reklama
Zasiłek rodzinny 2015 rok

Zasiłek rodzinny 2015 rok

Od 1 listopada 2014r. zmianie ulegają kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku rodzinnego. Jeżeli masz co najmniej jedno dziecko – sprawdź, czy twoje dochody mieszczą się poniżej nowego, podwyższonego progu. Może należy ci się zasiłek?

Zasiłek rodzinny przysługuje obecnie, gdy dochód netto na osobę w rodzinie (czyli suma wszystkich dochodów podzielona przez liczbę osób w rodzinie) nie przekracza 539 zł. Jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne – kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 623 zł. Od listopada progi te wzrastają i będą wynosić 574 zł oraz 664 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Niestety zmianie nie ulega sama wysokość zasiłku. Nadal będzie wynosić:

·    77 zł na dziecko do lat 5;

·    106 zł na dziecko w wieku od 5 do 18;

·    115 zł na dziecko w wieku od 18 do 24 lat.

Nie zmieniają się także kwoty dodatków do zasiłków rodzinnych:

·    170 zł na jedno dziecko (ale nie więcej niż 340zł w sumie) w przypadku samotnego wychowywania dziecka/dzieci. Dla dzieci niepełnosprawnych kwoty te to 250zł na jedno dziecko i 500zł w sumie.

·    80 zł na dziecko w rodzinie wielodzietnej;

·    60 zł na dziecko niepełnosprawne poniżej 5 lat;

·    80 zł na dziecko niepełnosprawne powyżej 5 lat.

Są to wysokości zasiłków wypłacanych co miesiąc. Oprócz tego są także dodatki do zasiłków wypłacane w innych cyklach, np. na rozpoczęcie roku szkolnego itp.

Kwoty wypłacanych zasiłków są rewaloryzowane co 3 lata. Następna zmiana ich wysokości czeka nas od 1 listopada 2015 r. Wówczas też nastąpi kolejna zmiana kryterium dochodowego.

Marzanna Szulta

reklama