Rozwój społeczny sześciolatka

Rozwój społeczny sześciolatka

reklama

Dziecko, odkąd jest przedszkolakiem, funkcjonuje w szerszej niż rodzina grupie społecznej. Przestaje być tylko bratem, synem czy wnukiem. W jego nowym środowisku pojawiają się inne dzieci, nowi dorośli, a także cały wachlarz nowych zasad, ról, obowiązków i zwyczajów. Wiele się zmienia – dziecko wchodzi w zupełnie inny świat. Okres przedszkolny to dla maluchów duże wyzwanie rozwojowe.

Przedszkole, a później szkoła, to kolejne etapy socjalizacji. Przebywanie w grupie innych dzieci pozwala maluchowi na budowanie obrazu samego siebie. Kontakty z rówieśnikami i konfrontacja ze społecznymi oczekiwaniami stawianymi dziecku poza domem stymulowany jest rozwój społeczny dziecka.

Sześciolatek każdego dnia coraz więcej wie i rozumie, dlatego jest bardziej świadomy tego, co dzieje się w otaczającym go świecie. Jak to się przekłada na jego rozwój społeczny?

 • Sześciolatek jest żywo zainteresowany uczestnictwem w społecznym kontekstach, ale dostrzega - i ceni - swoją niezależność i samodzielność. Ponieważ ma swoje zdanie i dąży do coraz większej niezależności, relacje te mogą przebiegać dość… dynamicznie – sześciolatek potrafi naprawdę być zbuntowany.
 • Dziecko dąży do tego, by mieć dobre relacje zarówno z rówieśnikami, jak i z rodzicami. Sześciolatek chętnie współdziała w grupie rówieśników, umie podporządkować się regułom zabawy i poleceniom. około 6. roku życia, pojawiają się zabawy zespołowe, które integrują maluchy wokół wspólnego celu. Sześciolatki powoli zaczynają integrować się i tworzyć grupę (zespół), a nie zbiór jednostek.
 • Przyjaźń jest dla niego ważna – największą sympatią obdarza jedną czy dwie osoby, „najlepszych przyjaciół”.
 • Sześciolatek nie ma jeszcze poczucia przynależności do grupy, a także poczucia lojalności w stosunku do koleżanek i kolegów, dlatego dzieci skarżą wzajemnie na siebie i bardziej zależy im na opinii nauczyciela niż kolegów.
 • Coraz bardziej interesuje go udział w zorganizowanych grach, przynależność do drużyn, spotkania z rówieśnikami. Pociąga go gra zespołowa, niemniej może mieć problem ze współpraca, ponieważ wciąż żywa jest w nim potrzeba rywalizacji i zwycięstwa.
 • Wciąż woli bawić się z dziećmi ich własnej płci.
 • Dziecko jest dość egocentryczne. Na razie jego punkt widzenia, potrzeby i oczekiwania to jedyne wytyczne. Ma trudność z zauważaniem potrzeb i preferencji innych.
 • Ma coraz większą świadomość moralną – wie, co jest dobre, a co złe. Niestety jednak czasem potrafi się zapędzić i potraktować kogoś ostro czy niesprawiedliwie. Nie należy przeceniać sześciolatka – rodzice wciąż powinni modelować zachowania i korygować te, które są po prosu niepoprawne (zastraszanie, izolowanie innych, agresja).
 • Sześciolatek ma skłonność do egocentryzmu, przestrzegania rytuałów, agresji, buntu i drażliwości.
 • Coraz lepiej rozumie zasady i łatwiej odnajduje się w różnych społecznych kontekstach.
 • Dziecko w tym wieku jest jeszcze bardzo egocentryczne i nie troszczy się w zabawie o wspólne dobro.
 • U dziecka 6 - letniego, w wyniku oddziaływania bodźców i sytuacji społecznych zaczynają się kształtować trwałe dyspozycje związanych z motywacją, światopoglądem, postawami czy sposobem zachowania.
 • Obserwujemy rozwój uczuć społecznych, rozwój umiejętności współdziałania.
 • Dziecko sześcioletnie ma jest chwiejne emocjonalnie i dość chimeryczne. Zdarza się, że popada w skrajne emocje. Bardzo szybko zmienia uczucie przyjaźni we wrogość. Ponieważ jest przy tym otwarte, nieskrępowane i dość ekspresyjne – możecie tego doświadczać dość często. Na przykład zaraz po „kocham cię” dziecko wykrzykuje „nienawidzę cię”. I co z tym robić? Przede wszystkim wykazać się cierpliwością – takie ekscesy na tym etapie rozwoju są niestety jak najbardziej normalne. To efekt nie dojrzałości układu nerwowego i niewykształconych jeszcze procesów hamowania – dziecko jest bardzo pobudliwe. Dlatego też nawet słabe bodźce mogą wywołać zarówno przykre, jak i przyjemne stany emocjonalne. Emocje mają charakter przejściowy.
 • U 6-letniego dziecka wciąż obserwuje się potrzebę rywalizacji i odnoszenia zwycięstwa. Dziecko chce być we wszystkim najlepsze, najszybsze, najsilniejsze i w ogóle. Ma najlepszego tatę, mamę i psa. W ogóle wszystkiego, co najlepsze, ma najwięcej.
 • Dziecko bardzo często winą za niepowodzenia obwinia… mamę. Bywa, że kontakty mamy i jej ukochanego sześciolatka na tym etapie pogarszają się kontakty.
 • Dziecko sześcioletnie bardzo źle znosi nie tylko niepowodzenia, ale nie umie także przyjąć krytyki i kary.

Co powinien umieć sześciolatek?

Sześciolatek powinien umieć:

 • doprowadzić rozpoczęte czynności do końca oraz podejmować się prób pokonywania napotkanych trudności.
 • odnajdywać się w nowych sytuacjach,
 • reagować adekwatnie do okoliczności.
 • przestrzegać zasad i norm ustalonych w grupie przedszkolnej,
 • umieć współpracować w grupie.

reklama

Jak wspierać dziecko w rozwoju społecznym?

Co robić, aby wspierać dziecko w rozwoju społecznym?

 • Stwarzaj sytuacje, w których dziecko ma okazję do poznawania innych osób. Możesz zapisać dziecko na zajęcia dodatkowe, zachęcać do wychodzenia na podwórko.
 • Rozmawiaj z dzieckiem na temat zasad współżycia społecznego. Mów o zasadach, ale i sama ich przestrzegaj. Zwracaj uwagę na takie wartości jak dobro wspólne, ale i szacunek, konsekwencje. Pamiętaj, że jesteś ważnym nauczycielem dziecka. Miej te świadomość, ze dziecko cię obserwuje, chłonie jak gąbka nie tylko to, co mówisz, ale i co robisz – i później te zachowania kopiuje. Przykład idzie z góry. Jeśli będziesz lekceważąco traktować ludzi, twoje dziecko najpewniej będzie robiło tak samo. Modeluj różne sytuacje, komentuj i pokazuj, jak być powinno.
 • Relacje, w jakich jest stroną, są rozległe – od rówieśników w przedszkolu, przez rodzeństwo, aż po dorosłych sąsiadów. Dlatego warto uczyć dziecko funkcjonowania w tych odmiennych kontekstach. Podkreślaj ich odmienność, różnice w zasadach.

 

Rozwój dziecka sześcioletniego - przeczytaj pozostałe nasze artykuły.

Wychowanie sześciolatka  - kliknij tutaj.

Masz dziecko w przedszkolu ? - zajrzyj tutaj

Kliknij też w zerówkę  i szkołę.

Ocena: 3.36 z 5. Ocen: 7

Kliknij, żeby dodać swój głos

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: