reklama
Zmiany w podatkowej uldze prorodzinnej

Zmiany w podatkowej uldze prorodzinnej

Powoli przygotowujesz się do rozliczenia podatkowego. Jeśli planujesz wykorzystać przysługujące ci ulgi prorodzinne, zobacz, co się w tej kwestii zmieniło.

Od czasu składania zeznań podatkowych za  2013  rok zwiększyły się kwoty możliwe do odliczenia dla osób wychowujących więcej niż dwoje dzieci. W rozliczeniu za 2014 rok zwiększyły się kwoty możliwe do odliczenia za trzecie, czwarte i każde kolejne dziecko. W składaniu zeznań podatkowych za 2015 i 2016  rok zasady rozliczania tej ulgi pozostały takie same.

Wysokości ulg na dzieci:

  • na pierwsze i drugie dziecko - 92,67zł na miesiąc (1112,04zł rocznie).     

Obowiązuje tu jednak limit zarobków – w przypadku jednego dziecka ulga przysługuje tylko przy zarobkach do 56000zł dla osób samotnie wychowujących dziecko i 112000zł dla małżeństw.

  • na trzecie dziecko -116,67zł na miesiąc (2000,04zł na rok)
  • na czwarte i każde kolejne dziecko - 225zł na miesiąc (2700zł na rok)

Dobra informacja:

Jeśli twój podatek okaże się za mały, żeby całą ulgę odliczyć urząd skarbowy powinien dokonać zwrotu różnicy w pieniądzu.  Dawniej, jeżeli ulga prorodzinna przekraczała kwotę zapłaconych w ciągu roku zaliczek podatkowych – część ulgi przepadała. Obecnie – możesz uzyskać zwrot należnego podatku. Jeżeli np. masz trójkę dzieci, należna ci ulga prorodzinna wynosi:

1112,04zł + 1112,04zł + 2000,04zł=4224,12zł

W przypadku, gdy zapłacony podatek wyniósł np. 4000zł – różnica tych kwot czyli 224,12zł też do ciebie wróci. Musisz tylko wypełnić załącznik PIT/UZ.    

Pamiętaj jednak, że zwrot ulgi przysługuje ci tylko do wysokości zapłaconych składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych. Jeżeli nie płacisz tych składek lub nie są one za ciebie odprowadzane – zwrotu niestety nie dostaniesz.

Dobrą wiadomością dla wszystkich rodziców jest także skrócenie czasu na zwrot podatku (także tego wynikającego z rozliczenia rocznego) – obecnie wynosi do 30 dni.

Marzanna Szulta

reklama