reklama
Forum BabyBoom

Dzień dobry...

Starasz się o maleństwo, wiesz, że zostaniecie rodzicami a może masz już dziecko? Poszukujesz informacji, chcesz się podzielić swoim doświadczeniem? Dołącz do naszej społeczności. Rejestracja jest bezpieczna, darmowa i szybka. A wsparcie i wdzięczność, które otrzymasz - nieocenione. Podoba Ci się? Wskakuj na pokład! Zamiast być gościem korzystaj z wszystkich możliwości. A jeśli masz pytania - pisz śmiało.

Ania Ślusarczyk (aniaslu)

  • Masa kreatywności, czyli Farma Świeżości!

    Wskakuj na Farmę Świeżości i sprawdź propozycje dla dzieci 3-10 l. Jasne, że wskakuję.

    Nie zapomnijcie wziąć udział w konkursie Netto: Zdobądź nagrody!

reklama

Urlop macierzyński, wychowawczy-co, kiedy, jak???

Renee29

Mama sierpniowa'06
Dołączył(a)
5 Maj 2006
Postów
2 723
Dziewczyny nie wiem czy się orientujecie w tym temacie, bo ja nie za bardzo ( a właściwie to wcale ;)). Jak wygląda kwestia urlopu macierzyńskiego i od kiedy można na niego pójść, czy przewidywany termin porodu jest terminem, od którego powinnyśmy być już na macierzyńskim? Czy tym terminem jest data faktycznego porodu? A co w sytuacji gdy kobieta rodzi np. 2 tyg. po poprzewidywanym terminie porodu.Od kiedy liczy się początek urlopu macierzyńskiego??
Jak wyglądają formalności w zakładzie pracy, mam sama napisać wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego, jesli tak, to z jaką datą ma się on rozpoczynać??? Czy kwestie związane z ZUSem (jesli takowe są ;)) załatwia za mnie pracodawca czy ja też mam coś zgłaszać do ZUSu, jeśli tak to co?
Czy po zakończeniu macierzyńskiego normalnie wracam do pracy czy muszę coś wsześniej ustalać z pracodawcą??
A jak jest z wychowawczym, pisze się kolejny wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego??? Czy można np. wykorzystać kilka miesięcy wychowawcz., wrócić do pracy na jakiś czas i znowu wykorzystać kilka miesięcy wychowawcz.???? (pomijam fakt, że pracodawca może się wkurzyć-interesują mnie po prostu wszystkie możliwe rozwiązania ;))

Wiem, że dużo tych pytań ale wymieniłam chyba wszystkie kwestie dla mnie niejasne, nad którymi się zastanawiałam. Jeśli któraś z Was się orientuje w tych wszystkich formalnościach i zawiłościach, to byłoby fajnie gdyby podzieliła sie swoją wiedzą tym bardziej, że chyba nie tylko ja jestem taka niedoinformowana. ( a może tylko ja??? ;) ;D )
Może wypowiedzą się mamy, które już były na macierzyńskim. :)
 
reklama

edi

mamusia Wojtusia
Dołączył(a)
18 Grudzień 2005
Postów
2 644
Tylko w kilku kwestiach moge Ci pomóc.
A mianowicie zawozisz do pracy akt urodzenia dziecka i oni sami naliczają macierzyński,nie trzeba nic pisać ani zwracać się do ZUS-u.Macierzyńskiego urlopu nie możesz przerwać.Urlop wychowawczy możesz wykorzystac w części,ale nie możesz za jakiś czas do niego wrócić i o ten urlop pisze sie coś ;) najlepiej pracodawcę wcześniej uprzedzić i planowanym urlopie wychowawczym.
To tyle co ja wiem :)
 

aga31

Sierpniowa mama'06 Fan(ka)
Dołączył(a)
2 Listopad 2005
Postów
2 350
macierzyński mozesz wziac dwa tygodnie przed spodziewanym terminem porodu. u mnie jest tak ze musze napisac podanie o przydzielenie urlopu od dnia .... do tego dołaczam kopię aktu urodzenia. ja biorę macierzyński od 1,08 a termin mam na 12,08 dlatego to podanie z aktem urodzenia zawioze po urodzeniu dziecka.narazie poinformowałam kadry telefonicznie.
co do wychowawzego to musisz dwa tygodnie wczesniej poinformowac pracodawce ze chcesz go wziac(albo miesiac wczesniej róznie wymagają) i ile.tez piszesz jakies podanie. wychowawczy mozesz wziąc w trzech częsciach i musisz go wykorzystać do ukońzenia przez dziecko 4 roku zycia.
jakich dokumentów wymaga pracodawca to musisz sie dowiedziec w swoim zakładzie pracy.czy wystarczy zwykłe podanie czy maja swoje druki ,wnioski o tego typu urlopy bo to róznie bywa.
 

Margolis

Wrześniowe mamy'06
Dołączył(a)
8 Luty 2005
Postów
2 103
Jeśli chodzi o urlop wychowawczy:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik, który przepracował w swoim życiu co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Jeżeli ze względu na stan zdrowia – potwierdzony orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności – dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, niezależnie od prawa do urlopu wychowawczego przysługującego na zasadach ogólnych, pracownik ten ma prawo do dodatkowego urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W sytuacji, w której oboje rodzice lub opiekunowie dziecka spełniają warunki do uzyskania urlopu wychowawczego, mogą z niego jednocześnie korzystać jedynie przez okres 3 miesięcy. Urlop wychowawczy udzielany jest na podstawie wniosku osoby uprawnionej i może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach. Pracownik powinien złożyć wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego w formie pisemnej na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Wniosek powinien zawierać planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu oraz wskazywać okres urlopu, który pracownik wykorzystał już na dane dziecko. Ponadto do wniosku należy dołączyć oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Oświadczenie nie jest wymagane, gdy drugie z rodziców jest pozbawione lub ma ograniczoną władzę rodzicielską, odpowiednio gdy drugie z opiekunów jest zwolnione lub ma ograniczoną opiekę albo gdy zachodzą przeszkody w uzyskaniu takiego oświadczenia, które nie dają się usunąć. Okoliczności, o których była mowa muszą być potwierdzone przez dołączenie do wniosku stosownych dokumentów a w przypadku, gdy również to jest niemożliwe do wniosku dołącza się pisemne oświadczeniu w tej sprawie. W przypadku występowania przez pracownika o dodatkowy urlop wychowawczy (jeżeli ze względu na stan zdrowia dziecko wymaga osobistej opieki pracownika) do wniosku dołącza się orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. W przypadku, gdy oboje rodzice lub opiekunowie dziecka zamierzają przez dopuszczalny okres 3 miesięcy jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego wniosek powinien zawierać również oświadczenie w tej sprawie. Pracodawca udziela urlopu wychowawczego po złożeniu przez pracownika wniosku i na okres w nim wskazany, a jeżeli wniosek nie zawiera terminu rozpoczęcia urlopu lub został złożony bez zachowania wskazanych w przepisach terminów – pracodawca udziela urlopu nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu. Oświadczenie pracownika w tej sprawie musi mieć formę pisemną.
Na mocy art. 1861 kodeksu pracy pracownik od dnia złożenia wniosku o urlop wychowawczy do dnia jego zakończenia podlega szczególnej ochronie przed rozwiązaniem z nim umowy o pracę. Od tego momentu pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę jedynie w przypadku ogłoszenia swojej upadłości lub likwidacji oraz w sytuacji gdy zachodzą okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Złożenie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu przez pracodawcę czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę nie ma wpływu na jej skuteczność – pracodawca w takiej sytuacji udziela urlopu wychowawczego na okres nie dłuższy niż do dnia rozwiązania umowy o pracę.
Pracownik w czasie przebywania na urlopie wychowawczym ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Jeżeli pracownik zaprzestanie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca ma prawo wezwać go do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania. Z zachowaniem tych samych terminów pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy, gdy ustali, że oboje rodzice lub opiekunowie dziecka korzystają w tym samym czasie z urlopu wychowawczego za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 186§3 kodeksu pracy, czyli przez dopuszczalny okres 3 miesięcy.
Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie za zgodą pracodawcy albo po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy. Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracodawca ma obowiązek dopuścić pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli jest to niemożliwe na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku pod warunkiem, że odpowiada to kwalifikacjom zawodowym pracownika. Wynagrodzenie pracownika powracającego do pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego nie powinno być niższe od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem. Z dniem podjęcia pracy po zakończeniu urlopu wychowawczego, okres jego trwania wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Szczególnym uprawnieniem przysługującym pracownikowi mającemu prawo do urlopu wychowawczego a nie korzystającym z tego urlopu, jest możliwość złożenia pracodawcy wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy, do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, w okresie w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić taki wniosek pracownika.
 

Margolis

Wrześniowe mamy'06
Dołączył(a)
8 Luty 2005
Postów
2 103
A jeśli o macierzyński to:
przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
1) 16 tygodni przy pierwszym porodzie,
2) 18 tygodni przy każdym następnym porodzie,
3) 26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.
Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu, zaś po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania przysługującego okresu także nie opłaca siębrać macierzyńskiego wcześniej. Po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek. Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy; do wniosku dołącza się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.
 

Marrtruda

mama Romka i Julki
Dołączył(a)
17 Styczeń 2006
Postów
883
Dodam jeszzce jedno zdanie - jeśli ktoś planuje pójąść na wychowawczy po macierzyńskim, to niech koniecznie wykorzysta najpierw urlop wypoczynkowy, gdyż, w przeciwnym wypadku, część tego urlopu mu przepadnie (za czas przebywania na urlopie wychowawczym nie naliczany jest urlop wypoczynkowy). Dla przykładu komuś kończy się urlop macierzyński 31.06 i chce iść na wychowawczy; normalnie za ten rok przysługuje mu 26 dni urlopu - jeśli go nie wykorzysta i pójdzie na wychowawczy od 01.07, to odjęte od tego będzie miał 13 dni urlopu i zostanie mu tylko 13.
 
reklama

mija79

Patrysiowa mama
Dołączył(a)
30 Czerwiec 2006
Postów
9 175
A co jeśli mnie zwolnili,a na świadectwie pracy nie zaznaczyli że z powodu likwidacji sklepu?Wychodzi że go nie będę miała jeśli nie poprawią mi świadectwa.Tylko czy dwa miesiące po wystawieniu mogą go poprawic?
 
Podobne tematy
Autor Tytuł Forum Odpowiedzi Data
Maha Ciąża w trakcie urlopu wychowawczego, co z macierzyńskim Potrzebuję porady 6
P Z wychowawczego na l4- dochód uzyskany? Potrzebuję porady 6
elleni urlop wychowawczy,a zasiłek macierzyński Porady prawnika 2
A urlop wychowawczy macierzyński Porady prawnika 1
Tygrysek1985 zasiłek macierzyński, urlop wychowawczy Porady prawnika 19
aniunnia urlop macierzyński i wychowawczy kiedy przysługuje? Porady prawnika 8
R urlop wychowawczy, druga ciąża a urlop macierzyński Porady prawnika 25
A urlop macierzyński i wychowawczy a umowa o pracę i działalność gospodarcza jednocześn Porady prawnika 0
A Macierzyński, wychowawczy i urlop wypoczynkowy Porady prawnika 1
nutria urlop wychowawczy, druga ciąża a urlop macierzyński Porady prawnika 167
iwon3004 Wychowawczy urlop.... macierzyński... i sprawy poważne dzieci urodzone w lipcu'09 108
aqua1-23 urlop macierzyński, wychowawczy, becikowe itp... Dzieci urodzone we wrześniu 2008 47
M Matka - działalność, Ojciec - UoP - urlopy/zasiłki Potrzebuję porady 5
P Urlop macierzyński Potrzebuję porady 2
R Urlop macierzyński Potrzebuję porady 9
angelika.zima5 Urlop macierzyński Potrzebuję porady 19
P Urlop macierzyński a nie wykorzystany urop Potrzebuję porady 8
D Kilka pytań o urlop macierzyński. Potrzebuję porady 19
D Urlop,a zasiłek macierzyński Potrzebuję porady 5
A Urlop macierzyński Potrzebuję porady 7
A Urlop macierzyński Potrzebuję porady 3
LolaLolina Urlop macierzyński i rodzicielski ciąża bliźniacza Mamusie bliźniat, trojaczków i... 13
I Urlop macierzyński + koniec umowy + ekwiwalent za urlop Potrzebuję porady 12
M Zatrudnienie przed porodem Potrzebuję porady 2
gosia1991 Urlop macierzyński/kasa za pilnowanie dziecka dla babci Potrzebuję porady 10
A Urlop macierzyński przed porodem. Potrzebuję porady 34
A Urlop macierzyński Potrzebuję porady 27
N Urlop macierzyński i rodzicielski Potrzebuję porady 8
K Urlop macierzyński Ciąża, poród, połóg 7
Eryka_Probierz Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim Mamuśkowo 0
A ciąża a umowa zlecenie Potrzebuję porady 5
G Koniec umowy a urlop macierzyński. Potrzebuję porady 18
B Czy należy mi się urlop macierzyński? Potrzebuję porady 9
B Urlop macierzyński Porady prawnika 0
K Urlop macierzyński i rodzicielski a otrzymywanie świadczeń w kraju UE Porady prawnika 0
Cyntia85 L4, ZUS, becikowe, urlop macierzyński Dzieci urodzone w październiku 2014 25
G Do pobrania gotowe wypełnialne druki urlop rodzicielski, ojcowski, macierzyński ... Porady prawnika 0
A Jak wyliczyć kwotę za urlop macierzyński przy zmianie wynagrodzenia ? Porady prawnika 0
M Urlop macierzyński/ rodzicielski / zasiłek Porady prawnika 2
Agnis83 Urlop rodzicielski i urlop macierzyński - krok po kroku Dzieci urodzone w marcu 2014 15
M Po jakim czasie przysługuje urlop macierzyński? Porady prawnika 2
A Wypełnialne wzory o urlop rodzicielski, dodatkowy macierzyński i inne druki Porady prawnika 0
M Czy należy mi się urlop macierzyński ??? Proszę o pilną pomoc!!! Porady prawnika 4
A Druki wniosków o urlop rodzicielski i dodatkowy macierzyński Porady prawnika 1
Z Umowa na zastępstwo a urlop macierzyński Porady prawnika 7
D Przepadł urlop macierzyński? Porady prawnika 2
Aithne Urlop macierzyński i zasiłek Porady prawnika 0
M Nowy roczny urlop macierzyński !!! Porady prawnika 12
Lewan Urlop macierzyński czy zasiłek (umowa o pracę i działalność gospodarcza) Porady prawnika 2
Kasiiula Urlop macierzyński - ile? Porady prawnika 1

Podobne tematy

Do góry