Regulamin PANCERNIKA

Organizator zabawy

1.  Organizatorem zabawy jest portal internetowy www.babyboom.pl i Fundacja Komunikacji Społecznej,  a sponsorem firma Maxi Cosi 


Warunki przystąpienia do zabawy


1. Uczestnikiem zabawy może być każda osoba fizyczna, za wyjątkiem pracowników firmy www.babyboom.pl, a także innych osób, które brały udział w organizowaniu zabawy, wraz z członkami ich najbliższej rodziny.

2. Uczestnikami zabawy są osoby zamieszkujące na terenie Polski 

reklama


Przebieg zabawy i zasady


1.    Zabawa odbywa się pod nazwą  „Moje dziecko jest bezpieczne"
2.    Czas nadsyłania prac od 10.08.07- 31.08.07
3.    Ogłoszenie wyników 10.09.07
4. Do uczestników konkursu należy przesłanie opisu + zdjęcia lub filmu na zadany temat, który jest zamieszczony na stronie konkursowej. polecanego miejsca wakacyjnego za pomocą formularza. Wielkość zdjęcia max. 450 KB. Wielkość filmu max. 8 MB
5.    Do zwycięzców konkursu należy wypełnienie formularza kontaktowego i załączenie pracy.


Nagrody i zwycięzcy w zabawie

1.    Nagrodami w konkursie są 3 fotelikimarki Bebe - Confort.
2.    Kolor fotelika, który będzie nagrodą w konkursie
może być inny niż na zdjęciu.

3.Foteliki będą dopasowane do wagi laureatów

4. Cena fotelika to 530 - zł za każdy, foteliki.

4.    Zwycięzcami zostają osoby, których prace zostaną uznane za najbardziej wartościowe pod względem informacyjnym, przez zespół portalu  www.babyboom.pl i FKS-u
5.    Imiona i nazwiska zwycięzców będą publikowane w Internecie na stronie www.babyboom.pl


Odbiór nagród

reklama


1.    Nagroda będzie wysłana za pośrednictwem poczty w terminie do 30 dni od zakończenia konkursu.
2.    Nie odebranie przesyłki z nagrodą oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec organizatora zabawy.
3.    Nieodebrane nagrody organizator zabawy przeznaczy na poczet przyszłych konkursów.


Dane osobowe uczestników zabawy


1.    Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez firmę www.babyboom.pl w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez firmę działalnością zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).


Postanowienia końcowe

1.    Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady zabawy.

reklama

2.    Zgłoszenie się do zabawy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3.    Ewentualne reklamacje uczestników zabawy będą przyjmowane wyłącznie listem poleconym, maksymalnie do dnia 30.09.2007 roku (decyduje data nadania listu). Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględniane.

4.    Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez organizatora konkursu.

Ocena: Jeszcze nie ma ocen...

Kliknij, żeby dodać swój głos

Czy ta strona może się przydać komuś z Twoich znajomych? Poleć ją: