Moje dziecko jest niesamowite - konkurs fotograficzny

Kiedy w naszym domu pojawiło się dziecko, zapanowała radość, miłość, a życie nabrało barw i sensu. Moje dziecko jest wyjątkowe i niesamowite, a ja jestem dumną mamą, która swoje szczęście chciałaby wykrzyczeć całemu światu! A Ty?

Weź udział w konkursie "Moje dziecko jest niesamowite!"

Jestem pewna, że dla Ciebie również dziecko jest całym światem i jesteś dumną mamą lub tatą. Pochwal się koniecznie! Pokaż co już potrafi zrobić i co Cię najbardziej cieszy! Dzieci tak szybko rosną i przecież każdego dnia zaskakują nas nowymi umiejętnościami. Przyślij do nas zdjęcie.

Nagrody

Niesamowite? No jasne. Oto zwycięzcy!

Spośród nadesłanych zdjęć wybierzemy najbardziej wyjątkowe i nagrodzimy je.
Dla szczęśliwców firma Trefl przygotowała 6 fantastycznych edukacyjnych multipadów.
Edu­ka­cyj­ny Mul­ti­Pad za­wie­ra 8 róż­nych gier edu­ka­cyj­nych, uczy al­fa­be­tu, cyfr oraz pod­staw li­cze­nia, a tak­że wzbo­ga­ca słow­nic­two. Za­baw­ka po­sia­da du­ży ekran, na któ­rym wy­świe­tla­ne są we­so­łe ani­ma­cje. Funk­cjo­nu­je w opar­ciu o dzia­ła­nie czuj­ni­ka ru­chu, dzię­ki któ­re­mu moż­na sta­ro­wać po­sta­cia­mi w grach. Za­baw­ka uczy tak­że re­da­go­wa­nia krót­ki wia­do­mo­ści tek­sto­wych.

Czas trwania konkursu: 30.05.2016 - 13.06.2016
Ogłoszenie wyników: 17.06.2016
REGULAMIN
Nagrody: 6 edukacyjnych multipadów Vtech.

Ocena: 5 z 5. Ocen: 13

Kliknij, żeby dodać swój głos

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: