reklama

in vitro - umowa pomiędzy pacjentami a kliniką

Temat na forum 'Porady prawnika' rozpoczęty przez Balbi_nka, 13 Grudzień 2010.

 1. Balbi_nka

  Balbi_nka Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  Witam,

  z mężem staramy się o dziecko przeszło 5 lat i przyszedł czas na podjęcie decyzji o in vitro. Oboje obawiamy się, że może dojść do pomyłki i np. moja komórka zastanie zapłodniona nasieniem innego dawcy lub transfer zarodka zupełnie innej pary.
  Dostaliśmy umowę z kliniki i według mnie nie ma tam nic na ten temat.

  Martwi nas ten zapis, a szczególnie ostatnie zdanie przeze mnie wytłuszczone:

  "[FONT=&quot]oświadczamy, ze uznajemy się za prawnych rodziców dziecka (dzieci) urodzonego wyniku leczenia in-vitro tak, jak dziecka pochodzącego z małżeństwa (związku partnerskiego). Przyjmujemy na siebie wszelkie obowiązki wobec dziecka wynikające
  z ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9 poz. 59 ze zm.), dalej k.r.o. lub innymi przepisami prawnymi mającymi zastosowanie w Polsce i/lub w kraju naszego zamieszkania. Żadne z nas nie wystąpi z roszczeniem o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa"

  Co to oznacza? Czy w razie pomyłki przez klinikę możemy domagać się swoich praw? Zależy nam bardzo, aby dziecko było w 100% nasze. Co jeśli tak nie będzie? Jaki ponosi konsekwencje klinika i czy w ogóle je poniesie? Jaki ewentualnie zapis byłby dla nas bezpieczny?
  Z racji tego, że nie lubi Pani maili z wiadomościami, zamiast załącznika pozwolę sobie tutaj wkleić całą umowę.
  Dziękuję i pozdrawiam

  [/FONT]
  Umowa i zgoda na leczenie niepłodności metodą in vitro
  (główny formularz zgody)
  My, niżej podpisani:
  ______ _______

  i __
  (imię i nazwisko Pacjentki i Partnera)


  zamieszkała w _________________________ (adres)

  zamieszkały w _________________________ (adres)

  legitymująca się _____________ nr _______________________

  legitymujący się _____________ nr _______________________
  oświadczamy, że:


  1. w następstwie rozpoznania _____________(podać rozpoznanie i powody rozpoczęcia leczenia), zdecydowaliśmy się podjąć leczenie niepłodności metodą zapłodnienia in vitro
  w InviMed Europejskie Centrum Macierzyństwa we Wrocławiu (dalej Klinika);
  2. zostaliśmy poinformowani, że przed rozpoczęciem leczenia muszą być wykonane: test na HIV i badania w kierunku zapalenia wątroby typu B i C oraz kiły i innych chorób wenerycznych.
  3. zostaliśmy poinformowani, że cykl leczenia in vitro obejmuje następujące zabiegi
  i czynności:

  I. Stymulacja hormonalna: przygotowanie do pobrania komórek jajowych przez wstrzykiwanie leków hormonalnych, tj.:______________________ (tutaj należy wymienić leki)
  – celem tego leczenia jest uzyskanie większej liczby dojrzałych komórek jajowych. Jest to potrzebne, ponieważ większa liczba dojrzałych komórek jajowych zwiększa szansę uzyskania ciąży. Leczenie hormonalne jest nadzorowane badaniami krwi i/lub przezpochwowym badaniem ultrasonograficznym.

  Ryzyko i możliwe działania niepożądane leczenia hormonalnego związane z nadmierną stymulacją jajników:
  a) zwykle jest niewielka i wyraża się powiększeniem obwodu brzucha, bólem brzucha
  i niewielkim gromadzeniem płynów. Objawy ustępują po około 1-3 tygodniach od pobrania komórek jajowych, ale mogą utrzymywać się, jeżeli jest ciąża;
  b) średnio nasilona nadmierna stymulacja jest względnie rzadka – wyżej wymienione objawy występują z większym nasileniem;
  c) poważna nadmierna stymulacja jest względnie rzadka i wiąże się z koniecznością hospitalizacji. Taka sytuacja zdarza się raz na około 100-200 cykli.
  Opisywano pewne inne rzadkie powikłania jak np. pęknięcie torbieli jajnika
  z następowym krwawieniem, mogące wymagać interwencji chirurgicznej w jamie brzusznej (laparoskopia i laparotomia). Takie przypadki występują pojedynczo w skali lat.
  d) Przy obecnym systemie kontroli hyperstymulacje związane z samym cyklem in-vitro występują niezwykle rzadko. Praktycznie wszystkie przypadki są spowodowane wtórnie przez rozwijającą się ciążę w wyniku narastania poziomu hormonów ciążowych;
  e) niektórzy naukowcy oceniali możliwy wpływ leczenia hormonalnego na zwiększenie występowania raka jajników, jednakże doniesienia te nie zostały zweryfikowane dodatkowymi badaniami a informację tę podaje się wyłącznie ze względów ostrożności;
  f) w przypadkach, w których leczenie obejmuje wstępne stłumienie czynności jajników, może ono spowodować przejściowe efekty podobne do menopauzy.

  II. Pobieranie komórek jajowych z jajników: wykonywane jest pod kontrolą ultradźwiękową w krótkim znieczuleniu ogólnym. Jest to kilkuminutowy zabieg niebolesny dla pacjentki.

  Ryzyko i możliwe działania niepożądane związane z pobieraniem komórek jajowych:
  a) dyskomfort lub nawet ból w dniu zabiegu – konieczny jest spoczynek i ewentualnie ogólnie dostępne leki przeciwbólowe;
  b) niezwykle rzadko występują takie powikłania jak krwawienie zewnętrzne bądź do jamy brzusznej, nakłucie otaczających jajniki struktur i/lub infekcja. Pacjentki mogą wymagać obserwacji, niekiedy w warunkach szpitalnych. W takich przypadkach skrajnie rzadko może być wymagana interwencja chirurgiczna w jamie brzusznej (laparoskopia lub laparotomia).

  III. Zapłodnienie - połączenie komórek jajowych z nasieniem partnera/dawcy poza organizmem kobiety (in vitro). Dokonywane jest w laboratorium pod kontrolą embriologa. W niektórych cyklach wykonywany jest zabieg mikromanipulacji w trakcie którego embriolog wprowadza plemniki do komórek jajowych.

  Zostaliśmy poinformowani, że leczenie nie wyklucza wad genetycznych/rozwojowych
  u dziecka. Odsetek wad jest zbliżony do odpowiadających wiekiem pacjentów w ciąży poczętej w sposób naturalny.

  C.D. w drugim poście, bo nie chciało się przesłać...
   
 2. Balbi_nka

  Balbi_nka Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  IV. Przenoszenie zapłodnionych, rozwijających się zarodków do macicy kobiety -
  w trakcie tej czynności do jamy macicy przenosi się 1 lub 2 rozwijające się zarodki. Jest to stosunkowo prosta czynność nie wiążąca się z bólem czy większym dyskomfortem. Przed transferem zalecamy wypełnienie pęcherza moczowego, a po zabiegu krótki odpoczynek. Przeniesienie więcej niż jednego zarodka wiąże się z możliwością rozwoju ciąży mnogiej. W bardzo rzadkich przypadkach liczba płodów może przekraczać liczbę podanych zarodków w wyniku ich samoistnego podziału w ustroju.

  Ciąża mnoga niesie z sobą następujące ryzyko:
  a) większe ryzyko poronienia;
  b) większe ryzyko porodu przedwczesnego szczególnie jeżeli liczba płodów jest większa
  od 2;
  c) konieczność rozwiązania cięciem cesarskim.

  W związku z powyżej zarysowaną procedurą zobowiązujemy się, oświadczamy
  i przyjmujemy do wiadomości, że:
  1. jeżeli w laboratorium Kliniki rozwiną się dodatkowe zarodki, ponad te, które podano Pacjentce, są one – na życzenie Pacjentki - zamrażane i przechowywane w Klinice.
  Za zamrażanie zarodków i przechowywanie przez okres pierwszego roku Pacjentka uiszcza opłatę wysokości 600,00 złotych.;
  2. zobowiązujemy się do informowania kliniki o zmianie adresu i/lub numeru telefonu kontaktowego
  3. przed końcem okresu pierwszego roku przechowywania zamrożonych zarodków, zobowiązujemy się do udzielenia dalszych dyspozycji co do losów zarodków.
  W przypadku wyrażenia przez Pacjentkę woli przedłużenia okresu przechowywania zamrożonych zarodków, Klinika przechowa je odpłatnie przez okres kolejnych
  12 miesięcy;
  4. w przypadku braku takich dyspozycji Pacjentki bądź też nieuiszczenia/nieterminowego uiszczenia przez pacjentkę opłaty za kolejny 12 miesięczny okres przechowywania zamrożonych zarodków, takie zarodki będą przekazane Pacjentce, w przypadku niemożliwości przekazania Pacjentce zarodków, uznane będą za pozostawione
  do wyłącznej dyspozycji (własności) Kliniki;
  5. pozostawienie zamrożonych zarodków na kolejny okres 12 miesięcy uzależnione będzie od terminowego uiszczenia przez Pacjentkę, nie później niż na dwa miesiące przed końcem opłaconego okresu przechowywania, kolejnej opłaty za następny 12 miesięczny okres przechowywania. W przypadku braku wpłaty/nieterminowej wpłaty pozostawione do przechowania zamrożone zarodki staną się wyłączną własnością Kliniki;
  6. zapoznaliśmy się z procedurą przechowywania zamrożonych zarodków opisaną
  w pkt 1-4 powyżej, zrozumieliśmy jej zasady oraz wynikające z nich konsekwencje oraz oświadczamy, że decydujemy się na skorzystanie z oferowanej przez Klinikę procedury przechowywania zamrożonych zarodków. Oświadczamy, że jest nam wiadome,
  że zamrożone zarodki będą przechowywane w odpowiednich – ze względu na swój charakter – warunkach;
  7. zostaliśmy poinformowani, że Klinika nie ponosi odpowiedzialności za przypadki uszkodzenia lub utraty zarodków będące następstwem zdarzeń od niej niezależnych,
  w szczególności zaistnienia okoliczności siły wyższej np. pożaru, wybuchu, niemożliwej do uniknięcia awarii sprzętu, aktu terroryzmu, wojny, ataku, bombardowania lub innych działań militarnych, strajków czy też sporów pracowniczych, czy też wszelkich innych okoliczności tego rodzaju, na które Klinika nie ma wpływu i których nie mogła przewidzieć, lub zawinionego działania albo zaniechania pacjentów lub osób trzecich;

  C.D. w trzecim poście...
   
 3. reklama
 4. Balbi_nka

  Balbi_nka Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  8. jest nam wiadome, że Klinika nie ponosi odpowiedzialności za przypadki niemożności przeprowadzenia zabiegu z przyczyn dotyczących pacjenta, w szczególności uwarunkowanych jego stanem zdrowia i funkcjami organizmu;
  9. jednocześnie rozumiemy i akceptujemy, że opłata za przechowywanie materiału genetycznego stanowi tylko zwrot kosztów poniesionych przez Klinikę w związku
  z przygotowaniem, zamrażaniem i przechowywaniem. Rzeczywistą opłatę wnosi się za usługę rozmrożenia materiału i przygotowanie go do użycia medyczno – klinicznego;
  10. zostaliśmy poinformowani, że leczenie nie gwarantuje zajścia w ciążę i że może ono być przerwane w wyniku:
  a) braku odpowiedzi jajników na leczenie hormonalne;
  b) powikłań wynikających z leczenia hormonalnego, a wśród nich szczególnie nadmiernej stymulacji jajników;
  c) nie pobrania komórek jajowych podczas nakłucia;
  d) braku zarodków odpowiedniej jakości.
  11. zostaliśmy poinformowani, że ze względu na fakt, iż leczenie in vitro jest skomplikowaną procedurą z serią różnych elementów, niekiedy leczenie może nie udać się na poziomie technicznym, tak dzieje się w liczbie do 1-3% przypadków;
  12. omówiliśmy i zaakceptowaliśmy rodzaj znieczulenia: ogólne;
  13. jest nam wiadomym, że przed zabiegiem pobrania komórek jajowych, pacjentka odbędzie rozmowę z anestezjologiem i będzie musiała podpisać formularz Zgody na Znieczulenie;
  14. odbyliśmy/odbyłam wyczerpującą rozmowę z dr_________ dotyczącą powyższych zabiegów, co potwierdzam(y) poniższym podpisem. Podczas tej rozmowy miałam/mieliśmy możliwość zadawania pytań, na które uzyskałam/uzyskaliśmy szczegółowe odpowiedzi i wyjaśnienia;
  15. w rozmowie z lekarzem ____________ zostałam poinformowana, że są możliwe inne rzadkie powikłania, chociaż ryzyko ich wystąpienia jest niewielkie;
  16. oświadczamy, ze uznajemy się za prawnych rodziców dziecka (dzieci) urodzonego wyniku leczenia in-vitro tak, jak dziecka pochodzącego z małżeństwa (związku partnerskiego). Przyjmujemy na siebie wszelkie obowiązki wobec dziecka wynikające
  z ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9 poz. 59 ze zm.), dalej k.r.o. lub innymi przepisami prawnymi mającymi zastosowanie w Polsce i/lub w kraju naszego zamieszkania. Żadne z nas nie wystąpi z roszczeniem o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa;
  17. Partner nie będący mężem matki dziecka zobowiązuje się do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów co najmniej trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie połogu. Obowiązki męża regulują przepisy k.r.o.;
  18. niniejszym zgadzamy się traktować dziecko (dzieci) urodzone w wyniku leczenia in vitro, jak nasze własne;
  19. rozumiemy i zgadzamy się na to, że leczenie nie będzie przeprowadzone przez określoną osobę, ale, pod warunkiem że będzie przeprowadzone profesjonalnie i zgodnie ze stanem wiedzy i obowiązującym prawem, może być ono przeprowadzone przez lekarza Kliniki za wiedzą Dyrektora ds. Medycznych;
  20. przyjmując do wiadomości wszystkie powyższe informacje, świadomi korzyści
  i możliwych zagrożeń oraz powikłań, niniejszym zgadzamy się aby leczenie opisane powyżej było przeprowadzone w Klinice przez personel tej Kliniki;
  21. zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z leczenia w dowolnym czasie i rozumiemy,
  że zrobimy to na nasze własne ryzyko;
  22. oświadczamy, że jest nam wiadomo, że leczenie niepłodności jest sprawą indywidualną podobnie jak przyczyny i uwarunkowania niepłodności. Doświadczenia innych osób, w szczególności innych pacjentek, nie mogą mieć wpływu na stosowaną wobec mnie/nas terapię i metody leczenia w Klinice a sugerowanie się doświadczeniami innych osób może zahamować lub zniweczyć proces leczenia;
  23. jest nam wiadomym, że bardzo ważna jest ścisła współpraca ze specjalistą Kliniki ordynującym określony sposób leczenia. Wszelkie odstępstwa lub zmiany w procesie leczenia, odstawianie lub modyfikowanie dawkowanych lekarstw mogą odbywać się jedynie i wyłącznie po ustaleniach z lekarzem prowadzącym leczenie;
  24. przyjmujemy także do wiadomości, że leczenie niepłodności jest wysokospecjalistyczną usługą wymagającą dokładnej znajomości przypadku (historii choroby, stosowanego dotychczas leczenia, objawów itp.) specjalistycznej wiedzy, wieloletniego doświadczenia i fachowości oraz wysokiej jakości sprzętu medycznego. Niestosowanie się do zaleceń Kliniki w trakcie i po zakończeniu leczenia może być niebezpieczne dla zdrowia i życia, jak również może wpłynąć negatywnie na powodzenie stosowanej w Klinice terapii leczniczej;
  25. zgadzam się aby mój mąż/partner był w pełni informowany o wszystkich szczegółach leczenia;
  26. zobowiązujemy się wnieść opłatę za leczenie zgodna z cennikiem Kliniki w wysokości: ____________ zł w terminie ____________________.
  27. niniejszym zgadzamy się/ nie zgadzamy się na otrzymywanie informacji z Kliniki Invimed E.C.M., drogą korespondencyjną lub mailową.
  28. podpisano we Wrocławiu w siedzibie Kliniki w dniu ______________ r.
  Podpis Pacjentki ___________ Podpis Partnera________________


  Oświadczenie lekarza:

  Podałem Pacjentce _____________(nazwisko) i jej partnerowi __________ (nazwisko) wyczerpujące ustne informacje na temat leczenia i wszelkich możliwych powikłań i jestem całkowicie przekonany, że w pełni je zrozumieli.


  ______________________
  Nazwisko
  Podpis
  Pieczęć
  ___________________________
  Data


  1. Przyjmujemy do wiadomości, że nie wszystkie zarodki są, w opinii embriologa, wystarczająco rozwinięte aby mogły być przeniesione. Takie zarodki poddawane są dalszej hodowli w laboratorium i ewentualnie zamrożeniu;
  2. Lekarz sugerował przeniesienie _______(liczba) zarodków;
  3. Niniejszym oświadczamy, że poinformowani o możliwych następstwach ciąży mnogiej żądamy przeniesienia _______(liczba) zarodków;
  4. Potwierdzamy, że liczba faktycznie przeniesionych zarodków wyniosła ___________;
  5. Zgadzamy się na zamrożenie dodatkowych nie przeniesionych zarodków,
  ale przyjmujemy do wiadomości, że nie wszystkie zarodki mogą być wystarczającej jakości aby mogły być zamrożone. Wyrażamy zgodę aby embriolog Kliniki zdecydował, które zarodki są dostatecznej jakości do zamrożenia.  Podpis Pacjentki ___________ Podpis Partnera________________

  Wrocław, dnia _______ 2010 r.
   
 5. Balbi_nka

  Balbi_nka Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  .....
   
  Ostatnia edycja: 20 Grudzień 2010
 6. Balbi_nka

  Balbi_nka Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  Witam jeszcze raz

  Napisałam do dyrektora placówki zapytanie o następującej treści:

  "
  Bardzo zależy nam (i tylko to bierzemy pod uwagę), że dziecko, które urodzę poprzez in vitro będzie NASZYM dzieckiem - z mojej komórki jajowej i nasienia mojego męża. W umowie nie doczytaliśmy żadnych zapewnień na ten temat. Czy taki zapis na życzenie pacjentów pojawi się w umowie?"

  Dostałam odpowiedź:

  "Wydaje się nam to tak oczywiste, że para podchodząca do ivf pragnie mieć potomstwo z wykorzystaniem własnych komórek rozrodczych (co wynika ze specyfiki samego procesu), że wzmiankowany przez Państwa zapis nie znalazł się w żadnej umowie.

  Jeżeli domagacie się Państwo wpisania dodatkowego punktu do umowy proszę o jego propozycję"

  Czy mogłaby Pani pomóc nam poprawnie zapisać taki punkt do umowy?

  Z góry serdecznie dziękuję
   
 7. E. Słotwińska-Rosłanowska

  E. Słotwińska-Rosłanowska Ekspert BB. Prawniczka

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  Przeczytam dokładnie i najpóźniej jutro odpowiem.
   
 8. E. Słotwińska-Rosłanowska

  E. Słotwińska-Rosłanowska Ekspert BB. Prawniczka

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  Klinieka przechowa zarodki odpłatnie to jasne, ale jak będzie ta opłata to już nie wiadomo.

  W świetle takiego zapisu klinika może je na przykład wszczepić innej kobiecie.
   
 9. E. Słotwińska-Rosłanowska

  E. Słotwińska-Rosłanowska Ekspert BB. Prawniczka

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  Rzeczywistą opłatę? Czyli opłatę w jakiej wysokosci? W świetle tej umowy klinika moze zażyczyć sobie każdej kwoty.

  Czyli klinika moze wszepić Pani dowolny zarodek. Dla mnie ten punkt jest nie do zaakceptowania. Taki punkt powinien się znaleźć w umowie w przypadku pary, która korzysta z obcych komórek rozrodczych.
  W Państwa przypadku dziecko będzie biologicznie Wasze, będziecie jegoi rodzicami nie tylko w świetle prawa ale i biologicznie.

  Podobnie jak powyżej. To ma sens tylko jeśli wszczepiona komórka ma być komórką zapłodnioną obcym plemnikiem.


  Jak wyżej.
   
 10. reklama
 11. Balbi_nka

  Balbi_nka Fanka BB :)

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  Dziękuję za odpowiedź. Właśnie tego punktu 16 najbardziej się obawiamy. Czy dopisanie do tego punktu np.

  "oświadczamy, ze uznajemy się za prawnych rodziców dziecka (dzieci) urodzonego wyniku leczenia in-vitro tak, jak dziecka pochodzącego z małżeństwa (związku partnerskiego), pod warunkiem, że będzie ono z naszych komórek rozrodczych..."

  Czy te kilka słów wystarczy? Czy może jakiś inny zapis będzie bezpieczniejszy?
   
 12. E. Słotwińska-Rosłanowska

  E. Słotwińska-Rosłanowska Ekspert BB. Prawniczka

  Najlepsze odpowiedzi:
  0
  Ja bym w ogóle usunęła ten punkt.
  Ale z pewnoscią brzmienie, które Pani proponuje jest o niebo lepsze od poprzedniej wersji.
   

Poleć forum