reklama
Abonament RTV. Płacić czy nie?

Abonament RTV. Płacić czy nie?

Jak to jest z abonamentem RTV – powinno się go płacić czy nie? Od kilku lat atmosfera wokół tego tematu ma charakter bardzo polityczny, a niepłacenie abonamentu stało się... bardzo modne. Niestety, niezależnie od takich czy innych słów czy obietnic polityków, abonament RTV nadal istnieje, a dopóki nie zostaną zmienione zasady – mamy obowiązek opłacania o. Wprawdzie nie wywiązuje się z tegoż połowa z nas, ale niczego to nie usprawiedliwia. Żadnym wytłumaczeniem nie jest też fakt, że nie oglądasz telewizji publicznej.

Abonament radiowo-telewizyjny płaci się obowiązkowo za samo posiadanie radia i/lub telewizora. Liczy się tu gospodarstwo domowe. Jeżeli masz w domu np. 2 telewizory, radio w domu i dodatkowo jeszcze w samochodzie – płacisz tylko jedną opłatę abonamentową. W roku 2017 wynosi ona miesięcznie 7zł za samo radio i 22,70zl za radio i telewizor (roczna opłata - 245,15 zł). Opłata powinna być uiszczana w terminie do 25-go każdego miesiąca.

Mając zarejestrowany odbiornik i nie płacąc – zbierają się na twoim koncie zaległości. Jeżeli jeszcze nie dostałaś upomnienia, wkrótce możesz je otrzymać. Zignorowanie upomnienia może być niebezpieczne. Poczta Polska o wyegzekwowanie długu zwraca się do urzędów skarbowych, które na pewno są bardzo skuteczne w ściąganiu należności. Lepiej, abyś nie musiała się o tym przekonywać w praktyce. Tym bardziej, że kwota może nie być mała, a dojdą do tego jeszcze koszty egzekucji. Jeżeli abonamentu nie płacisz od dawna – mogło się tego uzbierać. 

Nawet jeżeli w międzyczasie zmieniłaś adres zamieszkania, wcale nie oznacza to, że uda ci się ukryć. Poczta Polska odszukuje poszczególnych dłużników w bazie adresowej ewidencji ludności, wykorzystując numer PESEL.

Rejestracja odbiornika powinna mieć miejsce w okresie 14 dni od jego zakupu. Nie masz jednak obowiązku pokazywania paragonu, faktury czy innego dowodu zakupu. Możesz zrobić to w dowolnym urzędzie pocztowym. Zarejestrować odbiornik radiowy czy telewizyjny możesz także przez internet.

Na tej stronie możesz też wyrejestrować odbiornik – wybierając odpowiednią pozycję z menu po lewej stronie. Znajdziesz tam również wykaz osób zwolnionych z konieczności płacenia abonamentu. Są to:

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej
  • kombatantów, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, ale jej wysokość nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia
  •  osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.
  • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu
  • osoby bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Jeżeli masz taki status – pomyśl, czy nie skorzystać z tej opcji. I spokojnie, bez wyrzutów sumienia oglądać telewizję.

Marzanna Szulta

reklama