reklama
Prawa i przywileje przysługujące samotnym matkom

Prawa i przywileje przysługujące samotnym matkom

Jeżeli jesteś samotną matką, sama wiesz najlepiej, jakim wyzwaniem jest wychowywanie dziecka w pojedynkę. Dotyczy to wszystkich sfer życia – choćby wyjścia do kina, wizyty lekarza, pójściu do fryzjera. Ba! Nawet większe zakupy mogą być problemem, szczególnie jeżeli w pobliżu nie masz nikogo bliskiego, kto mógłby cię wspomóc.

Finansowo z pewnością też nie masz zbyt łatwo i to niezależnie od tego, czy - i w jakiej wysokości - dostajesz alimenty. Wszystko to oznacza, że przyda ci się wszelka pomoc i wsparcie, nie tylko od rodziny i bliskich, ale także od państwa. Na co możesz liczyć?

Samotna matka ma prawo do:

·    wspólnego rozliczenia podatkowego razem z dzieckiem     

Nie tracąc żadnych przysługujących na dziecko ulg i odliczeń podatkowych, roczne rozliczenie podatkowe składasz wspólnie z dzieckiem. Obowiązują tu zasady identyczne jak w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków;

·    zasiłku dla samotnej matki    

Obowiązuje tu kryterium dochodowe – masz prawo do niego, jeżeli dochód osobę w rodzinie nie przekracza 539zł (w przypadku dziecka niepełnosprawnego – 623zł) miesięcznie. Od 1 listopada 2014r. kwoty te ulegną podwyższeniu do wysokości odpowiednio 574zł i 664zł. Prawo do tego zasiłku przysługuje do zakończenia przez dziecko 18 lat, a jeżeli się uczy – do zakończenia 21 roku życia (dla kontynuującego naukę dziecka niepełnosprawnego – maksymalnie do 24 lat).     

Wysokość zasiłku to:

  • 77zł – na dziecko do 5 lat
  • 106zł – na dziecko od 5 do 18 lat
  • 115zł – powyżej 18 lat

·    dodatku dla samotnej matki     

jest to dodatek do zasiłku rodzinnego i przysługuje wtedy, gdy dziecko nie otrzymuje alimentów, gdyż ojciec jest nieznany lub nie żyje. Jego wysokość to 170zł na jedno dziecko i 340zł (w sumie) na dwoje lub więcej dzieci;

Jeżeli masz bardzo trudną sytuację finansową, możesz także skorzystać z wszelkich dostępnych form pomocy społecznej, takich jak dodatek mieszkaniowy, dodatek żywieniowy itp.

Jako samotna matka możesz też liczyć na pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do żłobka czy przedszkola – tu podstawą prawną są przede wszystkim uchwały samorządów lokalnych. Masz też duże szanse na szczególną ochronę podczas zwolnień grupowych.

Jedyni żywiciele rodziny (czyli także samotne matki) z reguły nie trafiają na listy pracowników do zwolnienia – takie porozumienia ze związkami zawodowymi są stosowane w większości firm. Pamiętaj także o tym, że jeżeli wpadniesz w poważne kłopoty finansowe i komornik spróbuje zabrać ci środki z konta w banku – alimenty są nietykalne i nie podlegają egzekucji.

Marzanna Szulta

reklama