reklama
Forum BabyBoom

Dzień dobry...

Starasz się o maleństwo, wiesz, że zostaniecie rodzicami a może masz już dziecko? Poszukujesz informacji, chcesz się podzielić swoim doświadczeniem? Dołącz do naszej społeczności. Rejestracja jest bezpieczna, darmowa i szybka. A wsparcie i wdzięczność, które otrzymasz - nieocenione. Podoba Ci się? Wskakuj na pokład! Zamiast być gościem korzystaj z wszystkich możliwości. A jeśli masz pytania - pisz śmiało.

Ania Ślusarczyk (aniaslu)

  • Czy pomożesz Iwonie nadal być mamą? Zrób, co możesz! Tu nie ma czasu, tu trzeba działać. Zobacz
reklama

Porady prawne

Nikki.

Fanka BB :)
Dołączył(a)
28 Maj 2009
Postów
1 989
Miasto
Sosnowiec
Zapraszam do dyskusji o prawnych aspektach ciąży i macierzyństwa, urlopach macierzyńskim, wychowawczym, becikowym itp. Linki o tej tematyce będę dawać na pierwszą stronę, jeśli macie, to wklejajcie!

Link o zasiłkach od Gosi_k23

Świadczenia rodzinne - zmiany w ustawie --[Problemy Osób Niepełnosprawnych]--

Forum prawne (link od Gosi_k23)

http://forumprawne.org/prawo-pracy/

W ciąży do 270 dni zwolnienia
W ciąży do 270 dni zwolnienia - Praca i ubezpieczenia - Gazeta Prawna - największy dziennik gospodarczy
 
Ostatnia edycja:
reklama
Powód postu pod postem-za długi tekst.

Źródło www.bhp.org.pl

ZASIŁKI CHOROBOWE I REHABILITACYJNE ORAZ PEŁNA OCHRONA PRZED ZWOLNIENIEM

Ochrona pracownicy w ciąży i po porodzie

Pracownicy w ciąży przysługują zasiłki chorobowe i świadczenia rehabilitacyjne, a po urodzeniu dziecka zasiłek macierzyński

- Od 4 miesięcy przebywam na zwolnieniu lekarskim. Teraz okazało się, że jestem w 3 miesiącu ciąży. Lekarz uprzedził mnie, że z powodu zagrożenia ciąży powinnam aż do porodu być na zwolnieniu lekarskim. Boję się jednak, że nie będę mogła tak długo otrzymywać zasiłków chorobowych. Czy po wyczerpaniu okresu zasiłkowego pracodawca będzie mógł mnie zwolnić? Czy dostanę zasiłek macierzyński? - pyta czytelniczka
Czytelniczka nie musi się martwić. Pracodawca nie może zwolnić jej z pracy ani w czasie ciąży, ani w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego, ani w czasie urlopu macierzyńskiego, apotem wychowawczego (ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm., w skrócie ustawa chorobowa).
Omówmy po kolei te etapy.
Najpierw zasiłek chorobowy
Każdy pracownik może otrzymywać nieprzerwanie zasiłki chorobowe do 182 dni (a wrazie gruźlicy do 270 dni). Obliczanie okresów zasiłkowych należy do pracodawcy, który wypłaca zasiłki. Do okresu zasiłkowego wlicza się również okres pobierania wynagrodzenia za czas choroby określonego w art.92 kodeksu pracy. Wynagrodzenie to pracodawcy muszą wypłacać swoim pracownikom do 33 dni w roku kalendarzowym.
bhp.xtd.pl
Prawo do takich samych okresów zasiłkowych mają również pracownice w ciąży. Obowiązujące przepisy nie przewidują dla nich dłuższych okresów zasiłkowych.
W ciąży - 100 proc. świadczenia

Kobiety w ciąży dostają 100-proc. wynagrodzenie za czas choroby oraz 100-proc. zasiłki chorobowe.
Świadczenia te pracodawca wypłaca na podstawie druku ZUS ZLA, na którym lekarz wpisał kod literowy B, albo na podstawie odrębnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan ciąży.
Jeżeli pracownica nie chce informować pracodawcy o wczesnej ciąży, może poprosić lekarza (na piśmie) o niewpisywanie na zwolnieniu lekarskim kodu B. Musi się jednak liczyć z tym, że wówczas jej wynagrodzenie za czas choroby, a następnie zasiłek chorobowy będzie wynosił 80 proc. podstawy wymiaru.
Gdy jednak przedstawi zaświadczenie lekarskie stwierdzające, od kiedy jest w ciąży, otrzyma wyrównanie świadczeń chorobowych wypłacanych w ciąży do 100 proc. podstawy wymiaru.
Jak obliczać podstawę wymiaru

Podstawy wymiaru zasiłku nie oblicza się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków tego samego rodzaju lub innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa trwała krócej niż trzy miesiące kalendarzowe.
Tak więc pracownica w ciąży przebywająca ciągle na zwolnieniach lekarskich będzie miała kolejne zasiłki chorobowe ustalane od tej samej podstawy wymiaru, która została obliczona na początku jej absencji chorobowej (art. 43 ustawy chorobowej).
Potem świadczenie rehabilitacyjne
Jeśli pracownica w ciąży wykorzystała w całości okres zasiłkowy, a nadal nie powinna pracować, to przez czas od zakończenia okresu zasiłkowego do porodu może otrzymać świadczenie rehabilitacyjne na ogólnych zasadach (art.18 ustawy chorobowej).
ZUS przyznaje świadczenie rehabilitacyjne maksymalnie przez 12 miesięcy. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego dla kobiet w ciąży wynosi 100 proc. podstawy wymiaru.
Pracownik składa dokumenty w ZUS

Pracownik występujący oświadczenie rehabilitacyjne powinien złożyć w oddziale ZUS:
¦ wniosek oświadczenie rehabilitacyjne na druku ZUS Np-7,
¦ druk N-10 (wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego),
¦ druk N-9 (zaświadczenie o stanie zdrowia).
Co wypełnia pracownik i pracodawca

Pracownik wypełnia I część wniosku o świadczenie rehabilitacyjne. Natomiast pracodawca wypełnia II część wniosku oraz druk N-10.
W II części wniosku pracodawca powinien podać:
¦ dane identyfikacyjne firmy (NIP iREGON),
¦ informacje o okresie niezdolności do pracy pracownika:
- okres, przez jaki pobierał on wynagrodzenie za czas choroby,
- okres, przez jaki pobierał zasiłek chorobowy,
¦ przewidywaną datę zakończenia okresu zasiłkowego pracownika lub, jeżeli okres zasiłkowy się skończył, datę zakończenia tego okresu.
Druk N-10 wypełnia w całości pracodawca. Pisze, czy pracownik pracuje w pełnym, czy w niepełnym wymiarze godzin, w jakich warunkach, jaki jest stopień ciężkości pracy (od lekkiej do bardzo ciężkiej) itd.
Co wypełnia lekarz

Druk N-9 wypełnia wyłącznie lekarz, który prowadzi leczenie pracownika.
Wniosek musi być na czas

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne wraz z kompletem dokumentów pracownik powinien złożyć w oddziale ZUS co najmniej na 6 tygodni przed końcem okresu zasiłkowego. To daje szansę, że ZUS wyda decyzję w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego w terminie zbliżonym do końca okresu zasiłkowego.
Jeżeli pracownik z opóźnieniem złożył wniosek o świadczenie rehabilitacyjne i w momencie zakończenia pobierania zasiłków chorobowych nie ma jeszcze decyzji dotyczącej świadczenia rehabilitacyjnego, to pracodawca może:
¦ albo zwolnić pracownika w związku z wyczerpaniem przez niego okresu zasiłkowego,
¦ albo poczekać na decyzję w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego.
Pracodawca nie ma jednak takiej możliwości, gdy pracownica jest w ciąży. Nie może bowiem jej zwolnić (art. 177 k. p.).
Nieobecność usprawiedliwiona niepłatna

Jak ma postąpić pracodawca, gdy nie chce lub nie może zwolnić pracownicy po wyczerpaniu zasiłków chorobowych, a ta nie otrzymuje jeszcze świadczenia rehabilitacyjnego? Wówczas powinien wykazywać pracownicę w raportach ZUS RSA z kodem przerwy w opłacaniu składek 151, co oznacza nieobecność usprawiedliwioną niepłatną.
Pracodawca oblicza świadczenie rehabilitacyjne

Gdy ZUS wyda decyzję przyznającą ciężarnej pracownicy świadczenie rehabilitacyjne, pracodawca powinien obliczyć jego wysokość.
Podstawą wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego jest podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, który poprzedzał to świadczenie. Podstawa podlega waloryzacji (art. 19 ustawy chorobowej). Ale uwaga:
¦ jeżeli wskaźnik waloryzacji jest równy lub mniejszy od 100 proc., wówczas podstawy wymiaru zasiłku się nie waloryzuje,
¦ jeżeli jest wyższy od 100 proc. - podstawę wymiaru zasiłku waloryzuje się.
Waloryzację zawsze ustala się na dzień nabycia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.
Pracownica w ciąży będzie miała wypłacane świadczenie rehabilitacyjne do dnia poprzedzającego dzień porodu.
Uwaga, wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego jest ogłaszany raz na kwartał przez prezesa ZUS w Monitorze Polskim.
Przykład

Pracownica w ciąży nabyła prawo do świadczenia rehabilitacyjnego od 21 marca 2007 r. W I kwartale 2007 r. wskaźnik waloryzacji wynosi 97,4 proc. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego tej pracownicy wynosi 2000 zł i nie zostanie zwaloryzowana. Ponieważ świadczenie rehabilitacyjne dla pracownicy w ciąży wynosi 100 proc. podstawy wymiaru, to będzie to 2000 zł brutto. Gdyby pracownica nabyła prawo do świadczenia rehabilitacyjnego w kwietniu 2007 r., czyli w II kwartale 2007 r., wówczas wskaźnik waloryzacji wynosiłby 109,7 proc. Wtedy podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego wyniosłaby po waloryzacji 2194 zł i świadczenie rehabilitacyjne brutto również byłoby w wysokości 2194 zł (100 proc. podstawy wymiaru).
W końcu zasiłek macierzyński
Pracownica w ciąży, której skończył się okres zasiłkowy, może również wystąpić przed porodem o udzielenie urlopu macierzyńskiego. Ma do tego prawo, bo może wziąć co najmniej dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu (art. 180 § 3 k. p.).
Jeśli jednak nie będzie chciała korzystać z urlopu macierzyńskiego przed porodem, to pracodawca nie może jej do tego zmusić.
W praktyce może się oczywiście zdarzyć, że urlop macierzyński przed porodem będzie krótszy niż dwa tygodnie.
W jakiej wysokości

Od dnia porodu pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński. Jeżeli jest ustalany bezpośrednio po świadczeniu rehabilitacyjnym, to podstawę jego wymiaru stanowi zwaloryzowana podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego.
Wysokość zasiłku macierzyńskiego zawsze wynosi 100 proc. podstawy wymiaru.
Zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy, która w okresieubezpieczenia chorobowego urodziła dziecko, przez okres ustalony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego (art. 29 ust. 5 ustawy chorobowej).
Ile urlopu macierzyńskiego
Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
¦ 18 tygodni przy pierwszym porodzie,
¦ 20 tygodni przy każdym następnym porodzie,
¦ 28 tygodni w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie (art. 180 k.p.).
Przez cały okres urlopu macierzyńskiego pracownica powinna otrzymywać 100-proc. zasiłek macierzyński.
Na wypoczynkowym albo wychowawczym też nie zwolnisz
Pracodawca nie może zwolnić pracownicy, jeżeli zechce ona bezpośrednio po urlopie macierzyńskim wykorzystać urlop wypoczynkowy albo wystąpi o udzielenie urlopu wychowawczego. Pracodawca nie może bowiem wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika (art. 41 k.p.). Nie może też wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu (art. 1861 § 1 k.p.). ¦
 
Ciesze sie ze powstal ten watek, bo nie bedziemy zanudzac dziewczyn ktore nie chca o tym czytac:)a mi sie akurat przyda:)
Do mnie zadzwoniono z pracy i pani z financow powiedziala ze cos pokrecila w papierach i umknelo jej pare dni i czy tym razem nie moglabym poprosic lekarza zeby mi wystawil zwolnienie nie od 29 sierpnia, lecz od 1 wrzesnia( obecne mam do 28go i jutro mam wizyte).
A ja mowie ze ok, bo to i tak teraz bedzie weekend, ale co z dniem 31.08 a jest to pon i dzien pracy? To co z urlpu mi wezmą?
A ona na to ze nie, ze to bedzie taki dzien nieobecnosci usprawiedliwionej, albo ze jakos odbior nadgodzin czy cos, ale ona to zalatwi. Chodzilo jej o to ze nie musze miec ciaglosci zwolnienia.
Powiedziala ze w ciazy nie trzeba, a mi sie wydaje ze trzeba!?????????? moze ktos mnie oswieci jak to jest, bo nie wiem czy firma chce mnie zrobic w trabe i czy cos kombinuje? czy zeczywiscie tylko chodzi im o swoja wygode a dla mnie jest to wszystko jedno...?
Oni twierdza ze dla mnie to nie zrobi roznicy, a dla nich bedzie ułatwieniem.
Choc nie wiem,czy lekarz w ogole moze wystawic zwolnienie 28.08 zeby bylo od 1go wrzesnia.
Ale gdyby mogl, to nie wiem czy w ogole go o to prosic...:(
Pomozcie prosze, jesli cos wiecie, bo jutro mam ta wizyte u gin.
Dziekuje ze gory!
 
Z tego co wiem, to chyba lekarz może do przodu wystawić zwolnienie, bo moja ginka też tak robi. Ostatnio miałam wizyte 13-08, a l-4 wypisane od 16-08. Tylko nie spojrzałam z jaką datą je wystawiała.
Co do ciągłości to nie wiem.
 
Z tego co wiem, to chyba lekarz może do przodu wystawić zwolnienie, bo moja ginka też tak robi. Ostatnio miałam wizyte 13-08, a l-4 wypisane od 16-08. Tylko nie spojrzałam z jaką datą je wystawiała.
Co do ciągłości to nie wiem.

Dzieki Andzia, przynajmniej wiem ze bedzie mogla wystawic, pozostaje tylko pytanie czy mi faktycznie bedzie wszystko jedno, czy chca mnie wkrecic.
 
Dzieki Andzia, przynajmniej wiem ze bedzie mogla wystawic, pozostaje tylko pytanie czy mi faktycznie bedzie wszystko jedno, czy chca mnie wkrecic.

Nie wiem czy ci to pomoże, ale mój M jak zmieniał pracę to kombinowaliśmy strasznie ze zwolnieniami, bo pracodawca nie chciał nam iśc na rękę i nie było ciągłości, ale na zasadzie zwolnienie było do piątku, potem sb, nd bez zwolnienia i nowe zaczynało się od poniedziałku. Niczym to nie skutkowało i żadnych problemów nie mieliśmy.

A wogóle to mam takie pytanie - jako, że ja mam glupi zawód i moje umowy w pracy związane są zawsze z prawami autorskiemi (umowa o dzieło) to się zastanawiam nad tym, co jak np. teraz zatrudni mnie firma na powiedzmy rok na umowę o pracę ale na 12 miesięcy. Przepracuję tydzień albo dwa i pójde na L4 - kto mi płaci - forma czy ZUS i jak rozumiem mogę byc na tym L4 do końca ciąży i potem macierzyński, ale nie dłużej niż do końca trwania umowy, tak?
 
Golanda jakbyś chciała jakieś fachowej rady to polecam forum prawne wpisz w goole wyskoczy ci w pierwszej kolejności . Ja się przenosiłam z firmy do firmy w trakcie wychowawczego a po 2 tygodniach miałam wracać do pracy od zawarcia umowy a szłam na L4 ciążowe wiec tam mi wszystko super wytłumaczyli co powinnam zrobić :tak:

ale musisz pamiętać że normalnie masz płatne te dni a tak kasy za nie nie dostaniesz :no:

A wogóle to mam takie pytanie - jako, że ja mam glupi zawód i moje umowy w pracy związane są zawsze z prawami autorskiemi (umowa o dzieło) to się zastanawiam nad tym, co jak np. teraz zatrudni mnie firma na powiedzmy rok na umowę o pracę ale na 12 miesięcy. Przepracuję tydzień albo dwa i pójde na L4 - kto mi płaci - forma czy ZUS i jak rozumiem mogę byc na tym L4 do końca ciąży i potem macierzyński, ale nie dłużej niż do końca trwania umowy, tak?

jak cię zatrudni nowa firma to pierwsze 33 dni płaci ona a potem Zus ja tak teraz miałam bo się przenosiłam i nie przepracowałam ani jednego dnia bo pierwsze 2 tygodnie w nowej firmie to wykorzystałam wychowawczy a potem odrazu L4 :sorry2:
potem możesz iść na macierzyński aż do końca macierzyńskiego a jak ci się skończy z nimi umowa w trakcie macierzyńskiego to za macierzyński płaci zus
 
Nie wiem czy ci to pomoże, ale mój M jak zmieniał pracę to kombinowaliśmy strasznie ze zwolnieniami, bo pracodawca nie chciał nam iśc na rękę i nie było ciągłości, ale na zasadzie zwolnienie było do piątku, potem sb, nd bez zwolnienia i nowe zaczynało się od poniedziałku. Niczym to nie skutkowało i żadnych problemów nie mieliśmy.

A wogóle to mam takie pytanie - jako, że ja mam glupi zawód i moje umowy w pracy związane są zawsze z prawami autorskiemi (umowa o dzieło) to się zastanawiam nad tym, co jak np. teraz zatrudni mnie firma na powiedzmy rok na umowę o pracę ale na 12 miesięcy. Przepracuję tydzień albo dwa i pójde na L4 - kto mi płaci - forma czy ZUS i jak rozumiem mogę byc na tym L4 do końca ciąży i potem macierzyński, ale nie dłużej niż do końca trwania umowy, tak?


Niestety sie nie znam,wiec nie moge zbytnio pomóc, ale moge powiedziec to co slyszalam bo w sumie to ja sie zastanawialam nad podobną kwestią jakis czas temu, z tym ze ja bym przechodzila z umowy o prace a nie z umowy o dzielo, na kolejną umowe o prace w innej firmie i uslyszalam ze trzeba w tej nowej firmie przepracowac ...
no wlasnie ale nie pamietam czy miesiąc czy 3 zeby w ogole nabyc praw do zyplaty kasy z zusu, czy jakos tak, w kazdym razie mi sie to nie oplacalo, ale jak jestes na umowe o dzielo, to moze Ci sie oplaci, wiec lepiej sie dowiedziec.
Jakbym cos sie dowiedziala to dam znac.
 
Niestety sie nie znam,wiec nie moge zbytnio pomóc, ale moge powiedziec to co slyszalam bo w sumie to ja sie zastanawialam nad podobną kwestią jakis czas temu, z tym ze ja bym przechodzila z umowy o prace a nie z umowy o dzielo, na kolejną umowe o prace w innej firmie i uslyszalam ze trzeba w tej nowej firmie przepracowac ...
no wlasnie ale nie pamietam czy miesiąc czy 3 zeby w ogole nabyc praw do zyplaty kasy z zusu, czy jakos tak, w kazdym razie mi sie to nie oplacalo, ale jak jestes na umowe o dzielo, to moze Ci sie oplaci, wiec lepiej sie dowiedziec.
Jakbym cos sie dowiedziala to dam znac.

a no właśnie ja przeszłam z firmy do firmy i nie przepracowałam ani jednego dnia :no: a kasę dostaję bo miałam ciągłość co do dnia w umowach .... gorzej jakby się miało przerwę w umowie to wtedy trzeba chyba coś przepracować :tak:
 
reklama
a no właśnie ja przeszłam z firmy do firmy i nie przepracowałam ani jednego dnia :no: a kasę dostaję bo miałam ciągłość co do dnia w umowach .... gorzej jakby się miało przerwę w umowie to wtedy trzeba chyba coś przepracować :tak:


Dzieki Gosia, a wiesz moze czy na L4 ciazowym platne są sob i niedz?bo nie wiem czemu sie je wlicza do zwolnienia>?
Liczy sie sob, niedz i swieta, tylko nie wiem po co.
W sumie mogliby mi wypisac to zwolnienie od 1go wrzesnia, ale tylko jesli sob i niedz nie sa platne przez zus. Niby system pracy ma od pon-piatku wiec nie powinny, ale w takim razie po co sie je wlicza do zwolnienia?
No i wlasnie pozostaje pytanie co do tej ciaglosci, ale zajrze na to porady to moze mi tam pomogą.
 
Do góry