reklama
Forum BabyBoom

Dzień dobry...

Starasz się o maleństwo, wiesz, że zostaniecie rodzicami a może masz już dziecko? Poszukujesz informacji, chcesz się podzielić swoim doświadczeniem? Dołącz do naszej społeczności. Rejestracja jest bezpieczna, darmowa i szybka. A wsparcie i wdzięczność, które otrzymasz - nieocenione. Podoba Ci się? Wskakuj na pokład! Zamiast być gościem korzystaj z wszystkich możliwości. A jeśli masz pytania - pisz śmiało.

Ania Ślusarczyk (aniaslu)

reklama

L4, ZUS, becikowe, urlop macierzyński

syla55

Fanka BB :)
Dołączył(a)
25 Grudzień 2009
Postów
207
Miasto
Lubelskie
Rozwiązania
0
Dziewczyny kopiuję z wrześniówek 2013 taki niezbędnik, który na pewno nam się przyda:tak:

Po urodzeniu się dziecka:
W ciągu 2 tygodni jeden z rodziców powinien zgłosić ten fakt w urzędzie stanu cywilnego, w miejscu, w którym dziecko się urodziło. Niezbędne jest wydane przez szpital zaświadczenie o urodzeniu się dziecka i z tego co pamiętam małżeństwom, które ślub brały w innym miejscu akt małżeństwa. Otrzymamy akt urodzenia dziecka.

Aby otrzymać PESEL dziecka trzeba się zgłosić do UM lub również w USC, zależy od miasta.

Urlop macierzyński:
20 tygodni
+ 6 tygodni
+ 26 tygodni

Jeżeli matka w terminie do 14 dni od porodu zadeklaruje, że będzie korzystać z 52-tygodniowego urlopu (macierzyńskiego, dodatkowego i rodzicielskiego łącznie), przez cały okres jego trwania będzie otrzymywać zasiłek w wysokości 80 proc. swojego wynagrodzenia. Jeżeli decyzję o przejściu na urlop dodatkowy podejmie dopiero gdy już będzie przebywać na urlopie macierzyńskim, to przez pierwszych 26 tygodni będzie otrzymywać 100 proc. swojego wynagrodzenia, a w pozostałym czasie 60 proc.

Jeżeli kobieta zadeklaruje, że będzie korzystać z 52-tygodniowego urlopu macierzyńskiego, jednak po 20 tygodniach zdecyduje, że chce wrócić do pracy, przysługuje jej wyrównanie dotychczas pobranego zasiłku z 80 proc. do 100 proc.
Nie wiem niestety jak jest w przypadku zmiany pracodawcy.

Tatusiom przysługuje 2 dni urlopu okolicznościowego i 2 tygodniowy urlop, do wykorzystania w ciągu roku od narodzin dziecka.
Znalazłam jeszcze taką informację dotyczącą L4 na żonę dla męża:
Art. 33. 1. Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres:
1) 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3.
2. Zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się niezależnie od liczby członków rodziny uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.
Art. 34. Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.
Teoretycznie po porodzie małżonek może dostać 60 dni zasiłku opiekuńczego na dziecko lub 14 dni na żonę. Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku


Becikowe:

Przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł (dochody za rok 2011)
Wysokość - 1000 zł wypłacana jednorazowo.
Dokumenty potrzebne do becikowego to:
- wniosek o przyznanie becikowego
- zaświadczenie lekarskie matki dziecka, że matka zgłosiła się do lekarza ginekologa nie później jak w 10 tygodniu ciąży i była minimum na 3 wizytach
- oświadczenie, że drugi z rodziców nie otrzymał becikowego
- oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów za rok poprzedzający rok złożenia wniosku
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
- kopię dokumentu tożsamości osoby ubiegającej się o świadczenie
Dokumenty składa się w MOPSIE (tam też można pobrać wzory dokumentów), do 12 miesięcy od narodzin dziecka.

(edit Rojku: linki do wzorów dokumentów również TU)

Jest jeszcze becikowe samorządowe – zależy ono od miejscowość w której się zamieszkuje. W Urzędzie Miasta lub Gminy należy zorientować się czy takowa pomoc jest wypłacana i jakie warunki należy spełnić by ją otrzymać.
Ciekawostek kilka:

Matka ma prawo do urlopu macierzyńskiego na 2 tygodnie przed narodzinami dziecka i WAŻNE ma prawo, nie obowiązek. Wiem z doświadczenia, że wielu ginekologów „zmusza” do wzięcia macierzyńskiego jeszcze przed urodzeniem dziecka.
Przepisy nie są jednoznaczne w tej kwestii, ze swego doświadczenia radzę „powalczyć” z ginem.

Druga ciekawostka dotyczy ochrony w przypadku powrotu na niepełny etat po urlopie macierzyńskim. Jeśli ma się prawo do urlopu wychowawczego, a zmniejszy się wymiar czasu pracy przez rok podlegamy ochronie przed zwolnieniem. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, zwolnień grupowych lub z winy pracownika.
Wniosek należy złożyć na 2 tygodnie przed planowanym powrotem do pracy.
Podstawa prawna KP art. 186

Trzecia sprawa, to już nie ciekawostka, pamiętajcie, że przysługuje Wam 2 dni opieki na dziecko w roku kalendarzowym (jednemu z rodziców). Trzeba o tym pamiętać, bo urlop niewykorzystany przepada.


Uznanie dziecka nienarodzonego:

Ojcostwo może być uznane przed urodzeniem dziecka, w trakcie rejestracji urodzenia dziecka lub po sporządzeniem aktu urodzenia (art.75 §1). Do uznania ojcostwa potrzebna jest zgoda matki w formie oświadczenia potwierdzającego, że dany mężczyzna jest ojcem dziecka. Najlepiej więc razem udać się do USC, złożyć oświadczenia i podpisy. Oświadczenie o uznaniu dziecka składa się najczęściej w USC właściwym dla miejsca zamieszkania matki. Można uznać również dziecko w każdym innym urzędzie stanu cywilnego (przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce). Wymagane dokumenty do uznania dziecka poczętego:
• dowody osobiste/paszporty rodziców,
• gdy matka jest panną - odpis skrócony jej aktu urodzenia,
• gdy matka jest rozwiedziona - odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
• gdy matka jest wdową - odpis skrócony aktu zgonu męża,
• -zaświadczenie lekarskie o ciąży kobiety,
Nie są wymagane w/w odpisy aktów, jeżeli zostały sporządzone w tym samym urzędzie.
• przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka — bez opłat,
Nazwisko dziecka uznanego przez ojca wynika ze zgodnych oświadczeń rodziców składanych z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa.
Dziecko może nosić nazwisko: ojca, matki, matki+ojca, ojca+matki. Jeżeli rodzice dziecka nie złożyli oświadczeń o nazwisku dla dziecka, nosi ono nazwisko matki i dołączonego do niego nazwiska ojca .
Z oświadczenia o uznaniu dziecka poczętego do księgi urodzeń wydaje się dokument złożonego oświadczenia na druku odpisu zupełnego aktu urodzenia. Po urodzeniu dziecka, przy sporządzaniu jego metryki - rodzice dziecka powinni złożyć ten dokument (wynika z niego nazwisko dziecka i jego pochodzenie od mężczyzny, który je uznał).
 
reklama

syla55

Fanka BB :)
Dołączył(a)
25 Grudzień 2009
Postów
207
Miasto
Lubelskie
Rozwiązania
0
Lista zasiłków które można otrzymać:


Zasiłki rodzinne
Podstawową formą pomocy jest zasiłek rodzinny. Do zasiłku przysługuja dodatki.

Komu zasiłek
- rodzinom, w których miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 504 zł netto;
- rodzinom wychowującym dziecko niepełnosprawne, w których miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 583 zł netto.

Zasiłek przysługuje:
- do czasu ukończenia przez dziecko 18. roku życia;
- do 21. roku życia, jeśli się uczy (nie dotyczy to studiów);
- do 24. roku życia, jeśli jest niepełnosprawne i jednocześnie uczy się lub studiuje.

Gdzie po pomoc
Wniosek o zasiłek składasz w urzędzie gminy lub miasta lub w ośrodku pomocy społecznej upoważnionym przez wójta, burmistrza lub prezydenta do wypłacania świadczeń rodzinnych. Formularz wniosku znajdziesz w urzędzie i na stronie internetowej: www.mpsis.gov.pl.Jeśli starasz się też o dodatki do zasiłku, na formularzu zakreślasz odpowiedni kwadrat.

Co we wniosku
Wniosek powinien zawierać dane:
- osoby występującej o przyznanie świadczenia, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
- dzieci pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.

Jakie dokumenty do wniosku
Do wniosku powinieneś dołączyć (zależnie od dodatku, o który się starasz):
- zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członków rodziny;
- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości innych dochodów;
oraz ewentualnie:
- dokument stwierdzający wiek dziecka;
- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
- zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
- zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia.

Ile możesz dostać:
Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka.
- 68 zł na dziecko do 5 lat;
- 91 zł na dziecko od 6 do 18 lat;
- 98 zł na dziecko od 19 do 24 lat.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Przysługuje ci tylko wtedy, gdy masz przyznany zasiłek rodzinny. Możesz się o niego starać najpóźniej do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Uwaga! Nie myl tego dodatku z tzw. becikowym, do którego mają prawo wszyscy rodzice.

Ile możesz dostać:
- 1000 zł na każde dziecko (jednorazowo)


Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego

Przysługuje ci tylko, jeśli masz przyznany zasiłek rodzinny i masz prawo do urlopu wychowawczego.

Jest przyznawany
- do 24 miesięcy na jedno dziecko;
- do 36 miesięcy, jeśli urodzi się dwoje lub więcej dzieci;
- do 72 miesięcy, jeśli urodzi się dziecko niepełnosprawne.Nie przysługuje ci, jeśli:
- bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pracowałaś krócej niż 6 miesięcy;
- w czasie urlopu wychowawczego pracujesz;
- nie zajmujesz się dzieckiem osobiście (np. dziecko chodzi do przedszkola).

Ile możesz dostać
- 400 zł miesięcznie.

Dodatek dla rodzin wielodzietnych
Przysługuje ci, jeśli masz prawo do zasiłku rodzinnego i wychowujesz co najmniej troje dzieci. Możesz dostać 80 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko.

Dodatek dla samotnych rodziców
Możesz go dostać, jeśli masz prawo do zasiłku rodzinnego, a ojciec dziecka nie żyje lub jest nieznany.

Możesz dostać:
- 170 zł na dziecko, ale nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci w rodzinie - przy dochodzie 504 zł na osobę;
- 250 zł na dziecko niepełnosprawne, ale nie więcej niż 500 zł, gdy dwoje lub więcej dzieci jest niepełnosprawnych - przy dochodzie 583 zł na osobę.

Dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego

Przysługuje ci:
- jeśli masz prawo do zasiłku rodzinnego i wychowujesz dziecko do ukończenia 16. roku życia, a ono ma orzeczenie o niepełnosprawności;
- jeśli masz prawo do zasiłku rodzinnego i wychowujesz dziecko powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, a ono ma orzeczenie o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Możesz dostać:
- 60 zł na dziecko do 5. roku życia;
- 80 zł na dziecko w wieku od 6 do 24 lat.

Dodatek wyprawkowy

Możesz go otrzymać, jeśli masz prawo do zasiłku rodzinnego i wychowujesz dzieci od zerówki po szkołę ponadgimnazjalną. Możesz dostać 100 zł na dziecko raz w roku w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego (na wyprawkę szkolną).

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Otrzymasz go, jeśli przysługuje ci zasiłek rodzinny, a twoje dziecko uczy się poza miejscem zamieszkania. Możesz dostać:
- 90 zł miesięcznie od września do czerwca - na opłacenie kosztów mieszkania (np. internatu, bursy) w miejscowości, w której znajduje się szkoła.
- 50 zł miesięcznie od wrześnie do czerwca - gdy dziecko dojeż-dża do szkoły w innej miejscowości.

Uwaga! Jedno dziecko dostaje dodatek albo na mieszkanie, albo na dojazdy.

Zasiłek pielęgnacyjny
Od tego roku można go dostać bez względu na dochody. Przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Komu przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
- jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Możesz dostać 153 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne

Masz do niego prawo, jeżeli nie podejmujesz lub rezygnujesz z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad:
- osobą mającą orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- osobą mającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Uwaga! Od 1 stycznia 2010 r. przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
- matce albo ojcu lub innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny - pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki nad osobą niepełnosprawną
- opiekunowi faktycznemu dziecka, który wystąpił z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 

syla55

Fanka BB :)
Dołączył(a)
25 Grudzień 2009
Postów
207
Miasto
Lubelskie
Rozwiązania
0
Jedynie zaświadczenia o dochodach z 2012 lub 2013 nas obowiązuje.
 

syla55

Fanka BB :)
Dołączył(a)
25 Grudzień 2009
Postów
207
Miasto
Lubelskie
Rozwiązania
0
Jeszcze to znalazłam

Gdzie zatem trzeba się udać po narodzeniu dziecka?
- Do USC właściwego ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Jeśli rodziłaś w szpitalu, zapewne jego pracownicy w ciągu 14 dni po narodzinach dziecka zawiadomią stosowny USC. Wówczas należy donieść tylko dowody osobiste rodziców i skrócony odpis aktu małżeństwa.
- Do urzędu miasta lub urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania matki, by uzyskać numer PESEL dziecka. Zrób to kilka tygodni po rejestracji w USC. Weź ze sobą: akt urodzenia dziecka lub książeczkę zdrowia dziecka. Bywa, że skrócony akt urodzenia jest automatycznie przesłany przez USC (przy rejestracji urodzenia dziecka).
- Do biura meldunkowego właściwego dla miejsca stałego pobytu jednego z rodziców, by zameldować dziecko. Weź ze sobą oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka. Jeśli jest to miejsce zamieszkania ojca, przy meldowaniu muszą być obecni oboje rodzice.
- Do spółdzielni mieszkaniowej, jeśli mieszkasz w lokalu należącym do jej zasobów, by zgłosić fakt zamieszkania w nim twojego dziecka.
- Do urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, by uzyskać „becikowe”, czyli jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, która przysługuje rodzicom lub opiekunom, których dochód w przeliczeniu na osoby nie przekracza 1922 zł netto miesięcznie.
- Do urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, by uzyskać zasiłek rodzinny.
- Do urzędu miasta, jeśli twoja miejscowość uchwaliła dodatkowe świadczenie, tak zwane „becikowe samorządowe”.
- Do przychodni, by poprzez wypełnienie karty, wybrać (dla dziecka) lekarza i umówić się na wizytę położnej.
- Do kadr firmy jednego z rodziców, by zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego. Masz na to 7 dni.
- Do firmy ubezpieczeniowej, jeśli posiadasz ubezpieczenie na życie, a w nim zapis o jednorazowym świadczeniu z tytułu urodzenia dziecka.
- do ośrodka opieki społecznej, jeśli dochód waszej rodziny nie przekracza 504 zł miesięcznie (netto na członka). Wówczas przysługuje wam dodatek z tytułu urodzenia dziecka. W tym celu odwiedź urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej. Weź ze sobą: ksero dowodu osobistego, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o wysokości dochodów z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o opiece lekarskiej.
 

Cyntia85

Fanka BB :)
Dołączył(a)
28 Lipiec 2013
Postów
4 044
Rozwiązania
0
Syla - cenne informacje! Na pewno się nam przydadzą :tak:
 

MonaG1985

Fanka BB :)
Dołączył(a)
19 Maj 2011
Postów
7 900
Rozwiązania
0
Dodatkowo do becikowego należy podać od pracodawcy lub zusu zaświadczenie o płaceniu składek zdrowotnych,a mamusid które maja zasądzone alimenty oryginał i kopie ugody sądowej !
Dodatkowo 4 oświadczenia o dochodach !
Pełno biurokracji!
 
Autor Podobne tematy Forum Odpowiedzi Data
R ZUS, KRUS, zasiłki, becikowe i inne podobne dylematy listopadówek 2013:) Dzieci urodzone w listopadzie 2013 13
koriander Porady prawne, ZUS, zasilki, becikowe i inne dylematy :) Dzieci urodzone w grudniu 2013 111
lkasia ZUS, KRUS, BECIKOWE etc....wszystkie sprawy prawne styczniówek:)) Dzieci urodzone w styczniu 2014 278
Yonce Brak ubezpieczenia a poród Potrzebuję porady 20
M Zus Potrzebuję porady 11
Oleczkaaa Pracodawca l4 Potrzebuję porady 5
K Pracownik ZUS pilnie poszukiwany! :) Potrzebuję porady 0
O Wyplata zasiłku macierzynskiego przez ZUS Potrzebuję porady 15
J Umowa o pracę i ZUS Potrzebuję porady 4
Yonce Zus, upadek firmy a ciąża Potrzebuję porady 21
karolinakychy ZUS i zmiana wynagrodzenia Potrzebuję porady 21
L Kiedy złożyć wniosek do ZUS o zasiłek chorobowy? Potrzebuję porady 7
Patrycja35 Potrzebuje porady w sprawie l4 i pracodawcy ktory nie sklada dokumentow do Zus Potrzebuję porady 7
C Przedłużenie umowy a wychowawcze z zus Potrzebuję porady 2
I Kontrola ZUS Potrzebuję porady 2
Sonitka Zus - zasiłek macierzyński Potrzebuję porady 3
C Zmiana pracy? Potrzebuję porady 15
P Portal ZUS wypłata świadczenia Potrzebuję porady 31
Ula-Janusz ZUS L4 Potrzebuję porady 1
I wypadek / ciąża / L4 / świadczenie Potrzebuję porady 5
S Ubezpieczenie dziecka a nazwisko ojca Potrzebuję porady 6
M Zus wstrzymał mi wypłatę na 3mc proszę o pomoc! Potrzebuję porady 8
M Wypłata 1chorobowevo przez zus Potrzebuję porady 6
E Ciąża a wynagrodzenie na zwolnieniu chorobowym z ZUS problemy Potrzebuję porady 9
A L4 w ciąży wypłacane przez ZUS Ciąża, poród, połóg 30
mallutka l4 w ciazy-kontrola ZUS Ciąża, poród, połóg 57
N Zwolnienie chorobowe w ciaży, ZUS ZLA, kontrola l4 Potrzebuję porady 38
O ZUS Ciąża, poród, połóg 3
M ZUS nie płaci mi za zwolnienie Potrzebuję porady 4
S ZUS - wszczęcie postępowania Potrzebuję porady 0
S ZUS - wszczęcie postępowania Potrzebuję porady 15
A Własna dg kontrola ZUS Porady prawnika 2
E jak zus obliczy macierzynski z 2 umow o prace u roznych pracodawcow? Porady prawnika 0
C Zasiłek macierzyński ZUS Porady prawnika 1
S zwolnienie zus w ciąży-wypłata terminy Porady prawnika 1
I Czy ZUS może mnie odwołac z L4? Porady prawnika 1
Phelania ZUS wypłata zasiłku chorobowego Porady prawnika 9
A Pobieranie Podatku przez ZUS w czasie ciąży ? Porady prawnika 2
K Ciąża a zus Dzieci urodzone w sierpniu 2013 73
jeny79 L4 w ciązy płacone przez zus a zmiana lekarza prowadzącego ciązę.. Porady prawnika 8
jeny79 zus- wypłata świadczeń z tytułu L4 w ciązy- zaniżone kwoty ??? Porady prawnika 1
P umowa do dnia porodu a świadczenia zus Porady prawnika 4
F Zajęciez ZUS Porady prawnika 3
ZwariowanaSol Błąd NFZ, ZUS czy Urzędu pracy i ubezpieczenie zdrowotne. Porady prawnika 5
S "puste" RMUA od pracodawcy przy wypłatach świadczeń z ZUS Porady prawnika 0
elusl ZUS wypłata zasiłku chorobowego Ciąża, poród, połóg 25
W chorobowe z zus-u Porady prawnika 1
V firma, składka ZUS i planowana ciąża Porady prawnika 0
G Proszę o poradę - ZUS Wrocław 5
lolkak zakładanie działalności a zgłoszenie do ZUS przy etacie Porady prawnika 2
Podobne tematy
ZusZUSDo góry