reklama

Alimenty

Temat na forum 'Ważne informacje, przydatne adresy itp.' rozpoczęty przez mamoośka, 21 Listopad 2009.

 1. mamoośka

  mamoośka Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  SPRAWA O ZASĄDZENIE ĄLIMENTÓW W SYTUACJI KIEDY MIEJSCE OJCA JEST NIEZNANE

  Brak adresu ojca dziecka spowoduje, oczywiście, przedłużenie postępowania o alimenty, ale nie sprawi, że sąd odrzuci pozew.
  W pozwie o alimenty powinno się zaznaczyć, że miejsce zamieszkania ojca jest nieznane, a pozew powinien zawierać wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu.

  Stosownie do art. 143 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, to do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika doręczenie może nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający.

  Według art. 144 § 1 K.p.c. Sąd ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie ojcostwa i o związane z tym roszczenia przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego.
  Można również dostać pismo z sądu o wskazanie ostatniego znanego miejsca pobytu tatusia czy wezwanie dot. uprawdopodobnienia miejsca pobytu.Mając takie wezwanie można zwrócić się do Departamentu Centralnych Ewidencji Państwowych MSWiA (ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa) o udostępnienie informacji meldunkowych dotyczących ojca dziecka.

  Do wniosku powinno się dołączyć wezwanie sądu do uprawdopodobnienia, że miejsce pobytu ojca jest nieznane (ewentualnie wezwanie do wskazania miejsca zamieszkania ojca), osoba wnioskująca o wydanie danych musi bowiem przedstawić dokumenty poświadczające, że ma interes prawny w uzyskaniu danych.
  Jeżeli na podstawie danych z MSWiA nie będzie można ustalić miejsca pobytu ojca sąd ustanowi kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu. Przed ustanowieniem kuratora sąd wezwie do wskazania kandydata na takiego kuratora. Najlepiej będzie, jeżeli wskażesz jako kandydata osobę z rodziny ojca – jego rodzica, rodzeństwo itp.
   
 2. ramona71

  ramona71 Początkująca w BB

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  Szukam wzoru pozwu o alimenty, który mogłabym złożyć jeszcze przed narodzeniem dziecka. Wiadomo, koszty w ciąży są znaczne - odżywki, witaminy, badania, wyprawka dla malucha itp. Wiem, że taki pozew można złożyć na trzy miesiące przed porodem ale mam problem z brakiem wzoru :(
   
 3. reklama
 4. KaSiaa:)

  KaSiaa:) Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  Ja mam również ten sam problem.. i w związku z tym pare pytań..
  Jak taka sprawa wygląda, ile sąd przeważnie przyznaję i czy właściwie to wszystko jest warte zachodu.. bo gdy sąd przyzna dajmy na to 50% zwrotu kosztów ciąży tj. 1,500 zł.. i jest to na takiej zasadzie jak alimenty, że wcale nie musi ich płacić, potem dopiero mozna się ubiegać o pieniążki z funduszu.. to jak będzie w przypadku tego zwrotu... ?
   
 5. mamoośka

  mamoośka Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  Żeby ubiegać się o alimenty najpierw musicie mieć uznane dziecko tzn,że tatuś musi je uznać bez różnicy czy sądownie czy dobrowolnie.Jeżeli nie zrobi tego dobrowolnie wtedy musicie udowadniać,że to jego dziecko...Dopiero wtedy można ubiegać się o alimenty.W innych sytuacjach są kobiety będące mężatkami tu można ubiegać się o alimenty na siebie bez uznawania.
   
 6. Mozi

  Mozi MAMUŚKA BB

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
 7. mamoośka

  mamoośka Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  Od męża w trakcie trwania małżeństwa
  Gdy jesteście małżeństwem, każde z was ma przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą tworzycie. Robicie to oczywiście według swoich sił oraz możliwości zarobkowych. Przepis przepisem, a w życiu nierzadko zdarza się, że jedno z małżonków wydaje zarobione - wspólne - pieniądze wyłącznie na swoje potrzeby. Zrzuca w ten sposób obowiązek utrzymania rodziny na współmałżonka. Bywa też, że stosuje wobec niego przemoc ekonomiczną - nie informuje go o zarobkach ani o wydatkach, nie pozwala mu dysponować wspólnymi pieniędzmi. Jeśli znajdujesz się w takiej sytuacji, istnieje kilka możliwości „zdyscyplinowania" męża.
  Nie musicie się rozwodzić, to rozwiązanie ostateczne.
  Gdy mąż nie dokłada się do utrzymania, a tobie nie starcza pieniędzy na podstawowe rzeczy, możesz wnieść do sądu rodzinnego pozew o alimenty „małżeńskie". Bez znaczenia jest fakt. czy macie dzieci. W rozumieniu prawa małżeństwo bezdzietne też jest rodziną. Nieistotne też, czy pracujesz zawodowo, czy zajmujesz się domem. Zaspokajanie potrzeb rodziny to nie tylko dostarczanie pieniędzy - prawo traktuje pracę w domu na równi z zarobkową.

  Jeśli chcesz uniknąć sprawy o alimenty i szybko uzyskać środki na utrzymanie rodziny, możesz złożyć w sądzie rejonowym wniosek o wydanie zakładowi pracy męża nakazu wypłacania jego pensji bezpośrednio tobie. Jest to szczególnie skuteczne, gdy małżonek nadużywa alkoholu albo ma słabość do hazardu i wydaje zarobione pieniądze na nałogi. Sąd przed wydaniem nakazu dokładnie zbada zaistniałą sytuację, oceni koszty utrzymania waszej rodziny. Może też zarządzić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez ośrodek pomocy społecznej.

  Sprawdzi w ten sposób, w jakich warunkach faktycznie żyjecie.

  Jeśli sąd uzna twoją prośbę za zasadną, prześle pracodawcy małżonka kopię orzeczenia. Od tej chwili ma on obowiązek przekazywać wynagrodzenie męża lub jego określoną część tobie, np. wpłacając je na twoje konto. Uzyskanie takiego nakazu to najszybszy sposób na to. byś wreszcie regularnie dostawała pieniądze na utrzymanie. Ale z tego rozwiązania możesz skorzystać jedynie wtedy, gdy mieszkacie razem, czyli prowadzicie wspólne gospodarstwo domowe.

  Pieniędzy, które otrzymałaś na podstawie nakazu, nie możesz wydawać dowolnie (inwestować, pożyczać przyjaciółce). Wolno ci je przeznaczyć jedynie na zaspokojenie potrzeb rodziny (co oczywiście obejmuje również twoje potrzeby osobiste). Natomiast pieniędzmi z alimentów możesz dysponować bardziej swobodnie.Jeżeli mąż wyprowadził się z waszego mieszkania i w konsekwencji nie pozostaje z tobą we wspólnym gospodarstwie domowym, masz jedynie możliwość wszczęcia sądowej sprawy o alimenty, nie możesz ubiegać się o nakaz.
   
 8. mamoośka

  mamoośka Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  Po rozwodzie

  Rozwód oznacza koniec małżeństwa, ale nie wymazuje wspólnie przeżytej części życia. Dlatego możesz domagać się alimentów od byłego małżonka, jeżeli po rozwodzie twoja sytuacja materialna niekorzystnie się zmieni, np. gdy utrzymywaliście się głównie z jego pensji lub nie pracowałaś. Wystarczy, że w ramach procesu o rozwód lub po jego orzeczeniu złożysz stosowny wniosek.

  Prawo do alimentów przysługuje ci tylko wtedy, gdy nie zostałaś uznana przez sąd za wyłącznie winną rozkładu pożycia małżeńskiego. W praktyce oznacza to, że wyrok rozwodowy zapadł: bez orzekania o winie: z przypisaniem winy obu stronom (mężowi i tobie): z przypisaniem winy twojemu mężowi.

  Gdy sąd nie orzekał o winie lub leży ona po obu stronach, warunkiem uzyskania alimentów jest twoja bardzo zła sytuacja materialna, którą przepisy określają jako „pozostawanie w niedostatku". Oznacza to sytuację, w której nie jesteś w stanie samodzielnie zaspokoić swoich normalnych, bieżących potrzeb (kupić żywności, niezbędnej odzieży, opłacić rachunków). Powody takiej sytuacji bywają różne. Często żona pracuje w domu. zajmując się wychowaniem dzieci i po pewnym czasie jej powrót do pracy zawodowej jest trudny. Może być też niemożliwy ze względu na wiek albo stan zdrowia.

  .
  Jeśli sąd nakaże byłemu mężowi płacenie alimentów w opisanej wyżej sytuacji, jego obowiązek wygaśnie:
  po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu (w pewnych okolicznościach sąd może ten okres przedłużyć):
  po zawarciu przez ciebie nowego małżeństwa:
  w przypadku śmierci któregokolwiek z was.

  Jeśli uznano męża wyłącznie winnym rozpadu pożycia, a rozwód pociąga za sobą pogorszenie twojej sytuacji finansowej, jako strona niewinna jesteś szczególnie uprzywilejowana. Na twoje żądanie sąd może zobowiązać byłego męża do wypłacania ci pieniędzy nawet, gdy nie znajdujesz się w niedostatku - nie jest on tutaj żadnym warunkiem. Nie ma też ograniczenia czasowego do pięciu lat. W tej sytuacji obowiązek alimentacyjny wygasa tylko w dwóch przypadkach: po zawarciu przez małżonka niewinnego nowego małżeństwa; w przypadku śmierci któregokolwiek z małżonków.

  Nowe małżeństwo twojego byłego męża nie zmienia faktu, że musi on płacić alimenty. Co najwyżej może się zmniejszyć kwota, jaką ci przekazuje, ponieważ na ogół pogarsza się wtedy jego sytuacja finansowa. Gdy zakłada nową rodzinę ma dodatkowe wydatki. Oczywiście on sam nie ma prawa o tym zadecydować i samowolnie obniżyć kwotę alimentów. Podobnie dzieje się w chwili, gdy eksmąż zmienił pracę na gorszą i mniej zarabia. Kwestię zmiany kwoty zawsze rozstrzyga sąd.

  Skutki separacji są zbliżone do skutków rozwodu, lecz nie identyczne. Tak też jest z obowiązkiem płacenia alimentów. Separacja wprowadza rozdzielność majątkową, ale małżonkowie, którymi nadal jesteście, są zobowiązani do wzajemnej pomocy. Dodatkowo sąd może też narzucić jednemu z was obowiązek wypłacania drugiemu alimentów. Wówczas stosuje się przepisy takie same jak te, które regulują kwestie alimentacyjne między rozwiedzionymi małżonkami.

  Gdy sąd orzeka o winie podczas sprawy o separację, możesz ubiegać się o alimenty tylko wtedy, gdy nie zostałaś uznana za wyłącznie winną rozpadu związku. Ich wysokość zależy od twoich rzeczywistych potrzeb oraz możliwości majątkowych i zarobkowych męża.
  Istnieje jednak bardzo istotna różnica - obowiązek dostarczania środków utrzymania w przypadku separacji jest bezterminowy, nie wygasa po pięciu latach, jak niekiedy w przypadku rozwodu. Nałożony zostaje na cały okres trwania separacji.
   
  Ostatnia edycja: 6 Maj 2010
 9. mamoośka

  mamoośka Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  Alimenty również od dzieci
  Nie tylko mąż lub były mąż może w określonych sytuacjach płacić ci alimenty. Mają prawo żądać ich również od dorosłych dzieci rodzice, gdy nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Koniecznym warunkiem uzyskania alimentów w takim wypadku jest niedostatek rodziców, czyli sytuacja w której sami nie mają środków na podstawowe, niezbędne (tzw. uzasadnione) potrzeby - np. żywność, odzież, leczenie i lekarstwa. O tym, czy w konkretnej sytuacji mamy do czynienia z niedostatkiem, czy nie, zawsze decyduje sąd.

  Nie ma znaczenia fakt. że rodzice pobierają emeryturę albo rentę. Wysokość alimentów zależy od uzasadnionych potrzeb rodziców oraz możliwości majątkowych i zarobkowych dorosłych dzieci wezwanych do ich płacenia. Nim zapadnie wyrok, sąd sprawdza i jedne, i drugie.

  Rodzice mogą się domagać od dzieci nie tylko pieniędzy. Alimenty mogą mieć formę dostarczania im żywności, leków czy innych niezbędnych środków do życia. Jeśli rodzice mają kilkoro dorosłych dzieci, mają też swobodę w wyborze tego, od którego żądają pomocy. W sytuacji, gdy jedno z dzieci jest wyjątkowo zamożne, sąd może zobowiązać je do płacenia alimentów za będące w złej sytuacji materialnej rodzeństwo.

  Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego przez dziecko możliwe jest tylko w wyjątkowych przypadkach. Nie musi płacić alimentów, jeśli udowodni przed sądem, że rodzice w przeszłości nie wypełniali swoich obowiązków względem niego, że było przez nich karygodnie zaniedbywane.

  Opracowanie: prasakobiet.pl
   
 10. reklama
 11. mamoośka

  mamoośka Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
 12. poziomkowa

  poziomkowa Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  Ja mam z goła inne pytanie. Jak udowodnić, że jego firma specjalnie zaniżyła mu dochody, plus dodatkowo premie kwartalne, które otrzymuje, nie zostały wpisane jako dochód ( pracodawca wpisał, że nie otrzymuje żadnych premii). Czy dla sądu w takiej sytuacji dowodem jest tylko zeznanie podatkowe, czy może wziaść pod uwagę jego umowę o pracę w której są zawarte inne warunki niż przedstawione w sądzie ( tj. inna kwota wynagrodzenia, prowizja od sprzedaży).
   

Poleć forum