reklama
Pogrzeb w rodzinie - formalności i organizacja

Pogrzeb w rodzinie - formalności i organizacja

Śmierć, szczególnie bliskiej osoby, jest zawsze traumatycznym przeżyciem, na które trudno się przygotować.

Sytuacja jest jeszcze trudniejsza, jeżeli to właśnie na ciebie spada konieczność zorganizowania pogrzebu. Wówczas, niezależnie od bólu po stracie kogoś bliskiego, musisz zająć się wszystkimi formalnościami. W dodatku, jeśli nie masz jakiejś szybko dostępnej rezerwy finansowej na pokrycie najpilniejszych związanych z tym wydatków, problemy się skumulują. Czy i na co możesz liczyć? Od czego musisz zacząć?

Podstawą wszelkich formalności jest zawsze świadectwo zgonu. Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu – właśnie stamtąd go dostaniesz. Śmierć w domu wymaga stwierdzenia przez lekarza pogotowia ratunkowego, ale samo świadectwo zgonu jest wydawane przez lekarza pierwszego kontaktu osoby zmarłej. Z tym dokumentem możesz zacząć załatwiać wszystkie inne sprawy. Pamiętaj jednak o tym, że jest to dokument wydawany tylko w jednym egzemplarzu i zostaje on zabrany przez Urząd Stanu Cywilnego. Jeżeli więc przewidujesz, że może być ci potrzebny później także do innych celów – przed pójściem do urzędu zrób ksero. Może się przydać – niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe żądają go przy wypłacie odszkodowania, szczególnie jeśli śmierć nastąpiła w wyniku konkretnej choroby czy wypadku. Świadectwo zgonu jest jedynym dokumentem, w którym jest wpisana przyczyna śmierci. Po oddaniu go w USC – nie będziesz już miała do niego dostępu.    

Z świadectwem zgonu udajesz się do USC w miejscowości, gdzie nastąpiła śmierć. Nie można tego załatwić w żadnym innym miejscu i to niezależnie od miejsca zamieszkania osoby zmarłej. Do USC po akt zgonu możesz udać się sama, ale możesz też zlecić to firmie pogrzebowej – obecnie już prawie wszystkie włączyły to w pakiet kompleksowej organizacji pogrzebu. Pamiętaj o tym, że do wydania aktu zgonu potrzebny jest dowód osobisty osoby zmarłej, a jeżeli nie była stanu wolnego – również dowód osobisty współmałżonka.

Akt zgonu otrzymasz w 3 egzemplarzach – bezpłatnie. Jeżeli potrzebujesz więcej – możesz od razu o to wystąpić, ale już za dodatkową opłatą. Mając akt zgonu – możesz udać się do firmy pogrzebowej i zająć się wszystkimi innymi ustaleniami. Najczęściej nie wymaga to żadnych opłat z góry – rozliczenie może nastąpić już po pogrzebie i odebraniu zasiłku pogrzebowego. Bardzo często wystarczy też zostawić odpowiednie upoważnienie dla firmy pogrzebowej, która sama rozliczy się z ZUS. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w przypadku śmierci osoby objętej ubezpieczeniem społecznym, pobierającej emeryturę lub rentę i najbliższych członków jej rodziny. Wypłaca się go na podstawie oryginałów rachunków za pogrzeb, w wysokości obecnie nie więcej niż 4000zł. Standardowe koszty pogrzebu z reguły obejmują tylko wydatki podstawowe, związane ściśle z samym pogrzebem. Nie licz na to, że wystarczy również na dodatkowe wieńce czy też stypę.

W obliczu śmierci – pieniądze wydają się nie mieć większego znaczenia, ale sam pogrzeb już bezpłatny nie jest i wymaga środków finansowych. Nawet biorąc pod uwagę polisy na życie – z reguły pieniądze trafiają już po pogrzebie. Po raz kolejny potwierdza się więc, że warto mieć gdzieś żelazną rezerwę finansową na niespodziewane przypadki losowe.

Marzanna Szulta

reklama