nie oznacza to, że uda ci się ukryć. Poczta Polska odszukuje poszczególnych dłużników w bazie adresowej ewidencji ludności, wykorzystując numer PESEL.

Paradoksalnie, w znacznej lepszej sytuacji są ci, którzy nie zarejestrowali swoich odbiorników i nie figurują w kartotekach abonentów. Tu kara wynosi 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej, czyli ok.555zł. Pod warunkiem, że w wyniku przeprowadzonej kontroli zostanie stwierdzone, że masz w domu radio czy telewizor. Wprawdzie Poczta Polska wysyła kontrolerów, ale ewentualne wpuszczenie ich do mieszkania zależy tylko i wyłącznie od twojej dobrej woli - wcale nie musisz tego robić. Pracownicy Poczty Polskiej nie mają prawa wejścia i dokonania przeszukania. Teoretycznie, mogliby to zrobić, gdyby byli w towarzystwie policjanta, ale Policja nie chce angażować się w tego typu akcje. Samo podejrzenie, że być może masz telewizor i nie uiszczasz opłaty abonamentowej to jednak trochę za mało, aby dokonać przeszukania bez nakazu sądu czy prokuratora.

Z Pocztą Polską nie chcą w tym zakresie współpracować także operatorzy telewizyjni. Nie mając takiego obowiązku ustawowego, nie przekazują list swoich abonentów w celu porównania ich z kartoteką opłat abonamentowych. Też robią to w zgodzie z prawem – baza własnych klientów i lista świadczonych im usług nie powinna podlegać upowszechnieniu. Teoretycznie więc nie ma większych powodów do obaw, ale tak naprawdę, jeśli chcesz być w porządku wobec obowiązującego prawa i wypełnić swój obowiązek obywatelski,powinnaś zarejestrować odbiornik i płacić abonament RTV.
Rejestracja odbiornika powinna mieć miejsce w okresie 14 dni od jego zakupu. Nie masz jednak obowiązku pokazywania paragonu, faktury czy innego dowodu zakupu. Możesz zrobić to w dowolnym urzędzie pocztowym.     Zarejestrować odbiornik radiowy czy telewizyjny możesz także przez internet, korzystając ze strony:
Poczta Polska – RTV    

Na tej stronie możesz też wyrejestrować odbiornik – wybierając odpowiednią pozycję z menu po lewej stronie. Znajdziesz tam również wykaz osób zwolnionych z konieczności płacenia abonamentu. Oprócz emerytów i inwalidów, na liście zwolnień są także osoby bezrobotne. Jeżeli masz taki status – pomyśl, czy nie skorzystać z tej opcji. I spokojnie, bez wyrzutów sumienia oglądać telewizję.

Marzanna Szulta

reklama