reklama
Okulary korekcyjne dla pracownika

Okulary korekcyjne dla pracownika

Czy pracujesz przy komputerze? Jesteś zatrudniona na etacie? Jeżeli na obydwa pytania odpowiadasz twierdząco – czytaj dalej.

Z pewnością wiesz, że długotrwała praca przy monitorze ekranowym nie działa korzystnie na wzrok. Wcześniej czy później poczujesz, że przyda ci się wsparcie, czyli okulary lub soczewki kontaktowe. Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz ich kupować na własny koszt - możesz zażądać pokrycia tych wydatków od pracodawcy.

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom środków ochrony przed szkodliwymi warunkami pracy występującymi na stanowisku pracy. Ponieważ do takich szkodliwych warunków zaliczana jest także praca przy monitorze ekranowym, sfinansowanie kosztów szkieł korekcyjnych należy do zatrudniającego cię pracodawcy.

Oczywiście nie każdy pracownik mający kontakt z komputerem ma prawo do takiego zwrotu. Musisz spełnić następujące warunki:

·    praca przy komputerze zajmuje ci co najmniej połowę wymiaru czasu;

·    pogorszenie stanu twojego wzroku jest stwierdzone przez lekarza-specjalistę,

W praktyce oznacza to, że w ramach cyklicznych badań okresowych powinnaś trafić także do okulisty, który po zbadaniu wzroku i stwierdzeniu potrzeby stosowania szkieł korekcyjnych, oprócz recepty na ich zakup, wystawia ci także zaświadczenie dla pracodawcy. Okulary czy soczewki kontaktowe kupujesz na własny koszt, a następnie przedstawiasz rachunek pracodawcy, który zwraca ci poniesione koszty. Nie zawsze oznacza to jednak 100% kwoty widniejącej na fakturze. W większość zakładów pracy jest ustalony górny limit wydatków na ten cel, uwzględniający standardowe oprawki i szkła. Jeżeli zdecydujesz się więc na jakiś droższy model, szkła zastąpisz soczewkami z tworzywa i rachunek przewyższy tę kwotę – dostaniesz zwrot tylko do wysokości tego limitu.

Prawo to nie jest jednorazowe. Za każdym razem, gdy spełniasz warunki – możesz z niego skorzystać. W dodatku, jeżeli do kolejnego badania okresowego jest jeszcze dużo czasu, a ty już teraz odczuwasz duży dyskomfort spowodowany pogorszeniem wzroku, możesz wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o skierowanie cię na badanie wzroku. Koszt takiego badania ponosi pracodawca i musisz skorzystać z tej ścieżki, nie wystarczy pójść po prostu do okulisty i przynieść zaświadczenie o pogorszeniu wzroku.

Prawo to przysługuje niestety tylko pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, opartą o Kodeks Pracy. Nie mogą skorzystać z takiej refundacji osoby zatrudnione na podstawie Kodeksu Cywilnego czyli wszystkie umowy-zlecenia, o dzieło itp. Jeżeli sama prowadzisz działalność gospodarczą – też nie masz do tego prawa. Zatrudniając pracowników – koszty tej refundacji możesz wliczyć do kosztów DG, ale twoje własne okulary to twój osobisty wydatek i nie stanowi kosztu.

Marzanna Szulta

reklama