Sprzedane mieszkanie. Co z podatkiem?

Sprzedane mieszkanie. Co z podatkiem?

Sprzedałaś mieszkanie. Teraz zastanawiasz się, czy powinnaś zapłacić podatek. Jeśli tak - w jakiej wysokości? No i kiedy?

Podatek od sprzedaży mieszkania

Podatek od sprzedaży uwarunkowanych jest przede wszystkim datą nabycia mieszkania. Ostatnie lata obfitowały w zmiany związane z opodatkowaniem sprzedaży nieruchomości, wprowadzając dużo zamieszania w rozliczaniu tego podatku. W zależności od daty nabycia (również w formie darowizny czy spadku) mieszkania czy domu rozróżniane są tu 3 okresy z obowiązującymi różnymi zasadami opodatkowania:

  • przed rokiem 2009   

ponieważ minęło już więcej niż 5 lat – sprzedaż takiej nieruchomości nie podlega już opodatkowaniu;

  • w latach 2009 – 2010  

tu również minął już pięcioletni okres pomiędzy nabyciem i sprzedażą – jeżeli w roku 2016 sprzedałaś takie mieszkanie, nie musisz go rozliczać;

  • od 1 stycznia 2011 r.    

musisz złożyć zeznanie podatkowe i być może zapłacić podatek.

reklama

Dla tego ostatniego przypadku obowiązują następujące zasady:

  • do dnia 30 kwietnia musisz złożyć zeznanie podatkowe związane ze sprzedaną nieruchomością w roku poprzednim;
  • formularzem do rozliczenia jest PIT-39.

Jest on obecny w katalogu formularzy w programie e-Deklaracje.

  • opodatkowany jest dochód ze sprzedaży mieszkania, jeżeli nastąpiła ona przed upływem 5 lat od jego nabycia (liczy się tu data końca roku)
  • podstawą opodatkowania jest przychód pomniejszony o koszty nabycia, ewentualne inwestycje w nieruchomość (wymagane są tu faktury), koszty związane ze sprzedażą (opłata notarialna, ogłoszenia prasowe, wynagrodzenie pośrednika itp.).
  • stawka podatku od tak uzyskanego dochodu to 19%.

Nie oznacza to jednak, że na pewno zapłacisz podatek

Możesz go uniknąć, jeżeli zadeklarujesz przeznaczenie otrzymanych ze sprzedaży środków na cele mieszkaniowe m.in. zakup mieszkania, gruntu pod budowę domu, budowę lub rozbudowę nieruchomości, spłatę kredytu mieszkaniowego (zaciągniętego przed sprzedażą) itp. Masz na to 2 lata, licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż. Obowiązuje tu zasada proporcjonalności – jeżeli na cele mieszkaniowe wydasz tylko część kwoty otrzymanej ze sprzedaży mieszkania, opodatkowaniu podlegać będzie tylko ta pozostała część.

Marzanna Szulta

Ocena: Jeszcze nie ma ocen...

Kliknij, żeby dodać swój głos

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją:

Zobacz także

reklama